PRIATELIA – farský letný tábor

…Tábor v roku je len raz, poďme si ho užiť zas. Budeme sa spolu hrať, stále a stále sa zabávať. Tak užívaj si každý deň, veď svojho kamoša tu máš. Sme tu rodina veľká aj ty si moja priateľka…

Aj tieto slová ako refrén našej táborovej hymny pravidelne zaznievali v areáli Juskovej Vole počas týždňa 11-15.7.2022. V pondelok sme to všetko odštartovali svätou omšou ešte v Humennom v zložení viac než šesťdesiat detí spolu s tridsaťdva členným tímom vrátane našich animátorov, pani zdravotníčky Aničky a pána kaplána Matúša. 

Téma, ktorú sme pre tábor zvolili tento rok, mala symbolizovať našu úprimnú túžbu pomôcť deťom vybudovať a posilniť nezabudnuteľné priateľstvá. Takúto príležitosť mali aj vo svojich menších skupinkách, v ktorých deti súťažili, plnili rôzne aktivity a stretávali sa pri ranných a večerných modlitbách. 

Medzi fenomény nášho tábora patrili už aj staré klasiky, ktoré nesmú chýbať – vodné hry a pašeráci. No aj tento rok sme určovali nové trendy, ktorými boli Spartan a burza, kde si deti mohli výmenou za nazbierané pečiatky “nakúpiť” pekné veci za svoj výkon a snahu podanú počas celého týždňa. V stredu nás navštívili dobrovoľníci Červeného kríža. Tiež sme si navzájom v skupinkách vytvárali “táborový merch” takým spôsobom, že si deti vyzdobili tričká v zmysle témy tábora – na pamiatku na ňom každý každému zanechal odtlačok svojho prsta. Odmenou bola aj diskotéka a grilovačka. Čaro obety si zasa na nočnej hre vyskúšali všetci odvážlivci. 

Počas omše, ktorou sme chceli vyjadriť vďaku za požehnaný spoločne prežitý čas, sme si založili takzvaný ohník pomoci, do ktorého každé dieťa a animátor priložilo svoje polienko ako symbol dobrého skutku. 

Ďakujeme deťom, animátorom, všetkým, čo nám s táborom pomáhali a mestu Humenné a OZ Podaj ruku za finančnú podporu. 

Farský tábor 2022
« z 2 »

Rozlúčka s pánom farárom Jozefom a pánom kaplánom Marekom

Rozlúčka s pánom farárom Jozefom a kaplánom Marekom
« z 3 »

Za fotografie ďakujeme pánovi Petrovi Goffovi 🙂

After párty  a zakončenie detských sv. omší

V piatok 27. mája sme v našej farnosti zavŕšili naše ročné stretávanie sa na „ detských sv. omšiach“.

After párty pre chlapcov začalo už o 14:00 hod. Za víťazstvo v týždňovej súťaži proti dievčatám o najlepšie známky si spolu s pánom farárom zašli do Michaloviec. Odmenou za ich snaživosť bola Laser Game. V šiestich rôznych tímoch sa prvoprijímajúci chlapci spolu s najmladšími miništrantmi a animátormi dali do vyše dvojhodinovej zábavy.

Už o 18:00 hodine sme sa všetci stretli v našom farskom kostole na poslednej detskej sv. omši v tomto školskom roku. V sľúbenej trojminútovej kázni im pán farár rozpovedal starý kazateľský príbeh:

Na svojej návšteve Indie som raz prechádzal okolo námestíčka, kde som si všimol dospelého slona priviazaného za nohu slabým lanom k pomerne slabému kolíku, zapichnutému len niekoľko palcov do zeme.

Bolo zrejmé, že by mohol vytrhnúť kolík zo zeme, kedykoľvek by sa mu len zachcelo, ale z nejakého dôvodu sa k tomu nechcel odvážiť. Vedľa slona som uvidel jeho cvičiteľa a tak som sa ho spýtal, ako je možné, že tak veľké zviera neurobí nič pre to, aby sa oslobodilo.

