Jozef kardinál Tomko nám požehnal vitráže

V nedeľu 20. septembra 2015 sme skoro po roku privítali v našej farnosti vzácneho hosťa. Jozef kardinál Tomko prijal pozvanie nášho pána farára a slávnostnou sv. omšou o 10.30 hod. otvoril Ľudové misie v našej farnosti. V príhovore nás viedol k zamysleniu sa nad Božím milosrdenstvom, ako jedným z prejavov Boha voči nám ľuďom. Okrem toho nám v homílii „klopal“ na naše svedomie, keď nám pripomenul jeden z hriechov, ktorý sa žiaľ dobre zakorenil v našom národe a tou je závisť. V závere sv. omše otec kardinál požehnal nové vitráže v našom farskom kostole. Vitráže Ducha Svätého sú dielom firmy pána Martina Cárika Promont Humenné. Ponúkame vám zopár záberov z tejto sv. omše.

Požehnanie vitrážii, 2015

Oprava kostola v Lackovciach

Od 18. septembra prebiehajú práce na našom filiálnom kostole v Lackovciach. V srdciach veriacich a pána farára je túžba dať kostol do štádia, ktoré by dovoľovalo tento sakrálny priestor konsekrovať. V prvej časti v roku 2014 sú v pláne tieto investície: fasáda kostola a inštalovanie drevených sôch do interiúru kostola. Prvé zábery z pôvodného stavu a momentálne prebiehajúcich prác vám ponúkame v krátkej fotodokumentácii.

No Images found.

14. týždeň v období cez rok

14.week

 • Prázdninový režim – sv. omše a kancelária
  V čase prázdnin budú sv. omše v utorok a vo štvrtok ráno o 7.00 hod. Farská kancelária bude zatvorená, všetky potrebné náležitosti vybavíte po sv. omšiach, prípadne po predchádzajúcej osobnej, či telefonickej dohode.
 • Z dôvodu čerpania dovoleniek a dodržiavania predpisov pre kňazov v otázke binácii a trinácii (slúženie dvoch resp. troch sv. omší za deň ) v letných mesiacoch rušíme sv. omšu v sobotu ráno o 8.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.
 • Na nástenke máme pozvánku na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej – Humenné.
 • Na budúcu nedeľu máme pravidelnú zbierku na FaPC a krstiteľnicu.
 • Vyšla nová Trojka.

13. týždeň v období cez rok

13.week
Oznamy

 • V utorok 1.7.2014 pri sv. omši si pripomenieme 10. výročie založenie našej farnosti.
 • V stredu po sv. omši pozývame rodičov, ktorí prihlásili deti na tábor O.Z . Podaj ruku na predtáborové stretnutie. Prosíme o modlitby za náš tábor. V prípade, že niekto z vás môže a chce sponzorsky prispieť na náš tábor reklamnými vecami môže tak učiniť do 7.7.2014.
 • V prvopiatkovom týždni bude kancelária FÚ zatvorená. Potrebné záležitosti vybavíte po sv. omši, resp. po telefonickej dohode.
 • Krstiteľnica- na nástenke pred kostolom máte návrhy krstiteľnice. Pán farár spolu s kurátormi budú vyberať návrh pre náš kostol v pondelok 7.7.2014 po sv. omši pri stretnutí kurátorov. Vaše postrehy a pripomienky k návrhom tlmočte prosím našim kurátorom alebo priamo pánu farárovi.
 • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. PBZ.

Prvopiatková spoveď:

[TABLE=4]

12. týždeň v období cez rok

12.week

 • Vyšla nová Trojka
 • Budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. PBZ.
 • V piatok po sv. omši je odprosujúca pobožnosť. Pri dodržaní obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky.
 • Keďže je aj záver školského roka, tak pozývame žiakov, učiteľov ale aj všetkých pracovníkov v školstve na ďakovné Te Deum v piatok pri večernej sv. omši vo farskom kostole.
 • Birmovanci, ktorí si objednali fotografie z birmovky si môžu vyzdvihnúť DVD vo štvrtok po sv. omši v kostole.
 • Záujemcovia o púť do Levoče dňa 2.7.2014 (streda) sa môžu hlásiť u p. Pavlíkovej, alebo u p. Gavaľovej. Odchod autobusu je od VšZP o 5:30 hod. Poplatok 8€.

11. týždeň v období cez rok

11.week

 • vo štvrtok je prikázaný sviatok. Oltáriky po sv. omši, podľa počasia.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na FaPC a krstiteľnicu.
 • Prihlášky na pobytový tábor Podaj ruku v Pavlovciach sú v sakristii. – poplatok 25 €. Termín od 8-12.7.
 • Pozývame vás na odpustovú slávnosť do Lackoviec- hlavným celebrantom a kazateľom bude dp. Rastislav Roba farský administrátor z Hrubova
 • Dnes o 17.00 hod. vás pozývame na krátku pobožnosť do farského kostola spojenú s novokňazským požehnaním primicianta Mareka Vajsa.

Nocovačka na fare

V noci zo 6. na 7.6. sme zopakovali úspešnú nocovačku na fare. Animátori pripravili pre decká rôzne hry a pekný program. Ďakujeme animátorom i rodičom a deťom. viac tu…

10. týždeň v období cez rok

omse

 • Naše O.Z Podaj ruku pripravuje pre detí letný tábor- bližšie informácie Vám dáme už najbližšiu nedeľu.
 • Budúcu nedeľu sú v našej farnosti primície. Zmena časov sv. omší.
 • V piatok je v Dóme sv. Alžbety diakonská vysviacka a v sobotu kňazská vysviacka aj nášho Mareka Vajsa. Obidve slávnosti začínajú o 10.00 hod. Tí, ktorí ste sa nahlásili na kňazskú vysviacku, odchod autobusu je o 8.00 z parkoviska pri kvetinárstve Leny.
 • Budúcu nedeľu bude popoludňajšia pobožnosť mimoriadne o 17.00 a povedie ju primiciant. Po nej vás pozýva na osobné stretnutie a malé občerstvenie na farský dvor.
 • Vyšla nová Trojka

7. Veľkonočný týždeň

rozpis

Oznamy

 • Dnes bude pobožnosť o 15.00 hod.
 • V utorok 3.6. je v našej farnosti celofarská poklona Sviatosti Oltárnej. Vo farskom kostole začne poklona o 9.00 hod. a v Lackovciach od 15.00 hod. Z tohto dôvodu na prvý piatok celodenná poklona nebude.
 • Nocovačka na fare. Pozývame detí na ďalšiu nocovačku na fare zo 6.-7. júna 2014. Prihlášku pre svoje dieťa nájdete v sakristii aj kontakt na zodpovedných animátorov.
 • V sobotu 14.6. v Košiciach má kňazskú vysviacku Marek Vajs a ďalší diakoni. Kto má záujem ísť autobusom nech sa nahlási v sakristii do 8.6.2014. Poplatok za autobus je 5 €.
 • Veriaci, ktorí sa zúčastní na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • Kancelária farského úradu bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.
 • V pondelok 2. júna od 16.00 -16.45 hod. budeme vyberať intencie na mesiace júl, august, september.
 • Dnes máme zbierku na Masmédia. PBZ za vaše milodary.