Celohumennské mládežnícke sväté omše

Od začiatku školského roka sa organizujú spoločné sväté omše pre všetkých birmovancov a mladých z Humenného a okolia.

Pred mesiacom (11. 10. 2019) sa konala prvá omša na tému „veRÍM“ v Kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídlisku pod Sokolejom. K mladým sa prihováral hosť, otec Marek Roják, pôsobiaci ako farár v Hermanovciach.

V našej farnosti (Kostol sv. Košických mučeníkov na Sídlisku III) sme minulú stredu (6.11.2019) privítali hosťa otca Marcela Jurča. Otec, pôsobiaci ako moderátor UPC v Košiciach odslúžil druhú mládežnícku omšu na tému „Čo prospieva, keď dospievam.“ Dozvedeli sme sa, akú neplechu dokáže spôsobiť informácia. Informácia je prvým a hlavným prvkom, ktorý mladých ovplyvňuje pri vytváraní si názorov a hodnôt.  Pre všetkých zúčastnených bolo po omši na fare pripravené menšie pohostenie, pri ktorom sa mohli stretnúť a pozhovárať.

V poradí tretia a posledná omša pre mladých sa bude konať v Kostole Všetkých svätých . Tému „Mladí a pokušenie dneška“ nám predstaví 12.12.2019 hosť otec Imrich Dergo (exorcista).

„…vedľa teba je vzkriesený Ježiš, ktorý ťa volá a čaká na teba…“ – pápež František

Diana Dudová

Celohumenská mládežnícka sv. omša, 11/2019

Na Hubkovej ,,pri obrázku“

V sobotu 12. októbra 2019 OZ Podaj ruku v spolupráci s Farnosťou Troch košických mučeníkov Humenné zorganizovalo spoločnú modlitbu pri obrázku pri rybníkoch na Hubkovej. Na zahriatie bola pripravená výborná kapustnica a teplý čaj. Pre mladších účastníkov si animátori pripravili zábavné súťaže. Počasie bolo prajné, takže sme mohli pokojne relaxovať v náručí prírody. Snáď táto prechádzka prospela každému, vytrhla nás z každodenných povinností a zároveň tiež zblížila ľudí.  

Hubková 2019

Celoslovenské stretnutie združenia Faustínum

21. septembra 2019 sa dobrovoľníci Združenia Faustínum z Humenného zúčastnili prvého celoslovenského stretnutia dobrovoľníkov, členov a sympatizantov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Miestom stretnutia bolo medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto Staré Hory. V Bazilike Navštívenia Panny Márie sa nám prihovorila predsedníčka Združenia Faustínum sestra Miriam Janiec z Krakova. Po príhovore nasledovala prednáška na tému „Apoštol Božieho milosrdenstva v dnešnom svete„ pod vedením duchovného otca Milana Supeka. Náš duchovný program obohatilo aj hudobné pásmo „ Túžim sa premeniť „ v podaní zboru z Nižného Hru&s caron;ov a. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol vdp. Artur Ciepelski, ktorý vo svojej homílii pripomenul aj Dielo pomoci zomierajúcim, bližšie informácie o tomto diele sú uvedené na stránke https://www.korunkazazomierajucich.sk/ Po svätej omši nasledovalo predstavenie všetkých formáčných skupín zo Slovenska. Celoslovenské stretnutie Združenia Faustínum sme zavŕšili Hodinou milosrdenstva a spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Po udelení záverečného požehnania sme sa všetci vracali späť do svojich rodín a farností, kde aj naďalej chceme ohlasovať Božie milosrdenstvo.

Ježišu dôverujem Ti !

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Humennom.

Víkend vo farnosti, 9/2019

V piatok večer sa začali schádzať naši miništranti na fare, začala sa ďalšia nocovačka na fare. Po krátkej večeri naše animátorky pripravili pre miništrantov niekoľko súťaži, kde si chlapci precvičili svoje zručnosti. Ráno po svätej omši a raňajkách bolo „liturgické okienko“, kde sa miništranti učili používať liturgické knihy pri svätej omši. Pre ktorých to bolo neznáme, dozvedeli sa ako sa nastavujú liturgické knihy a kedy, ktorú knihu majú použiť pri sv. omši. Samozrejme, že nesmel chýbať ani hokejbal, ktorým sa skončila nocovačka na fare.