„No,“ povedal muž, „keď sú sloníčatá ešte veľmi malé, používame tie isté laná a tie isté kolíky – teda sú pre ne dosť silné, aby ich udržali. Po pár pokusoch, skôr alebo neskôr, dôjdu k záveru, že nech robia čo robia, nemôžu uniknúť. Časom rastú a silnia, ale stále veria, že to lano je dosť silné na to, aby ich udržalo na mieste, takže sa už nikdy nebudú vzpierať.“

Bol som ohromený. Tie majestátne zvieratá sa mohli kedykoľvek oslobodiť, ale pretože VERILI, že nemôžu, tak sa o to nikdy nepokúsili. Tieto gigantické stvorenia tak obmedzili svoj súčasný potenciál svojimi limitmi z minulosti.

A rovnako tak ako tento slon, koľko z nás prechádza životom vo viere, že niečo nie je možné proste preto, že sa nám to v minulosti nepodarilo?

Koľko z nás odmieta pokúsiť sa o niečo znovu kvôli myšlienkovému rozpoloženiu, ku ktorému sme dospeli prostredníctvom našich márnych pokusov z minulosti?

Po svätej omši už na detí aj rodičov na farskom dvore čakala- Pizza párty. To si naši animátori pripravili rôzne stanovištia a tance, aby sa tak na záver rozlúčili spoločným časom zábavy a hier. A popritom si pochutnali na celý večer dovážanej pizzy z rôznych firiem v našom meste.

Ďakujeme Bohu, že nám doprial v ten večer nielen počasie ale najmä, že nám požehnal čas úsmevov a stretnutí. Tešíme sa na všetky detí v našom farskom tábore alebo na rôznych farských podujatiach, ale najmä a v kostole pri Eucharistii.

Animátori a pán farár

After párty a zakončenie detských sv. omší, 2022

Duchovná obnova ružencového bratstva

V dňoch 23.-24. október 2021 sa v našej farnosti uskutočnila duchovná obnova pod vedením bratov dominikánov, ktorí okrem iného prišli k nám, aby spustili reorganizáciu ružencových bratstiev v našej farnosti. Reorganizácia Ružencového bratstva ( RB ) pozostáva z nového zápisu všetkých členov RB, ale aj tých, ktorí by radi do RB vstúpili. V každom kostole je v týchto dňoch k dispozícii pre každého záujemcu Prihláška člena RB. Záujemca prihlášku vyplní a rozhodne sa pre formu členstva v RB (poznáme tri formy: Živý, Svätý a Večný ruženec), ktorú na prihláške označí krížikom. Vyplnenú prihlášku potom anonymne odovzdá do vopred určenej a označenej schránky (krabice), ktorá je pri východe z kostola.

Duchovná obnova ružencového bratstva, 2021, 2021

Odpustová slávnosť

V nedeľu 5. septembra 2021 sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť ku cti Svätých Košických mučeníkov. Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecký nezapreli svoju vieru. Ich vôľa a duch boli nezlomené. Nepodľahli tlaku, vyhrážkam. Práve táto ich odvaha vytrvať v Cirkvi a v spojení so Svätým Otcom nás priviedla aj v tomto roku do nášho farského kostola nechať sa povzbudiť a premieňať ich príkladom.

Hlavným celebrantom a kazateľom bol Slavomír Bakoň- dekan zo Sniny. V kázni okrem iného spomenul slová dnes už svätého pápeža Jána Pavla II.- „ Lásku bez kríža nenájdeš, kríž bez lásky neunesieš. Upriamil tak našu pozornosť na novodobú „instantnosť“- hľadáme kávu bez kofeínu, Coca – colu bez cukru i Boha bez Cirkvi.

Krásnu slávnosť sprevádzala nádherná liturgická hudba, ktorá pozdvihla nielen atmosféru slávnosti, ale mnohým aj pocit radosti a pokoja.

Za fotky ďakujeme fotografovi Petrovi Goffovi

Odpust 2021

Kráčali sme „Po stopách Ježiša“ …

Šesťdesiatdva detí, dvadsaťosem členov tímu – animátori, technici, pani zdravotníčky a pán farár. Dokopy deväťdesiat ľudí z našej farnosti sa po dvoch rokoch opäť stretlo v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Farský tábor sa konal netradične, v letných dňoch 12.-16. júla 2021. Ročná pauza spôsobená pandémiou zapríčinila, že sme sa všetci ešte viac tešili a hygienické opatrenia, ktoré sme nesmeli prehliadať nás priučili opatrnosti. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že opatrne sa tešiť je takmer nemožné, teraz sme už doma, pevne verím, že všetci zdraví a s pokorou a vďačnosťou spomíname na spoločne prežitý čas.

