Tvorivé dielne

Sviatky Veľkej noci sú pre kresťanov tými najdôležitejšími a najväčšími sviatkami, počas ktorých si pripomíname smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Na tieto sviatky sa pripravujeme nie len duševne, ale zdobíme si aj svoje príbytky tradičnými veľkonočnými dekoráciami,  medzi ktorými nesmie chýbať aj vajíčko – symbol Veľkej noci. Už starí kresťania vnímali vajíčko ako znak zázračného zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vajce je totiž akoby zamknutým „hrobom“, v ktorom je predsa len ukrytý nový život.

Symbol vajíčka nechýbal ani na veľkonočnej tvorivej dielničke, ktorá sa konala v sobotu pred Veľkým týždňom v priestoroch našej fary. Okrem rozprávania o veľkonočných sviatkoch naše šikovné deti vyrábali zaujímavé dekorácie. Medzi výrobkami nechýbali ani ovečky či závesné venčeky. Opäť sme sa presvedčili,  že fantázia našich detí nemá hraníc. Veríme, že tieto vlastnoručne vyrobené dekorácie počas tvorivej dielne spríjemnia príbytky počas týchto najväčších a najkrajších sviatkov kresťanov… JF

Tvorivé dielne 3/2023

Nedeľa so sv. Faustínou

Prvá pôstna nedeľa, 26.2.2023, sa v našej farnosti niesla na krídlach Božieho milosrdenstva. Do priestorov farského kostola bola slávnostne umiestnená relikvia svätej Faustíny Kowalskej, pre ktorú sme ako farnosť putovali do Krakova v decembri minulého roka.

Umiestneniu relikvie predchádzala 9 dňová duchovná príprava, počas ktorej sme sa pred svätými omšami modlili novénu k sv. sestre Faustíne.

Pred svätou omšou o 10:30, ktorú celebroval vdp. František Mariňák, dekan a farár z farnosti Všetkých svätých v Humennom, sa nám najskôr prihovorila sr. Pavla Stanovčáková, ISMM, krátkou prednáškou o živote sv.sr. Faustíny. Následne, na začiatku sv.omše, bola relikvia umiestnená na podstavec v ľavej časti kostola, kde zostane trvale vystavená k poklone.

Nedeľný program pokračoval o 14:00 modlitbou krížovej cesty so sv. sestrou Faustínou, adoráciou pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, spojenou s požehnaním, následne Korunkou Božieho milosrdenstva a nakoniec osobným uctením relikvie.

Na pripomienku milej slávnosti pripájame zopár obrazových zastavení:

Nedeľa so sv.Faustinou
« z 2 »

Farský ples 2023

Prinášame vám zopár obrazových zastavení z farského plesu, ktorý sa konal 4.2.2023

Farský ples 2023

Roráty

Roráty 2022

Na sv.Mikuláša…

Hoc o 3 dni neskôr, ale predsa aj ku nám na Trojku zavítal sv. Mikuláš, aby sa stretol s deťmi našej farnosti, zistil aké boli počas uplynulého roka, a prípadne ich aj obdaril nejakou odmenou.
Dopadlo to dobre, a tak  balíčky plné dobrôt poputovali do správnych rúk. 🙂

V priloženej fotogalérii nájdete zopár obrazových zastavení . Za fotky ďakujeme fotografovi, Peťovi Goffovi – www.goffa.sk

Mikuláš 2022

ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE

Advent, čas odriekania i očakávania príchodu Ježiša, je tu. Prvou adventnou nedeľou začína štvortýždňové obdobie príprav na slávenie sviatku Narodenia Pána.

Čas príprav na narodenie Spasiteľa je častokrát uponáhľaný. Je to však čas, kedy by sme sa mali zastaviť, porozmýšľať, duchovne sa pripraviť. Je to čas zmierenia, odpustenia a blízkosti, aby sme s radosťou v srdci oslávili príchod Pána, ktorý je v očiach detí sprevádzaný ligotavými svetielkami nádeje i darčekmi.

K adventu neodmysliteľne patrí aj príprava našich príbytkov na najočakávanejšie sviatky v roku. Práve deti sa s veľkým nadšením pustili do výroby vianočných počas tvorivej dielne v priestoroch nášho farského pastoračného centra  26. novembra 2022 v popoludňajších hodinách.

Deti usilovne strihali, lepili, kreslili a spod ich rúk vychádzali krásne výtvory symbolizujúce advent.

Neodmysliteľnou súčasťou blížiacich sa sviatkov je Božia rodinka, ktorú deti vytvárali z farebného ligotavého kartónu v jednoduchých symbolických líniách. Nesmel chýbať ani svätý Mikuláš a nebeský anjel v podobe zapichovačky. Tie najšikovnejšie detičky stihli spolu s animátorkami vytvoriť aj vianočné pozdravy s vrúcnymi prianiami pre svojich blízkych.

Tvorivé dielne už našim detičkám chýbali, o čom svedčí aj vysoká účasť detí, ale aj ich rodičov. Sme veľmi radi, že sa tradícia tvorivých dielní na našej fare po dlhšej dobe poznačenej pandémiou obnovila.

Všetky vytvorené dielka vyčarili úsmev na tvárach detí a veríme, že potešia aj ich blízkych a pomôžu vytvoriť vianočnú atmosféru. Teraz už advent môže prísť… Nezabúdajme však, že advent je najmä čas duchovného stíšenia a očakávania príchodu Spasiteľa…

JF

Tvorivé dielne, 12/2022

Karneval svätých

Karneval svätých , 2022
« z 3 »

Fotogaléria z odpustovej slávnosti

Odpust 2022
« z 2 »

Bodka za prázdninami

Zopár obrazových zastavení z farskej akcie Veni sancte – Bodka za prázdninami

Bodka 2022
« z 2 »