Čas radosti a veselosti

V piatok 10. januára sa v našom Kostole svätých Košických mučeníkov konal benefičný koncert pod názvom Čas radosti a veselosti, ktorý si pre nás pripravil Spevácky zbor mesta Humenné s finančnou podporou mesta Humenné. V rámci programu sa okrem Zboru mesta Humenné predstavili aj hostia z Prešova – komorný spevácky zbor Chorus Via Musica, a domáci DSZ Lienka a Womanvocal.

Ďakujeme všetkým vystupujúcim, že nám predĺžili svojim spevom a hudbou radosť z vianočného obdobia. Zábery z koncertu si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Čas radosti a veselosti

Fara na ľade 2019

Byť blízko Bohu, byť blízko človeku… aj tieto slová nám boli dané ako výzva pre rok 2020. Ale nie je to pre nás nič nové. Veď o to sa v našej farnosti usilujeme po celý čas. Aj preto na Silvestra sme pred polnocou pozvaní k adorácii a už tradične dopoludnia na klzisko, aby sme pri spoločnom korčuľovaní utužili naše medziľudské vzťahy.

Ďakujeme všetkým za účasť a OZ Podaj ruku za spoluprácu. Viac v našej fotogalérii:

Fara na ľade 2019

Vianočný koncert 2019

Na Slávnosť svätej rodiny Jozefa, Márie a Ježiša sa v našom farskom kostole svätých košických mučeníkov uskutočnil vianočný koncert v podaní umelcov VŠMU a cimbalovej muziky zo šarišského kraja. Vďaka podpore Mesta Humenné sme sa tak opäť mohli započúvať do krásnych slovenských kolied a predlžiť si vianočnú chvíľu vďaka nádhernému umeleckému zážitku. Naša radosť bola predlžená o to, že umelci nás sprevádzali aj počas liturgie Eucharistie.  Zábery ako aj zopár videí z koncertu a sv. omše vám ponúkame v našej galérii.

Vianočný koncert 2019

Tvorivé dielne 21.12.2019

Vianoce patria k najvýznamnejším a najkrajším kresťanským sviatkom, ktorým oslavujeme narodenia Ježiša Krista. Na sviatky pokoja a rodinných stretnutí sa pripravili aj deti z našej farnosti počas poslednej tohtoročnej tvorivej dielne. V priestoroch nášho farského pastoračného centra  vytvárali dekorácie, aby skrášlili svoje príbytky, potešili svojich blízkych a pripravili sa na príchod malého Ježiška. Tentoraz sme sa zamerali na okná a vyrábali sme vianočné vystrihovačky v tvare Betlehemu znázorňujúceho Svätú rodinu pri narodení Ježiša, pastierov a orientálnych Troch kráľov prinášajúcich dary, aby sme si spolu pripomenuli udalosti tohto veľkého sviatku. K moderným dekoráciám patria aj škriatkovia z rozprávok, ktoré neodmysliteľne k Vianociam patria a potešia každú detskú dušičku. Tí naši boli vyrobení z ryže, takže plnia nielen estetickú funkciu, ale doma dobre poslúžia na odvlhčenie vzduchu. Veríme, že aj tieto dekorácie prispejú k príjemnému prežívaniu sviatkov od Štedrého večera až po Troch kráľov.

Jitka Fiľová

Tvorivé dieľne 12/2019-2

Tvorivé dieľne 12/2019

Obdobie adventu, príprav na najkrajšie sviatky v roku, na príchod Ježiša Krista, sa začalo. K adventu neodmysliteľne patrí aj sviatok Svätého Mikuláša. A práve v duchu tohto sviatku sa niesla tvorivá dielnička v priestoroch nášho farského pastoračného centra.

