Futsalový turnaj – Sokolej

V sobotu 4. marca sme sa zúčastnili futsalového turnaja v Humennom. Tento turnaj pripravovala susedná farnosť Humenné – pod Sokolejom na Základnej škole SNP 1. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov z Humenného a okolia.

Po úvodnej sv. omši nasledovalo rozdelenie do skupín. V prvej skupine sa ocitli mladí zo Sokoleja, Ohradzian a Dlhého nad Cirochou. My sme boli v druhej skupine spolu so saleziánmi a mladými z Lieskovca. Futsal sa niesol vo veľmi pokojnej a príjemnej atmosfére.

Naši reprezentanti si v prvom zápase zmerali sily s Lieskovcom, ktorý zdolali ľahko v pomere 3:1. (To bolo bohužiaľ naše prvé a posledné víťazstvo na turnaji.) Druhý zápas bol už o čosi náročnejší, o čom svedčí aj fakt, že saleziánom sme aj napriek bojovnému výkonu podľahli 1:3. Zo skupiny sme postúpili z 2. miesta ďalej do semifinále, kde sme narazili na veľmi náročného súpera z Ohradzian, neskoršieho víťaza turnaja. Ten nás zdolal „lacnými gólmi“ 0:3 po našich zaváhaniach v obrane. Po tejto prehre nám už neostalo nič iné len zabojovať o 3. miesto. V tomto súboji sme opäť narazili na mladých saleziánov, ktorým sme aj napriek veľkej snahe bojovať podľahli vysoko 1:6. Nemilosrdne strestali naše chyby v obrane, a nám zas naopak chýbalo šťastie v koncovke. Naši chlapci si vybojovali povestnú ,,zemiakovú“ medailu, keď skončili na 4. mieste. Víťazom turnaja sa stal minuloročný obhajca titulu – Ohradzany. Vo finále zdolali mladých z Dlhého nad Cirochou v tesne 3:2.

Sláva víťazom, česť porazeným, a nám neostáva nič iné len zablahoželať víťazom a poďakovať naším mladým za bojovný výkon, ktorý predviedli. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a snáď i lepšie umiestnenie.

Simona Kurtíková (alias Magda)

Štedrovečerná pobožnosť

Rodinná pobožnosť

Pdf verzia na stiahnutie – poboznost


Otec (alebo mama): V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Všetci: Amen.

Otec: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Započúvajme sa do slov evanjelia podľa Lukáša (2, 1-14):

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

 


Pieseň: Tichá noc… (JKS 88)

 


Poďakovania a prosby:  volajme spoločne: „Ďakujeme Ti Pane.“

V tento tajomný večer Ti ďakujeme:

 • Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej Štedrej večeri spolu. Ďakujeme Ti Pane
 • Za všetky dary, ktorými sme boli obdarovaní v tomto roku a za všetky úspechy, ktoré sme dosiahli. Ďakujeme Ti Pane
 • Za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami. Ďakujeme ti Pane.
 • (Môžu nasledovať vlastné vďaky)…

 


Prosby:

Volajme spoločne: „Prosíme Ťa, vyslyš nás.“

Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme:

 • za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú rodinu. Prosíme ťa, vyslyš nás
 • Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli oporu v tebe i v nás. Prosíme ťa, vyslyš nás
 • Za nás všetkých (možno vymenovať), aby sme v novom roku pociťovali tvoju pomoc a ochranu. Prosíme ťa, vyslyš nás
 • Za požehnanie našej farnosti, všetkých našich dobrodincov a za pripravované ľudové misie. Prosíme ťa, vyslyš nás
 • Za našich zosnulých, aby sa večne radovali s Tebou v nebeskom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslyš nás.
 • (Môžu nasledovať vlastné prosby)…

 


Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Dajme si znak pokoja: „Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.“


Požehnanie jedla:

Otec: Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj pokoj, ktorý zvestoval anjel v Betleheme, každému človeku. Skrze Krista nášho Pána.

Všetci: Amen.

V mene Otca † i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Jozef kardinál Tomko nám požehnal vitráže

V nedeľu 20. septembra 2015 sme skoro po roku privítali v našej farnosti vzácneho hosťa. Jozef kardinál Tomko prijal pozvanie nášho pána farára a slávnostnou sv. omšou o 10.30 hod. otvoril Ľudové misie v našej farnosti. V príhovore nás viedol k zamysleniu sa nad Božím milosrdenstvom, ako jedným z prejavov Boha voči nám ľuďom. Okrem toho nám v homílii „klopal“ na naše svedomie, keď nám pripomenul jeden z hriechov, ktorý sa žiaľ dobre zakorenil v našom národe a tou je závisť. V závere sv. omše otec kardinál požehnal nové vitráže v našom farskom kostole. Vitráže Ducha Svätého sú dielom firmy pána Martina Cárika Promont Humenné. Ponúkame vám zopár záberov z tejto sv. omše.

Požehnanie vitrážii, 2015

Oprava kostola v Lackovciach

Od 18. septembra prebiehajú práce na našom filiálnom kostole v Lackovciach. V srdciach veriacich a pána farára je túžba dať kostol do štádia, ktoré by dovoľovalo tento sakrálny priestor konsekrovať. V prvej časti v roku 2014 sú v pláne tieto investície: fasáda kostola a inštalovanie drevených sôch do interiúru kostola. Prvé zábery z pôvodného stavu a momentálne prebiehajúcich prác vám ponúkame v krátkej fotodokumentácii.

No Images found.

14. týždeň v období cez rok

14.week

 • Prázdninový režim – sv. omše a kancelária
  V čase prázdnin budú sv. omše v utorok a vo štvrtok ráno o 7.00 hod. Farská kancelária bude zatvorená, všetky potrebné náležitosti vybavíte po sv. omšiach, prípadne po predchádzajúcej osobnej, či telefonickej dohode.
 • Z dôvodu čerpania dovoleniek a dodržiavania predpisov pre kňazov v otázke binácii a trinácii (slúženie dvoch resp. troch sv. omší za deň ) v letných mesiacoch rušíme sv. omšu v sobotu ráno o 8.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.
 • Na nástenke máme pozvánku na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej – Humenné.
 • Na budúcu nedeľu máme pravidelnú zbierku na FaPC a krstiteľnicu.
 • Vyšla nová Trojka.

13. týždeň v období cez rok

13.week
Oznamy

 • V utorok 1.7.2014 pri sv. omši si pripomenieme 10. výročie založenie našej farnosti.
 • V stredu po sv. omši pozývame rodičov, ktorí prihlásili deti na tábor O.Z . Podaj ruku na predtáborové stretnutie. Prosíme o modlitby za náš tábor. V prípade, že niekto z vás môže a chce sponzorsky prispieť na náš tábor reklamnými vecami môže tak učiniť do 7.7.2014.
 • V prvopiatkovom týždni bude kancelária FÚ zatvorená. Potrebné záležitosti vybavíte po sv. omši, resp. po telefonickej dohode.
 • Krstiteľnica- na nástenke pred kostolom máte návrhy krstiteľnice. Pán farár spolu s kurátormi budú vyberať návrh pre náš kostol v pondelok 7.7.2014 po sv. omši pri stretnutí kurátorov. Vaše postrehy a pripomienky k návrhom tlmočte prosím našim kurátorom alebo priamo pánu farárovi.
 • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. PBZ.

Prvopiatková spoveď:

[TABLE=4]