Stretnutie Združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum.

25. júna sa v Nižnom Hrušove uskutočnilo stretnutie združenia Faustínum, ktorého sa zúčastnili členovia a dobrovoľníci z Nižného Hrušova a Humenného. Stretnutie sa začalo slávením svätej omše, po ktorej sme sa premiestnili do kláštora sestier KMBM. Sestra Ľudmila si pre nás pripravila tajničku, ktorej otázky sa týkali života svätej sestry Faustíny. Zopakovali sme si svoje vedomosti a dozvedeli sa aj niečo nové o našej obľúbenej svätici. Správne odpovede nám prezradili význam slova „Misericordias“ ako ho definoval Walter Kasper: „Srdce schýľajúce sa k úbohému“. Na zadnej strane tajničky sme si našli duchovné povzbudenie ukryté v papierovom kvete. V závere nášho stretnutia, pre nás sestričky pripravili chutné agapé. Takto povzbudení môžeme aj naďalej hlásať posolstvo Božieho milosrdenstva v našich životoch, slovom, skutkom a modlitbou. Srdečne ďakujeme našim duchovným otcom, o. Tomášovi Muszkovi a o. Jozefovi Kozákovi, ktorí vedú naše formačné stretnutia a sestričkám, sr. Pavle, sr. Jane Márii a sr. Ľudmile za ich duchovné sprevádzanie a dobrotu.

JEŽIŠU DÔVERUJEM TI!

Nina Franková, členka Združenia Faustínum