Roráty

Roráty 2022

Na sv.Mikuláša…

Hoc o 3 dni neskôr, ale predsa aj ku nám na Trojku zavítal sv. Mikuláš, aby sa stretol s deťmi našej farnosti, zistil aké boli počas uplynulého roka, a prípadne ich aj obdaril nejakou odmenou.
Dopadlo to dobre, a tak  balíčky plné dobrôt poputovali do správnych rúk. 🙂

V priloženej fotogalérii nájdete zopár obrazových zastavení . Za fotky ďakujeme fotografovi, Peťovi Goffovi – www.goffa.sk

Mikuláš 2022

ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE

Advent, čas odriekania i očakávania príchodu Ježiša, je tu. Prvou adventnou nedeľou začína štvortýždňové obdobie príprav na slávenie sviatku Narodenia Pána.

Čas príprav na narodenie Spasiteľa je častokrát uponáhľaný. Je to však čas, kedy by sme sa mali zastaviť, porozmýšľať, duchovne sa pripraviť. Je to čas zmierenia, odpustenia a blízkosti, aby sme s radosťou v srdci oslávili príchod Pána, ktorý je v očiach detí sprevádzaný ligotavými svetielkami nádeje i darčekmi.

K adventu neodmysliteľne patrí aj príprava našich príbytkov na najočakávanejšie sviatky v roku. Práve deti sa s veľkým nadšením pustili do výroby vianočných počas tvorivej dielne v priestoroch nášho farského pastoračného centra  26. novembra 2022 v popoludňajších hodinách.

Deti usilovne strihali, lepili, kreslili a spod ich rúk vychádzali krásne výtvory symbolizujúce advent.

Neodmysliteľnou súčasťou blížiacich sa sviatkov je Božia rodinka, ktorú deti vytvárali z farebného ligotavého kartónu v jednoduchých symbolických líniách. Nesmel chýbať ani svätý Mikuláš a nebeský anjel v podobe zapichovačky. Tie najšikovnejšie detičky stihli spolu s animátorkami vytvoriť aj vianočné pozdravy s vrúcnymi prianiami pre svojich blízkych.

Tvorivé dielne už našim detičkám chýbali, o čom svedčí aj vysoká účasť detí, ale aj ich rodičov. Sme veľmi radi, že sa tradícia tvorivých dielní na našej fare po dlhšej dobe poznačenej pandémiou obnovila.

Všetky vytvorené dielka vyčarili úsmev na tvárach detí a veríme, že potešia aj ich blízkych a pomôžu vytvoriť vianočnú atmosféru. Teraz už advent môže prísť… Nezabúdajme však, že advent je najmä čas duchovného stíšenia a očakávania príchodu Spasiteľa…

JF

Tvorivé dielne, 12/2022

Karneval svätých

Karneval svätých , 2022
« z 3 »

Fotogaléria z odpustovej slávnosti

Odpust 2022
« z 2 »

Bodka za prázdninami

Zopár obrazových zastavení z farskej akcie Veni sancte – Bodka za prázdninami

Bodka 2022
« z 2 »

PRIATELIA – farský letný tábor

…Tábor v roku je len raz, poďme si ho užiť zas. Budeme sa spolu hrať, stále a stále sa zabávať. Tak užívaj si každý deň, veď svojho kamoša tu máš. Sme tu rodina veľká aj ty si moja priateľka…

Aj tieto slová ako refrén našej táborovej hymny pravidelne zaznievali v areáli Juskovej Vole počas týždňa 11-15.7.2022. V pondelok sme to všetko odštartovali svätou omšou ešte v Humennom v zložení viac než šesťdesiat detí spolu s tridsaťdva členným tímom vrátane našich animátorov, pani zdravotníčky Aničky a pána kaplána Matúša. 

Téma, ktorú sme pre tábor zvolili tento rok, mala symbolizovať našu úprimnú túžbu pomôcť deťom vybudovať a posilniť nezabudnuteľné priateľstvá. Takúto príležitosť mali aj vo svojich menších skupinkách, v ktorých deti súťažili, plnili rôzne aktivity a stretávali sa pri ranných a večerných modlitbách. 

