Podali sme ruku

V nedeľu 7. marca sme v našej farnosti zorganizovali milú dobročinnú akciu. Poobede od 13:45 – 15:00 hod. sme rozdávali  vitamíny D – C a Zinok naším chorým a starším.

Aj týmto dobročinným skutkom sme chceli byť blízko tým najzraniteľnejším. Malým skutkom lásky v tomto pandemickom čase prispieť k prevencii či liečbe nielen tela, ale aj neraz smutného, zraneného srdca. Spolu sme za necelú hodinu rozdali 100 krabičiek vitamínov.

Ďakujeme za spoluprácu OZ Podaj ruku a Lekárni Don Bosco.

Podali sme ruku

Mikuláš na Trojke

Piatok 4.12.2020 sme sa na detskej omši riadili heslom čím skôr, tým lepšie. Symbolicky sme dali druhej adventnej svieci meno Viera a predčasne sme ju aj zapálili. Ale aj iné veci sa diali skôr, ako by sa možno mali.

Po skončení omše si naše animátorky Sofia, Evka, Bajka a Tamarka pre deti pripravili malú scénku o bohatej žene a svätom Mikulášovi, ktorý jej pomohol rozdať všetok jej majetok, aby ona mohla byť šťastná.

A že Mikuláš k nám naozaj prišiel, aj napriek pokazeným saniam. Dokonca dva dni dopredu! Dve prvoprijímajúce deti mu odvážne zarecitovali a zaspievali vianočné básne a koledy. A s ich pomocou potom všetky deti, od škôlkarov až po animátorov, dostali balíčky plné dobrôt.

Ďakujeme animátorkám za spestrenie nášho večera a Mikulášovi za expresnú návštevu a bohaté dary.

Mikuláš 2020

Misionár z Kuby v našej farnosti

Na prvú adventnú nedeľu 29. novembra 2020 sme v našom farskom spoločenstve privítali vzácneho hosťa – misionára verbistu pátra Lukáša Mizeráka, ktorý pôsobí na Kube. Našu farnosť navštívil už po druhý krát a opäť sa s nami podelil o svoje svedectvo zo svojho pôsobenia.

Už po jeho prvej návšteve sa nám páter Lukáš so svojou farnosťou ( Cayo Mambí, Holguin ) stal blízkym, a preto pozorne sledujeme a podporujeme najmä stavbu kostola. Prvého v okrese, kde pôsobí. Tešíme sa, že sme sa mohli stať súčasťou realizácie ich sna. Dnes vám ponúkame fotografie z jeho návštevy v našej farnosti a video z jeho príhovoru.

Návšteva z Kuby

Odpustová slávnosť 2020

V nedeľu 5. septembra 2020  sa  v našej farnosti konala odpustová slávnosť ku cti košických mučeníkov Marka Križina, Melichera Grodzieckeho a Štefana Pongrácza. Hlavným celebrantom bol Mons. Juraj Kamas, kancelár Arcibiskupského úradu v Košiciach. Hneď v úvode zdôraznil slávnostnosť chvíle, kedy si okrem odpustovej slávnosti veriaci farnosti rozhodli pri sv. omši pripomenúť  25. výročie konsekrácie kostola (6.8.1995) a 25. výročie svätorečenia košických mučeníkov (2.7.1995). Vo svojej homílii Juraj Kamas zdôraznil potrebu mať osobnú odpoveď na otázky: „ Kto je pre mňa Ježiš? A čo pre mňa Ježiš urobil?“

V závere sv. omše na návrh kostolnej rady a farára farnosti Jozefa Kozáka otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita udelil svoje poďakovanie a osobitné požehnanie:

  • Za neustálu osvetu Katolíckych novín a publikovanie článkov o živote v Cirkvi Andrejovi Ujhelskému
  • Jánovi Baran Bačišinovi a  Andrejovi Kecerovi, za ich obetavú prácu vo farnosti a vernú službu v kostolnej rade.
  • Paniam Terézii Bovanovej  a Paulíne Zeleňákovej : za službu kostolníčok a ich prínos pri skrášľovaní liturgického priestoru.
  • Manželom Helene  a Ladislavovi Kokoškovcom: za rozhodujúcu úlohu pri zakladaní ružencového bratstva vo farnosti a niekoľko rokov služby kostolníkov
  • A nakoniec  zazneli medzi ocenenými dve mená – Vierka Sukeľová a Veronika Hrinová. Tieto dve ženy darovali a stále nezištne darujú svoje srdcia, čas a lásku pri vytváraní zázemia prijatia, jednoducho domova pre  kňazov vo farnosti. Už roky sa totiž starajú o našich kňazov ako ich srdcom adoptívne mamy.

Veľkoleposť slávnosti zvýraznil nielen krásny liturgický spev vďaka kantorke Márii Kormucikovej a speváčky Kataríny Liptovskej, ale aj príspevok farského zboru pod vedením Lukáša Jeňa.