Ale víkend pokračoval ďalej. V nedeľu skoro ráno sa išlo do Bratislavy, kde bolo mimoriadne rušno. V dňoch 20. – 22.9 sa odohrala séria verejných zhromaždení, ktorá vyvrcholila Národným pochodom za život. Viac ako 50 000 ľudí sa zišlo na Námestí slobody v Bratislave, aby spoločne vyjadrili túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Naši animátori s p. kaplánom Marekom reprezentovali našu farnosť a neodradila ich ani dlhá cesta. Organizátori pochodu vyzvali poslancov NR SR, aby sprísnili zákon o potratoch. My však veríme, že dobro zvíťazí a podarí sa nám zachrániť najmenších. Lebo život je dar a treba ho chrániť. A aj keď je to niekedy boj, tak stojí za to !

Tonka Pacoľáková & kaplán Marek

Víkend vo farnosti, 9/2019

Bodka za prázdninami 2019

Vo štvrtok 29. augusta 2019 sme sa na našom farskom dvore už tradične stretli na našej Bodke za prázdninami. Opäť bol pre nás pripravený dvor plný prekvapení. Krásnou hudbou a spevom nás bavili Pajtáše zo Sniny. Chutné guláše pre nás pripravili kurátori a dobrovoľníci z Humenného, pani Boberová z Bistra na bráne a chlapi spolu s pani starostkou z Lackoviec.

Pre deti boli k dispozícií atrakcie od pána Martina Adama okrem nich aj maľovanie na tvár a novinkou bol detský kútik s možnosťou kreslenia, či fotenia pri fotostenách vyrobených žiačkami zo ZŠ Dargovských hrdinov. Okrem toho masky Mickey Mousa a Minnie ponúkli možnosť krásnych spoločných fotografií. Popri tom sme mali sladký kútik s popcornom tety Lucie a veľkým lákadlom bola aj možnosť jazdy na koňoch, ktoré priviedli do nášho areáli z ranča Oráč z Kamienky.

Veľká vďaka patrí celému prípravnému tímu, ako aj vám, ktorí ste prijali pozvanie na našu Bodku.

Viac foto:

Bodka 2019
« 1 z 3 »

Formácia miništrantov

Prvý augustový víkend 2.-3. augusta  sa na našej fare  konala prázdninová miništrantská nocovačka. Začala  sv. omšou a  následne spoločnou večerou. Aktivitám potom nebolo konca kraja. Aj preto sa večierka niekoľkokrát presúvala 😊. V sobotu, po súkromnej sv. omši a chutných raňajkách sme odohrali mini- turnaj v hokejbale. Ďakujeme našim animátorkam Zuzke, Pati a Tonke za pomoc pri stravovaní a tešíme sa na ďalší spoločný miništrantský  čas pri oltári i pri našich farských akciách.

Formácia miništrantov, 8/2019

Farský tábor 2019

Určite ste všetci rodičia aj nerodičia zvedaví čo sa s deťmi v uplynulom týždni (1.-5. 7. 2019) dialo. Verím, že ako aj ja a ostatní animátori, aj deti prišli domov unavené. Teda aspoň poniektoré. Jedno však viem zaručiť. Určite sa nenudili.

S animátormi sme pre nich pripravili zábavný ale aj náučný program, počínajúc rannou rozcvičkou a končiac večernou modlitbou. Počas dňa sme si pre nich prichystali hry a stanovištia. Každý deň nám sprevádzali krátke videá, ktoré sme pre deti natočili. Vo videu sme im prezradili čo ich v daný deň čaká. Tak ako mali samotné dni svoju tému (každý deň to bol nejaký zázrak), v jednej téme sa niesol aj celý tábor. Ako viacerí iste viete naša téma bola „Spoznaj YouTube z inej strany“ .

