Sv. spoveď

Spovedáme Pondelok – Piatok pol hodiny pred večernou sv. omšou.