Stretká a detské sv. omše do 13.11.2020

Milí rodičia,

na základe nových inštrukcií platných od 1.10.2020 Vás chceme informovať o zmene príprave detí k prvému svätému prijímaniu v našej farnosti.

Piatkové stretká: pokračujú ďalej podľa rozpisu- začiatok 16:45 hod. – koniec 18:00 hod. Prosíme rodičov, aby si detí po stretku vyzdvihli o 18:00 hod. na fare.

Stretká detí príchod 16:45

2.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

9.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

16.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

23.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

30.10.2020

Prázdniny

6.11.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

13.11.2020

ZŠ Darg.hrdinov

Detské sv. omše v piatok: podľa rozpisu – do kostola idú iba detí- príchod detí  o 17:50 hod.  vyzdvihnúť deti si môžete o 18:40 hod. pri kostole.

Svätá omše príchod 17:50

2.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

9.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

16.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

23.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

30.10.2020

Prázdniny

6.11.2020

ZŠ Darg.hrdinov

13.11.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

Nedeľné sv. omše: v tejto chvíli nakoľko je nemožnosť pre všetkých prísť do kostola nám naši biskupi dali dišpenz od osobnej účasti na sv. omši. Preto Vás povzbudzujeme, aby ste sv. omše sledovali spolu doma cez televízne obrazovky resp. cez YouTube kanál. On line prenos z nášho kostola bude vysielaný každú nedeľu o 10:30 hod. – link nájdete vždy na našej farskej web stránke: www.humenne3.rimkat.sk a facebookovej stránke farnosti: https://www.facebook.com/kmo3he

Pripomíname, že pre účasť detí na omši a na stretkách platia všetky hygienické pravidlá ako v škole!

Ďakujem za Vašu pomoc a dobrý príklad

Farár Jozef

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V nedeľu 28. júna sme v našej farnosti prežívali veľkú radosť. Naši tretiaci po prvýkrát prijali do svojho srdiečka Ježiša v Eucharistii. Nakoľko prípravu v našej farnosti absolvoval 57 detí, rozdelené boli do dvoch skupín. Prijímanie o 9:00 hod. mali deti zo ZŠ Laborecká a Hrnčiarska a o 11:00 hod. detí zo ZŠ Dargovských hrdinov a ostatných humenských škôl.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli ku krásnej slávnosti, ale najmä všetkým animátorkám, ktoré sa našim deťom venovali počas celého roka.

Kúsok detskej a našej radosti vám teraz prinášame v zopár fotografiách.

1.sv.prijímanie 2020

Týždeň s prvoprijimajúcimi – After party

Skoro po roku spoločnej prípravy na prvé sväté prijímanie sa v piatok 31.5. naši animátori oficiálne rozlúčili s prvoprijímajúcimi deťmi veľkou after-párty, ktorú si pre nich pripravili na farskom dvore. Rozlúčku sme začali svätou omšou, pri ktorej naši miništranti zložili miništrantské sľuby. Po svätej omši na pamiatku tohto pre nich veľkého dňa každý miništrant bol obdarený tričkom s textom pre miništrantov.

Po omši sme vyšli na náš farský dvor, kde sa o zábavu sa postarali súťaže, tance a turnaj vo futbale. O brušká zase dobroty, o ktoré sa postarali šikovné mamičky. K výbornej nálade z veľkej miery prispela detská radosť a ich široký úsmev, ktorý obdarúval každú detskú tvár.

Aj touto cestou sa chceli animátori poďakovať za spoločný čas strávený na stretkách a ukázať deťom, že na nich ani po prvom svätom prijímaní nezabúdajú. Dúfame, že sa opäť spolu stretnú na farskom tábore ako aj na iných podujatiach, ktoré si pre nich naši animátori pripravia.

