Kontakt

Farár
Jozef Kozák

Farský vikár
Marek Marcin

 
kozak.jozef@abuke.sk marcin.marek@abuke.sk


Adresa:

Rímskokatolícka farnosť
sv. Košických mučeníkov, Humenné
Dargovských hrdinov 6177/22
066 01 Humenné

IČO: 37941887
DIČ:2021999925

Podporiť finančne našu farnosť môžte aj na čísle účtu:
IBAN Farský účet: SK6009000000000462465726
IBAN filiálka Lackovce: SK8309000000000460339945
IBAN filiálka Kochanovce: SK67 0900 0000 0050 3351 2224

Ďakujeme.

Telefón – kancelária : 057 / 77 23 701
E-mail: he.sidl3@abuke.sk


Úradné hodiny –  Farská kancelária (počas letných prázdnin)

Pondelok 15:30 – 16:30 (farár)
Streda 15:30 – 16:30 (kaplán)
Piatok  15:30 – 16:30 (kaplán)

Po dohode (osobne či telefonicky) aj v inom čase.
prvopiatkovom týždni, počas cirkevných a štátnych sviatkov je farská kancelária zatvorená.


Mapa:

Zväčšiť mapu