V pondelok sme sa už klasicky zadelili do skupín a zvyšok dňa bol zameraný na spoznávanie sa. V utorok už aj deti pochopili, prečo sme pre tento rok zvolili tému práve takú, akú sme zvolili. Celý deň sme spolu s nimi v skupinke natáčali vlogy. Tieto krátke videá, v ktorých bol vyobrazený náš deň potom šikovní animátori s kaplánom zostrihali. Takto pripravené videá si celý tábor prezrel vo štvrtok na diskotéke. Bola to zaručená zábava. Všetkým deťom aj animátorom bolo do smiechu keď sa videli ako plnili úlohy. Zvyšok utorkového dňa sme si nenechali pokaziť ani pochmúrnym počasím. Dobre naladení z milej rozprávky, ktorá nielenže vyčarila deťom úsmevy, ale privolala aj slniečko, sme opäť pokračovali v táborových hrách. Najviac sme si všetci iste užili stredu. Prišli k nám hasiči a deti už hneď vedeli, že ich celý deň čakajú vodné hry. Provizórne šnúry na oblečenie sme museli veľakrát naspäť viazať, pretože sa pod toľkým množstvom mokrých šiat trhali. V štvrtok okrem diskotéky, ktorú som už prezradila, sme dievčatám sme pripravili salón krásy a tvorivé dielne. Pre chlapcov si animátori pripravili oddelený program v podobe rôznych hier, aby sme si od nich na chvíľku oddýchli. Celý týždeň sme strážili našu táborovú vlajku. Po ukončení dňa táto úloha pripadla zakaždým inej skupinke a deti sa jej šikovne zhostili. V piatok sme už boli všetci smutní, že tábor rýchlo ubehol no aj tak sme sa tešili domov.

Veľké poďakovanie patrí pánovi farárovi Jozefovi Kozákovi a pánovi kaplánovi Marekovi Marcinovi za pomoc, radosť a podporu. V neposlednom rade ďakujeme za podporu od mesta Humenné a za spoluprácu s OZ Podaj ruku.

Všetkým animátorom a deťom ďakujeme tiež za nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov. Pre nás všetkých to určite bol povzbudivý štart prázdnin. A odkazujeme jediné. Načerpajte sily, pretože o rok sa vidíme znovu.

Diana Dudová

Letný tábor 2019
« 1 z 2 »

Animátori – Radosť zo služby

Keďže tábor sa nezadržateľne blíži, počas tohto víkendu (14.-16.6.2019) absolvovali naši animátori spoločný pobyt v Kamenici nad Cirochou. Tento čas venovali bezprostrednej príprave tábora, a teda vymýšľali rôzne hry, výzdobu, rekvizity, natáčali vlogy a mnoho ďalších vecí.

Zároveň v piatok večer k nám zavítali mladí z Košíc zo spoločenstva Christoforus. Svojou prítomnosťou nás chceli povzbudiť a „naladiť“ na tábor. Mirko nám vysvetlil, že radosť rozdávaním rastie. Aj keď síce služba animátora je často náročná a prináša únavu, taktiež prináša radosť. Animátor mnohokrát viac sám dostane, ako dá. Dávid a Lívia nám zasa pripomenuli, ako je dôležité mať okolo seba dobrý tím, dobré spoločenstvo – ľudí, na ktorých sa môžeme obrátiť. Raz podržia oni nás, inokedy zasa mi ich.

Veríme, že aj tento víkend pomohol k vytvoreniu dobre animátorskej partii a kvalitnému programu počas tábora. Decká, máte sa na čo tešiť J.

Animátori – Radosť zo služby

Týždeň s prvoprijimajúcimi – After party

Skoro po roku spoločnej prípravy na prvé sväté prijímanie sa v piatok 31.5. naši animátori oficiálne rozlúčili s prvoprijímajúcimi deťmi veľkou after-párty, ktorú si pre nich pripravili na farskom dvore. Rozlúčku sme začali svätou omšou, pri ktorej naši miništranti zložili miništrantské sľuby. Po svätej omši na pamiatku tohto pre nich veľkého dňa každý miništrant bol obdarený tričkom s textom pre miništrantov.

Po omši sme vyšli na náš farský dvor, kde sa o zábavu sa postarali súťaže, tance a turnaj vo futbale. O brušká zase dobroty, o ktoré sa postarali šikovné mamičky. K výbornej nálade z veľkej miery prispela detská radosť a ich široký úsmev, ktorý obdarúval každú detskú tvár.

Aj touto cestou sa chceli animátori poďakovať za spoločný čas strávený na stretkách a ukázať deťom, že na nich ani po prvom svätom prijímaní nezabúdajú. Dúfame, že sa opäť spolu stretnú na farskom tábore ako aj na iných podujatiach, ktoré si pre nich naši animátori pripravia.

Matúš Mihaľko

Párty pre prvoprijímajúce deti, 2019