Svätý Mikuláš bol biskupom a jeho dobrota, spravodlivosť a obetavosť mu priniesli veľkú obľubu medzi ľuďmi, najmä medzi deťmi. Aj tie naše deti sa rozhodli ísť v stopách Mikuláša a obdariť svojich najbližších. S nadšením sa pustili do výroby vlastnoručne vyrobených dekorácií a darčekov. Vyrábali postavičky Svätého Mikuláša, anjelov, ale aj sobov. Popri tom sme si spomenuli i na staré modlitbičky, ktorými sa deti prihovárali Mikulášovi:

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nošku,

 daj nám z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového,

veď ti strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš.“

Veríme, že drobnosti vyrobené s láskou potešia našich blízkych, skrášlia naše príbytky a posolstvo Svätého Mikuláša ostane v našich srdciach a my nezabudneme byť obetaví, spravodliví a dobrí. A to nielen v období adventu…

JF

Tvorivé dieľne 12/2019

Celohumennské mládežnícke sväté omše

Od začiatku školského roka sa organizujú spoločné sväté omše pre všetkých birmovancov a mladých z Humenného a okolia.

Pred mesiacom (11. 10. 2019) sa konala prvá omša na tému „veRÍM“ v Kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídlisku pod Sokolejom. K mladým sa prihováral hosť, otec Marek Roják, pôsobiaci ako farár v Hermanovciach.

V našej farnosti (Kostol sv. Košických mučeníkov na Sídlisku III) sme minulú stredu (6.11.2019) privítali hosťa otca Marcela Jurča. Otec, pôsobiaci ako moderátor UPC v Košiciach odslúžil druhú mládežnícku omšu na tému „Čo prospieva, keď dospievam.“ Dozvedeli sme sa, akú neplechu dokáže spôsobiť informácia. Informácia je prvým a hlavným prvkom, ktorý mladých ovplyvňuje pri vytváraní si názorov a hodnôt.  Pre všetkých zúčastnených bolo po omši na fare pripravené menšie pohostenie, pri ktorom sa mohli stretnúť a pozhovárať.

V poradí tretia a posledná omša pre mladých sa bude konať v Kostole Všetkých svätých . Tému „Mladí a pokušenie dneška“ nám predstaví 12.12.2019 hosť otec Imrich Dergo (exorcista).

„…vedľa teba je vzkriesený Ježiš, ktorý ťa volá a čaká na teba…“ – pápež František

Diana Dudová

Celohumenská mládežnícka sv. omša, 11/2019

Na Hubkovej ,,pri obrázku“

V sobotu 12. októbra 2019 OZ Podaj ruku v spolupráci s Farnosťou Troch košických mučeníkov Humenné zorganizovalo spoločnú modlitbu pri obrázku pri rybníkoch na Hubkovej. Na zahriatie bola pripravená výborná kapustnica a teplý čaj. Pre mladších účastníkov si animátori pripravili zábavné súťaže. Počasie bolo prajné, takže sme mohli pokojne relaxovať v náručí prírody. Snáď táto prechádzka prospela každému, vytrhla nás z každodenných povinností a zároveň tiež zblížila ľudí.  

Hubková 2019

Celoslovenské stretnutie združenia Faustínum

21. septembra 2019 sa dobrovoľníci Združenia Faustínum z Humenného zúčastnili prvého celoslovenského stretnutia dobrovoľníkov, členov a sympatizantov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Miestom stretnutia bolo medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto Staré Hory. V Bazilike Navštívenia Panny Márie sa nám prihovorila predsedníčka Združenia Faustínum sestra Miriam Janiec z Krakova. Po príhovore nasledovala prednáška na tému „Apoštol Božieho milosrdenstva v dnešnom svete„ pod vedením duchovného otca Milana Supeka. Náš duchovný program obohatilo aj hudobné pásmo „ Túžim sa premeniť „ v podaní zboru z Nižného Hru&s caron;ov a. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol vdp. Artur Ciepelski, ktorý vo svojej homílii pripomenul aj Dielo pomoci zomierajúcim, bližšie informácie o tomto diele sú uvedené na stránke https://www.korunkazazomierajucich.sk/ Po svätej omši nasledovalo predstavenie všetkých formáčných skupín zo Slovenska. Celoslovenské stretnutie Združenia Faustínum sme zavŕšili Hodinou milosrdenstva a spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Po udelení záverečného požehnania sme sa všetci vracali späť do svojich rodín a farností, kde aj naďalej chceme ohlasovať Božie milosrdenstvo.

Ježišu dôverujem Ti !

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Humennom.