Milí rodičia prvoprijímajúcich detí a birmovancov, milé deti, milá mládež,

Vzhľadom k novým opatreniam platným na Slovensku od zajtrajšieho dňa  (15.10.2020 ) do odvolania sa stretká a príprava k birmovke resp. k prvému sv. prijímaniu v priestoroch fary nekonajú. 

Taktiež do odvolania  nemôžeme sláviť verejné bohoslužby – čiže nebudú ani sv. omše pre detí a ani pre mládež.

Príprava k sviatostiam sa tak presúva k vám domov a ostáva hlavne na pleciach vás rodičov a birmovancov samotných.

Inštrukcie pre rodičov detí: zamerajme sa aj doma viac na školskú katechézu a spoločnú modlitbu v rodine –  prílohu mailu tvorí aj zoznam modlitieb s ktorými by ste mali oboznámiť   vaše detí ( tzn. modliť sa postupne s deťmi všetky modlitby) Nálepky: tie im doplníme neskôr. Budeme sa snažiť ostať s vami v kontakte aj tak, že vám raz v týždni zašleme pre detí nejakú aktivitku. 

Inštrukcie pre birmovancov a ich rodičov: naši animátori chcú ostať aj v tomto čase v kontakte s vašimi mladými, preto minimálne raz v týždni ich budú kontaktovať vo svojich „skupinkách“, využite prosím tento čas na oboznámenie sa so životopismi blahoslavených a svätých, aby ste si v danom čase vedeli dobre vybrať birmované meno. Do pozornosti dávame nového blahoslaveného Carla, 15 ročného mladého chalana, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného v sobotu 10.10.2020-  knihu o ňom si môžete objednať na http://www.donbosco.sk/tovar/carlo-acutis

Povzbudzujeme vás milí rodičia – rozprávajte s vašimi mladými o viere a Bohu. Rozprávajte už dnes o možnom kandidátovi na birmovného rodiča

Ak chcete ostať v spojené s našou farnosťou, ponúkame vám možnosť sledovať každú nedeľu o 10.30 hod. online prenos sv. omše na YouTube kanály z nášho kostola. Link nájdete vždy na našej farskom webe a farskej facebookovej stránke. 

Jozef Kozák, farár


BIRMOVNÉ MENO

  • Po narodení dieťaťa mu rodičia vybrali krstné meno. Pri birmovke si dávame meno podľa ľubovoľného svätca alebo blahoslaveného, ktorého životný príbeh nás niečím inšpiruje.
  • Počas prípravy je vhodné prečítať si životopis svätca, ktorého si pri birmovke zvolím za svojho zvláštneho ochrancu.

BIRMOVNÝ RODIČ

  • Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je už pobirmovaný a žije usporiadaným kresťanským životom. Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
  • Birmovanec do Veľkej noci nahlási birmovné meno a birmovného rodiča + nahlási, kde bol birmovný rodič pokrstený.

Kódex kánonického práva: Kánon 874 (a 893)

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného rodiča, je potrebné:

  • aby zavŕšil šestnásty rok života, 
  • aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom,
  • aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.

Stretká a detské sv. omše do 13.11.2020

Milí rodičia,

na základe nových inštrukcií platných od 1.10.2020 Vás chceme informovať o zmene príprave detí k prvému svätému prijímaniu v našej farnosti.

Piatkové stretká: pokračujú ďalej podľa rozpisu- začiatok 16:45 hod. – koniec 18:00 hod. Prosíme rodičov, aby si detí po stretku vyzdvihli o 18:00 hod. na fare.

Stretká detí príchod 16:45

2.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

9.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

16.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

23.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

30.10.2020

Prázdniny

6.11.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

13.11.2020

ZŠ Darg.hrdinov

Detské sv. omše v piatok: podľa rozpisu – do kostola idú iba detí- príchod detí  o 17:50 hod.  vyzdvihnúť deti si môžete o 18:40 hod. pri kostole.

