Duchovná obnova ružencového bratstva

V dňoch 23.-24. október 2021 sa v našej farnosti uskutočnila duchovná obnova pod vedením bratov dominikánov, ktorí okrem iného prišli k nám, aby spustili reorganizáciu ružencových bratstiev v našej farnosti. Reorganizácia Ružencového bratstva ( RB ) pozostáva z nového zápisu všetkých členov RB, ale aj tých, ktorí by radi do RB vstúpili. V každom kostole je v týchto dňoch k dispozícii pre každého záujemcu Prihláška člena RB. Záujemca prihlášku vyplní a rozhodne sa pre formu členstva v RB (poznáme tri formy: Živý, Svätý a Večný ruženec), ktorú na prihláške označí krížikom. Vyplnenú prihlášku potom anonymne odovzdá do vopred určenej a označenej schránky (krabice), ktorá je pri východe z kostola.

Duchovná obnova ružencového bratstva, 2021, 2021

Stretnutie Združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum.

25. júna sa v Nižnom Hrušove uskutočnilo stretnutie združenia Faustínum, ktorého sa zúčastnili členovia a dobrovoľníci z Nižného Hrušova a Humenného. Stretnutie sa začalo slávením svätej omše, po ktorej sme sa premiestnili do kláštora sestier KMBM. Sestra Ľudmila si pre nás pripravila tajničku, ktorej otázky sa týkali života svätej sestry Faustíny. Zopakovali sme si svoje vedomosti a dozvedeli sa aj niečo nové o našej obľúbenej svätici. Správne odpovede nám prezradili význam slova „Misericordias“ ako ho definoval Walter Kasper: „Srdce schýľajúce sa k úbohému“. Na zadnej strane tajničky sme si našli duchovné povzbudenie ukryté v papierovom kvete. V závere nášho stretnutia, pre nás sestričky pripravili chutné agapé. Takto povzbudení môžeme aj naďalej hlásať posolstvo Božieho milosrdenstva v našich životoch, slovom, skutkom a modlitbou. Srdečne ďakujeme našim duchovným otcom, o. Tomášovi Muszkovi a o. Jozefovi Kozákovi, ktorí vedú naše formačné stretnutia a sestričkám, sr. Pavle, sr. Jane Márii a sr. Ľudmile za ich duchovné sprevádzanie a dobrotu.

JEŽIŠU DÔVERUJEM TI!

Nina Franková, členka Združenia Faustínum