Nedela / Streda – Slávnostný ruženec

klikni a pomodli sa

Spusti ruženec:

a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky
b) ktorý nech riadi naše slová
c) ktorý nech spravuje naše skutky

Tajomstvá slávnostného ruženca:

  1. ktorý slávne vstal z mŕtvych.
  2. ktorý slávne vystúpil do neba.
  3. ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
  4. ktorý ťa, Panna, do neba vzal.
  5. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.