Naša vďaka za krásu slávnosti  patrí  o. i. aj tým, ktorí si pričinili o nádhernú výzdobu: pani Renáte Andrejčákovej, Jane Sotákovej, Jitke Fiľovej a Diane Dudovej.

Fotografie: Peter Goffa

Odpust 2020

Veľký celoslovenský zber odpadkov

V sobotu 8.8.2020 sa partia našich animátorov rozhodla zapojiť sa do celoslovenskej výzvy Michala Saba na “Veľký celoslovenský zber odpadkov.” Keďže väčšina z nás býva na Sídlisku III, rozhodli sme sa, že začneme práve tu a poupratujeme okolie našich domovov. Začali sme pri našom kostole, no postupne sme sa presunuli k hrádzi pri Laborci, a nakoniec sme sa prešli chodníkom popri hlavnej ceste. Snažili sme sa vyzbierať čo najviac odpadkov. Od okoloidúcich ľudí sme si vyslúžili nielen povzbudenie, ale aj pochvalu za naše odhodlanie vyčistiť sídlisko. Sme veľmi nadšení, že sme sa mohli zapojiť do tejto výzvy, a tak pomohli našej planéte tým, že sme ju trocha upratali. Veď to je to najmenej čo pre ňu môžeme urobiť. Zbieraním a triedením odpadkov sme strávili viac ako dve hodiny. Veríme, že nabudúce, keď sa opäť zorganizuje takáto akcia nás bude ešte raz toľko, čo dnes, a že sa nám podarí vyčistiť ešte väčšie okolie. Cieľom nielen našej akcie, ale tohto “Veľkého celoslovenského zberu odpadkov” bolo ukázať ostatným, že nie je v poriadku, aby sme si z nášho okolia robili smetisko.

Nina Straková

Veľký celoslovenský zber odpadkov

Večer s animátorkami detí

V stredu 17. júna sme si s našimi animátorkami detí urobili po dlhšom čase  teambuilding. Začali sme svätou omšou a následne sme sa po skončení liturgie presunuli veľmi rýchlo a ľahko v tomto upršanom čase vďaka pánovi Jánovi Bobaľovi – Taxi Johny Ján Bobaľa a Jankovi „Kovovi“ Kovalčinovi do Bowlingu Magie na Mierovej ulici.

Tam sme sa najprv poďakovali animátorkám za ich pomoc a angažovanosť vo farnosti a nato si zorganizovali malý turnaj v bowlingu s výsledkom 472: 507 ( víťazom sa stal Kovov team) . Teší nás, že sme mohli byť znova spolu. Opäť sa smiať a prehlbovať naše vzájomné vzťahy.

Už dnes sa nevieme dočkať formačného pobytu pre animátorov na Domaši.

Večer s animátorkami detí

Birmovka na Trojke 2020

Ešte len prednedávnom pribudol na našu stránku článok o prvej duchovnej obnove birmovancov. A dnes, nevedno ako či kedy, už máme za sebou aj samotnú birmovku.

Rozhodne neľutujeme, že sme sa všetci pravidelne a zodpovedne pripravovali na túto slávnosť spolu s našimi animátormi Jankou, Maťom, Jankom a kaplánom Marekom. Pretože keď sme pred troma týždňami obdržali správu o birmovke, údajne sa konajúcej 24.5.2020 (v nedeľu), naše zaskočenie netrvalo dlhšie, než by bolo nutné (niežeby nám naň aj ostalo toľko veľa času).

Sviatosť birmovania vyslúžil otec biskup Marek Forgáč, ktorému ďakujeme aj za osviežujúco podporujúce slová z kázne. (Tiež aj za pomoc pri výbere a kúpe nových – pohodlnejších topánok 🙂 V nedeľu sme sa za prítomnosti našich najbližších rozhodli, že sa otvárame pre prítomnosť Ducha svätého. Dnes je na nás aby sme naše rozhodnutia každým ďalším dňom potvrdzovali.

Opäť raz ďakujeme odvážnym birmovným rodičom, našim animátorom, pánu kaplánovi a farárovi, speváckemu zboru, tímu zručných technikov za internetový prenos a všetkým ostatným, vďaka ktorým sme naozaj prežili najkrajšiu slávnosť široko ďaleko.

Diana Dudová

Birmovka 2020

Celohumennská mládežnícka sv. omša

Opäť sa v našej farnosti konala Celohumennská mládežnícka sv. omša. Spolu s mladými z Humenného k nám zavítali aj seminaristi z propedeutického ročníka Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. S nimi pricestoval aj prefekt o. Marek Kunder, ktorý bol celebrantom sv. omše.

V homílii povzbudil mladých, aby boli sami sebou. Poukázal na niektoré dôležité momenty života, ktoré ovplyvňujú naše budúce povolanie. Tradične po sv. omši všetci sme sa zišli v Pastoračnom centre, kde bolo pripravené pohostenie pre všetkých mladých a birmovancov z Humenného.

Celohumennská mládežnícka sv. omša II.
« z 2 »