Poďakovanie KBS

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť.

Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia.

Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

2% pre Podaj ruku

2 % z vašich už zaplatených daní nám pomáhajú fungovať. Môžete sami o nich rozhodnúť a darovať ich! Dúfame, že nás podporíte aj tento rok.

V roku 2021 sme z 2 % prispeli na školské potreby, drogériu, na detský letný tábor sociálne slabším, na výlet pre seniorov, nakúpili a rozdali sme vitamíny C a D.

Tlačivá nájdete tu:

Prihlasovanie na sv.omše 26-27.12.2020

Prihlasovanie na sv. omše 26. decembra a v nedeľu 27. decembra 2020

Ak máte záujem prísť na svätú omšu a chcete mať istotu, že sa dostanete dnu do kostola, ponúkame vám možnosť prihlásiť sa cez registračný formulár:

Pripomíname:

  • sedenie 25 %s kapacity sedenia v kostole 
  • rúška 
  • rozostupy 
  • dezinfekcia rúk.

Taktiež pravidlo, že do kostola sa nedovoľuje vstup ľuďom:

  • v povinnej karanténe,
  • pozitívnym na COVID,
  • tým, ktorí bývajú v domácnosti s COVID pozitívnym,
  • tým, ktorí mali kontakt s pozitívnym.
  • zároveň tým, ktorí trpia respiračnými chorobami.

Ostaňte tu a bdejte so mnou!

Mt 26

36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“
37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť.
38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“
39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“
40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?
41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“
42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“
43 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy.
44 Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami.
45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.
46 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.“…