Svätá omše príchod 17:50

2.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

9.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

16.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

23.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

30.10.2020

Prázdniny

6.11.2020

ZŠ Darg.hrdinov

13.11.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

Nedeľné sv. omše: v tejto chvíli nakoľko je nemožnosť pre všetkých prísť do kostola nám naši biskupi dali dišpenz od osobnej účasti na sv. omši. Preto Vás povzbudzujeme, aby ste sv. omše sledovali spolu doma cez televízne obrazovky resp. cez YouTube kanál. On line prenos z nášho kostola bude vysielaný každú nedeľu o 10:30 hod. – link nájdete vždy na našej farskej web stránke: www.humenne3.rimkat.sk a facebookovej stránke farnosti: https://www.facebook.com/kmo3he

Pripomíname, že pre účasť detí na omši a na stretkách platia všetky hygienické pravidlá ako v škole!

Ďakujem za Vašu pomoc a dobrý príklad

Farár Jozef

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V nedeľu 28. júna sme v našej farnosti prežívali veľkú radosť. Naši tretiaci po prvýkrát prijali do svojho srdiečka Ježiša v Eucharistii. Nakoľko prípravu v našej farnosti absolvoval 57 detí, rozdelené boli do dvoch skupín. Prijímanie o 9:00 hod. mali deti zo ZŠ Laborecká a Hrnčiarska a o 11:00 hod. detí zo ZŠ Dargovských hrdinov a ostatných humenských škôl.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli ku krásnej slávnosti, ale najmä všetkým animátorkám, ktoré sa našim deťom venovali počas celého roka.

Kúsok detskej a našej radosti vám teraz prinášame v zopár fotografiách.

1.sv.prijímanie 2020

Týždeň s prvoprijimajúcimi – After party

Skoro po roku spoločnej prípravy na prvé sväté prijímanie sa v piatok 31.5. naši animátori oficiálne rozlúčili s prvoprijímajúcimi deťmi veľkou after-párty, ktorú si pre nich pripravili na farskom dvore. Rozlúčku sme začali svätou omšou, pri ktorej naši miništranti zložili miništrantské sľuby. Po svätej omši na pamiatku tohto pre nich veľkého dňa každý miništrant bol obdarený tričkom s textom pre miništrantov.

Po omši sme vyšli na náš farský dvor, kde sa o zábavu sa postarali súťaže, tance a turnaj vo futbale. O brušká zase dobroty, o ktoré sa postarali šikovné mamičky. K výbornej nálade z veľkej miery prispela detská radosť a ich široký úsmev, ktorý obdarúval každú detskú tvár.

Aj touto cestou sa chceli animátori poďakovať za spoločný čas strávený na stretkách a ukázať deťom, že na nich ani po prvom svätom prijímaní nezabúdajú. Dúfame, že sa opäť spolu stretnú na farskom tábore ako aj na iných podujatiach, ktoré si pre nich naši animátori pripravia.

Matúš Mihaľko

Párty pre prvoprijímajúce deti, 2019

Týždeň s prvoprijimajúcimi -Dedičstvo otcov

V rámci projektu „Dedičstvo otcov“ s podporou dotácie Mesta Humenné sme sa spolu s prvoprijímajúcimi deťmi a ich  rodičmi zúčastnili 2 x výletu na Mariánsku horu v Levoči. Cestou sme sa zastavili v Prešove. Žiaľ, z technických dôvodov nám nebolo umožnené navštíviť výrobňu hostii, ale náhradný program stál zato.

Najprv sme sa v rámci mediálnej výchovy zastavili v pobočke TV Lux v Prešove. Ochotní pracovníci televízie našim deťom a rodičom priblížili prácu v televízii a umožnili nahliadnúť zvedavým žiakom za kameru, či technickej miestnosti. Ďalšou zastávkou bolo SKY RADIO. Pokračovali sme tak v rozšírení mediálnej výchovy našich detí.

Následne sme sa presunuli do gréckokatolíckeho Chrámu sv. Jána Krstiteľa, kde sme obdivovali kópiu turínskeho plátna a v Konkatedrále sv. Mikuláša sme poďakovali Bohu pri sv. omši za dar Eucharistie.

Po svätej omši sme sa presunuli do Levoče, kde sme vyšli Alejou sv. Jána Pavla II. až k Bazilike Navštívenia Panny Márie, kde sme sa oboznámili s históriou Mariánskej hory a spoločne sa pomodlili desiatok sv. ruženca za našu arcidiecézu.  Ďakujeme deťom a rodičom za spoločný čas a katechétke Gabike za super organizáciu.

PF

Dedičstvo otcov