Medzi fenomény nášho tábora patrili už aj staré klasiky, ktoré nesmú chýbať – vodné hry a pašeráci. No aj tento rok sme určovali nové trendy, ktorými boli Spartan a burza, kde si deti mohli výmenou za nazbierané pečiatky “nakúpiť” pekné veci za svoj výkon a snahu podanú počas celého týždňa. V stredu nás navštívili dobrovoľníci Červeného kríža. Tiež sme si navzájom v skupinkách vytvárali “táborový merch” takým spôsobom, že si deti vyzdobili tričká v zmysle témy tábora – na pamiatku na ňom každý každému zanechal odtlačok svojho prsta. Odmenou bola aj diskotéka a grilovačka. Čaro obety si zasa na nočnej hre vyskúšali všetci odvážlivci. 

Počas omše, ktorou sme chceli vyjadriť vďaku za požehnaný spoločne prežitý čas, sme si založili takzvaný ohník pomoci, do ktorého každé dieťa a animátor priložilo svoje polienko ako symbol dobrého skutku. 

Ďakujeme deťom, animátorom, všetkým, čo nám s táborom pomáhali a mestu Humenné a OZ Podaj ruku za finančnú podporu. 

Farský tábor 2022
« z 2 »

Rozlúčka s pánom farárom Jozefom a pánom kaplánom Marekom

Rozlúčka s pánom farárom Jozefom a kaplánom Marekom
« z 3 »

Za fotografie ďakujeme pánovi Petrovi Goffovi 🙂

After párty  a zakončenie detských sv. omší

V piatok 27. mája sme v našej farnosti zavŕšili naše ročné stretávanie sa na „ detských sv. omšiach“.

After párty pre chlapcov začalo už o 14:00 hod. Za víťazstvo v týždňovej súťaži proti dievčatám o najlepšie známky si spolu s pánom farárom zašli do Michaloviec. Odmenou za ich snaživosť bola Laser Game. V šiestich rôznych tímoch sa prvoprijímajúci chlapci spolu s najmladšími miništrantmi a animátormi dali do vyše dvojhodinovej zábavy.

Už o 18:00 hodine sme sa všetci stretli v našom farskom kostole na poslednej detskej sv. omši v tomto školskom roku. V sľúbenej trojminútovej kázni im pán farár rozpovedal starý kazateľský príbeh:

Na svojej návšteve Indie som raz prechádzal okolo námestíčka, kde som si všimol dospelého slona priviazaného za nohu slabým lanom k pomerne slabému kolíku, zapichnutému len niekoľko palcov do zeme.

Bolo zrejmé, že by mohol vytrhnúť kolík zo zeme, kedykoľvek by sa mu len zachcelo, ale z nejakého dôvodu sa k tomu nechcel odvážiť. Vedľa slona som uvidel jeho cvičiteľa a tak som sa ho spýtal, ako je možné, že tak veľké zviera neurobí nič pre to, aby sa oslobodilo.

„No,“ povedal muž, „keď sú sloníčatá ešte veľmi malé, používame tie isté laná a tie isté kolíky – teda sú pre ne dosť silné, aby ich udržali. Po pár pokusoch, skôr alebo neskôr, dôjdu k záveru, že nech robia čo robia, nemôžu uniknúť. Časom rastú a silnia, ale stále veria, že to lano je dosť silné na to, aby ich udržalo na mieste, takže sa už nikdy nebudú vzpierať.“

Bol som ohromený. Tie majestátne zvieratá sa mohli kedykoľvek oslobodiť, ale pretože VERILI, že nemôžu, tak sa o to nikdy nepokúsili. Tieto gigantické stvorenia tak obmedzili svoj súčasný potenciál svojimi limitmi z minulosti.

A rovnako tak ako tento slon, koľko z nás prechádza životom vo viere, že niečo nie je možné proste preto, že sa nám to v minulosti nepodarilo?

Koľko z nás odmieta pokúsiť sa o niečo znovu kvôli myšlienkovému rozpoloženiu, ku ktorému sme dospeli prostredníctvom našich márnych pokusov z minulosti?

Po svätej omši už na detí aj rodičov na farskom dvore čakala- Pizza párty. To si naši animátori pripravili rôzne stanovištia a tance, aby sa tak na záver rozlúčili spoločným časom zábavy a hier. A popritom si pochutnali na celý večer dovážanej pizzy z rôznych firiem v našom meste.

Ďakujeme Bohu, že nám doprial v ten večer nielen počasie ale najmä, že nám požehnal čas úsmevov a stretnutí. Tešíme sa na všetky detí v našom farskom tábore alebo na rôznych farských podujatiach, ale najmä a v kostole pri Eucharistii.

Animátori a pán farár

After párty a zakončenie detských sv. omší, 2022