Matúš Mihaľko

Párty pre prvoprijímajúce deti, 2019

Týždeň s prvoprijimajúcimi -Dedičstvo otcov

V rámci projektu „Dedičstvo otcov“ s podporou dotácie Mesta Humenné sme sa spolu s prvoprijímajúcimi deťmi a ich  rodičmi zúčastnili 2 x výletu na Mariánsku horu v Levoči. Cestou sme sa zastavili v Prešove. Žiaľ, z technických dôvodov nám nebolo umožnené navštíviť výrobňu hostii, ale náhradný program stál zato.

Najprv sme sa v rámci mediálnej výchovy zastavili v pobočke TV Lux v Prešove. Ochotní pracovníci televízie našim deťom a rodičom priblížili prácu v televízii a umožnili nahliadnúť zvedavým žiakom za kameru, či technickej miestnosti. Ďalšou zastávkou bolo SKY RADIO. Pokračovali sme tak v rozšírení mediálnej výchovy našich detí.

Následne sme sa presunuli do gréckokatolíckeho Chrámu sv. Jána Krstiteľa, kde sme obdivovali kópiu turínskeho plátna a v Konkatedrále sv. Mikuláša sme poďakovali Bohu pri sv. omši za dar Eucharistie.

Po svätej omši sme sa presunuli do Levoče, kde sme vyšli Alejou sv. Jána Pavla II. až k Bazilike Navštívenia Panny Márie, kde sme sa oboznámili s históriou Mariánskej hory a spoločne sa pomodlili desiatok sv. ruženca za našu arcidiecézu.  Ďakujeme deťom a rodičom za spoločný čas a katechétke Gabike za super organizáciu.

PF

Dedičstvo otcov

Organizačné pokyny pred 1. sv. prijímaním, 26.5.2019

Pondelok 20.5. 2019

ZŠ Hrnčiarska

Od 15.00 – do cca 16.30 nácvik detí v kostole

Prosím deti o dochvíľnosť!

Rodičov prosíme, aby deti v tieto dni vyhlásili zo záujmových útvarov/krúžkov/,šk. klubu.

Po skončení nácviku je preberanie rúcha vo FaPC

Streda 22.5. 2019

ZŠ Laborecká a iné ZŠ

Piatok

24. 5. 2019

O 17.00 stretnutie pre všetky deti v Pastoračnom centre

O 18.00 sv. omša pre deti

Po Skončení sv. omše bude Generálka pre deti zo ZŠ Laborecká a iné ZŠ

Sobota

25. 5.2019

Spoveď detí, rodičov i príbuzných od 9.00. – 10.30.hod.

Deti si majú priniesť knižku Od srdca k srdcu, hriechy napísané na papieri vlastnou rukou, krstnú sviecu, ktorú odovzdajú animátorke

Od 10.30. – 11.00. bude GENERÁLKA pre deti zo  ZŠ Hrnčiarska, ktoré majú nedeľu 1.sv.prijímanie o 11.00.hod.

Od  11.30 hod. – upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. Prosíme o prítomnosť jedného z rodičov!

Nedeľa

26.5.2019

8.30 –stretnutie detí na fare pre ZŠ  Laborecká a iné ZŠ

9.00 – Slávnostná sv. omša

10.40 – stretnutie detí na fare pre ZŠ Hrnčiarsku

11.00 – Slávnostná sv. omša

Deti majú prísť oblečené v rúchach, so sebou si neberú nič. Rodičia pred sv. omšou nech zaujmú svoje miesta v kostole/ prvý rad –  deti, druhý rad – matky, tretí rad – otcovia./

Upozornenie: Prosíme o zachovanie dôstojného priebehu sv. omše. Preto fotografovať a natáčať záznam počas slávnosti vlastnou technikou len z chóra. Prosíme, rešpektujte to a upozornite aj príbuzných.

Utorok 28.5.2019 Ďakovná púťdetí 28.5.2019 – Prešov, Mariánska hora v Levoči/Prosím nahlásiť záujem detí pri preberaní rúcha a zaplatiť poplatok 9,-eur./
Piatok

31. 5. 2019

Vrátenie rúcha od 17.00 – 18.00 hod. na faru