Farský ples 2024

Dňa 27.01.2024 sa  v našej farnosti sv. Košických mučeníkov uskutočnil  farský ples.

Prvé prípravy sa začali  niekoľko týždňov pred tým. Síce si vyžiadali veľkú dávku trpezlivosti a sily  ale  vedeli sme, že všetka tá obeta nie je zbytočná.

…v nejakej knihe sa píše, že Dokonalý tanec tvoria – štyri nohy, štyri ruky, dve hlavy – a jedno srdce…  Hľadiac na všetkých zúčastnených sme boli naplnení vďačnosťou, že to bol celý večer, nie len pre tanečné kroky a ladné pohyby, ale zvlášť pre srdcia tých dokonalých tancov plná sála. Okrem tanca sme si našli čas na seba, a stretli sme sa tí, čo patríme do jednej farnosti a zvlášť do jednej Božej milosti. V tanci plynul čas oveľa rýchlejšie, zastavil sa chvíľu pred polnocou v napätom boji o tombolové ceny a potom ďalej utekal až do skorého rána.

Tento večer nás priblížil navzájom nielen na parkete pri tanci, ale napomohol nám, aby sme si porozumeli viac a priblížil nás aj ako ľudí.

Na záver sa chceme poďakovať nášmu duchovnému otcovi Františkovi, ktorý nás v tejto akcii podporil, celému organizačnému tímu, a samozrejme všetkým zúčastneným.

Spokojnosť na tvárach ľudí je pre nás znamením, že sa oplatí v tejto tradícii pokračovať aj naďalej. Veríme, že nasledujúce roky prinesú čoraz viac príjemných chvíľ strávených v našej farnosti.

Farský ples 2024