Svätá omša pri kaplnke Panny Márie

Vďaka iniciatíve pani starostky Ing. Ľuboslavy Hofericovej a obecnému zastupiteľstvu sme sa opäť po roku mohli stretnúť pri kaplnke Panny Márie blízko studničky svätého Jozefa v Lackovciach. Krásne počasie a nádherná príroda nás privítali v našej oáze pokoja a modlitby kde bola slávená svätá omša.

Hlavným celebrantom a kazateľom bol ThLic. Dalibor Ondrej, farský administrátor vo farnosti Veľká Lodina. Vo svojom príhovore nás povzbudil ostať verným nášmu povolaniu i Božej vôli.

Po skončení svätej omše na všetkých čakalo skvostne pripravené agapé. Ďakujeme obci Lackovce a dobrovoľníkom za krásny spoločný čas.

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie, 2020

Jasličková pobožnosť

Malá Alenka prišla za mamkou s otázkou: „Prečo slávime Vianoce?“ Mamka však na ňu nemala čas, kvôli iným povinnostiam. Alenka podobne pochodila aj u ocka, brata a sestry. Nakoniec sa nad ňou zľutovali traja anjeli z neba, ktorý jej s pomocou ďalších detí formou básní a piesní vysvetlili „čo sa stalo na Vianoce“.

Takto vyzerala tohtoročná jasličková pobožnosť 25.12.2018 pred sv. omšou v Lackovciach. Ďakujeme všetkým účinkujúcim na príjemné naladenie na sv. omšu a sprítomnenie Ježišovho narodenia. Veľká vďaka patrí aj „režisérke“ Andrei za prípravu a nácviky s deťmi.

Krížové cesty na Kalvárii a v Lackovciach

Krížová cesta – Lackovce

Krížová cesta – Kalvária

Jasličková pobožnosť 2017 – Lackovce

Na prvý sviatok vianočný popoludní „lackovské“ deti a mládež pripravili Jasličkovú pobožnosť. Pásmo piesní, krátkych scénok a vinšov nám spríjemnili vianočnú atmosféru a  priblížili narodenie nášho Pána.

Ďakujem všetkým účinkujúcim (bolo ich vyše dvadsať), a hlavne kantorke Andrei za prípravu a čas.

Aj deti môžu pomáhať

V sobotu 9. decembra bolo v sakristii v Lackovciach veselo. Pre deti boli pripravené „tvorivé dielne“. Celý stôl sa trblietal rôznymi ozdobami. Deti vyrábali anjelov, vianočné stromčeky… Aby bolo pri práci veselo, zneli vianočné koledy a piesne. „Tvorivé dielne“ mali aj charitatívny rozmer: časť výrobkov bola určená na predaj na 2. ročníku „Vianočných trhov“ v Lackovciach, ktorých výťažok bol určený na príspevok pre MŠ v Lackovciach. Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom, ktoré si našli čas a prišli.​​​​​​

700 rokov obce Lackovce

V sobotu 7. októbra 2017 sme po krátkom čase privítali v našej farnosti, presnejšie v našej filiálnej obci Lackovce, otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Otec arcibiskup k nám zavítal s príležitosti 700. výročia prvej písomne zmienky o obci Lackovce. Okrem slávenia Eucharistie náš arcibiskup Bernard Bober požehnal novú mariánsku kaplnku a urobil zápis v pamätnej knihe na Obecnom úrade v Lackovciach. Fotografie z tejto milej slávnosti si môžete pozrieť tu:

Lackovce- Požehnanie kaplnky

V histórii obce Lackovce sa píše, že skôr, ako bol postavený v obci kostol, stretávali sa veriaci pri kaplnke, kde sa spoločne modlili. Táto kaplnka sa tak stala prvým miestom ich verejného náboženského kultu a prejavom nábožnosti. Aj po postavení kostola, požívala kaplnka Panny Márie úctu a pripomínala veriacim obce nábožnosť ich predkov.

V roku 2007 bola pre prace na pozemku kaplnka odstránená. No vzhľadom na úctu, ktorú požívala, zachovali veriaci sochu i kopulu kaplnky. Desať rokov nosili veriaci túžbu, obnoviť jej úctu, i našli vhodné miesto ” na krížnych cestách” v lesíka neďaleko studničky, kde mnohí nachádzajú oddych i relax. A zvlášť traja Jozefovia, pán Sciranka, Behún a Nazad, ako aj pán Igor Hrinda a pán Lazor, sa zasadili, aby krásne miesto mohlo dá stať novým priestorom pre obnovenú kaplnku.

A tak v pondelok 28.8.2017 v malebnom prostredí náš pán farár Jozef Kozák a kňazi Univerzitného pastoračného centra v Košiciach o. Marcel Jurč, o. Dalibor Ondrej – náš bývalý pán kaplán a o. Peter Fogaš prišli na toto aby spoločne slávili Eucharistiu a požehnali obnovenú kaplnku.
Pán farár v úvode citoval sv. Augustína, ktorí povedal: “Taký je človek, aké sú jeho lásky”, a vyjadril radosť, že jednou z lackovských lások je aj Panna Mária. Zároveň privítal kňazov UPC a potešil sa takej symbolike, že pri pohľade na kaplnku vnímame históriu- minulosť obce a pri pohľade na kňazov pracujúcich s mládežou, vnímané budúcnosť nielen obce, vlasti, ale aj viery.

V kázni sa prihovoril o. Dalibor Ondrej, ktorý ponúkol možnosť vnímať túto chvíľu ako možnosť istého symbolického pohľadu: “Stretávame sa na sviatok sv. Augustína a neoddeliteľnou postavou jeho života a premeny je jeho matka sv. Monika. Aj táto kaplnka sa môže stať miestom kde matky môžu prosiť za svoje deti, no môže nám aj všetkým pripomínať, že máme všetci mamu, ktorá nás neopúšťa a záleží jej na našom obrátení!”
Na konci sv. omši krátko pozdravil veriacich aj o. Marek Jurč, ktorý nezabudol poďakovať za nedávnu zbierku a štedrosť veriacich pre UPC a povedal, že pri pohľade na celé toto dielo a zhromaždenie sa mu chce povedať: “ste Božou radosťou.”

Na záver krátku históriu kaplnky a vďačnosť za jej obnovu a požehnanie prejavila starostka obce Ing. Ľuboslava Hofericová.
Po sv. omši na všetkých čakalo milé prekvapenie, agapé pri neďalekej studničke- guláš a fantastické koláče.

Prerábka filiálneho kostola v Lackovciach

V pondelok 10. augusta 2015 sme začali poslednú etapu prác v interiéri filiálneho kostola v Lackovciach. Do konsekrácie, ktorá je naplánovaná na 3.10.2015 už nie je veľa času, napriek tomu sme v pondelok začali s poslednou, najväčšou etapou prác.

viac tu…