V duchu pokory a vďačnosti túžim všetkých ctených čitateľov tohto textu informovať o našom tábore. Kto ste tam s nami neboli, informujte sa. Kto ste s nami boli, ďakujte prosím so mnou.

Ďakujem za šoférov obidvoch autobusov, ktorí nás bezpečne priviezli. Ďakujem za každé dieťa, ktoré kráčalo s nami. Kráčalo aj napriek tomu, že mu všetky sily a možno aj radosť z pohybu a ľudí vzala karanténa. Ďakujem za každé dieťa a animátora, čo sa rozhodli sa s nami tešiť, aj keď im bolo smutno za domovom. Ďakujem za každý tím, za ich prácu v skupinke, za ich spoluprácu s ostatnými členmi tábora. Ďakujem za tímového ducha, ktorý nesklamal žiadnu skupinku, práve naopak, skôr či neskôr sa všade objavil. Ďakujem za úprimné zapojenie sa detí do ranných a večerných modlitieb, za každé ich slovo a názor, o ktorý sa s nami podelili. Ďakujem za mudrca Bruna, ktorý nás spolu s pánom farárom sprevádzal na svätých omšiach a povedal, čo sme síce všetci potrebovali, ale možno nechceli počuť. Ďakujem za jeho rozvážnosť a trpezlivosť. Ďakujem za občianske združenie Podaj ruku, ktoré finančne podporilo, a tak umožnilo chod tábora. Ďakujem za technický tím, ktorý umožnil praktický chod tábora. Ďakujem za pani zdravotníčky, za ich nežnú starostlivosť. Ďakujem za pani kuchárky, ktoré nenechali žiadne brucho prázdne. Ďakujem pánu farárovi, za zastrešenie tábora a za jeho prítomnosť v ňom. Ďakujem Bohu za vyslyšanie našich modlitieb a za jeho účasť v každom z nás.

Tohto roku sme sa rozhodli kráčať po stopách Ježiša. Každý deň sme chceli objavovať svetové pútnické miesta, ale zo všetkých sme našli jedno. Niekto by povedal, že sme nedodržali tému. Tí však, čo sme tam boli, vieme, že čokoľvek sme robili, všetci sme kráčali po Jeho stopách…


Na tábore bolo super. Dobré boli vodné hry a stanovištia, v ktorých súťažili dva tímy proti sebe. Ale najlepší deň bol štvrtok, kedy sme hrali obľúbenú hru pašeráci a v noci sme absolvovali trest v podobe skúšky odvahy.

Števko


Tábor bol skvelý, pretože sme hrali pašerákov, ktorí na tábore nesmú chýbať. Najviac sme sa vyšantili cez vodný deň. Páčilo sa mi ešte aj ako animátori spievali a museli robiť rôzne tresty z čarovného papiera pána farára.

Zuzka


Farský tábor „Po stopách Ježiša “ priniesol priateľov a skvelé zážitky nielen desiatkam detí, ale aj mnohé skúsenosti a možnosť sebarozvoja nám – animátorom.

Aďa


Osobne sa mi tábor páčil. Nato, že sme boli rok bez tábora a aj na prípravu sme pre pandémiu nemali veľa času, sme to zvládli. V tíme som mala super deti, ktoré mi zakaždým dokázali zlepšiť náladu a spolu sme sa vždy zabavili. Aktivity boli pestré, povedzme, že tam bolo z každého rožka troška a každý si tam našiel svoje. Hodnotím 9/10, lebo vždy je priestor niečo zlepšovať.

Ninka


Najviac sa mi páčili vodné hry a hľadanie pokladov. Mala som super animátorky a tábor bol pre mňa skvelým zážitkom.

Terezka


Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou organizačného tímu tábora. Ako každý rok, aj teraz mi pribudlo do zbierky veľa krásnych zážitkov. V skupinke som mala úžasné deti, ktoré mi opäť ukázali, že aj keď nesvieti slnko, ony mi rozžiaria každú jednu sekundu strávenú s nimi. Nakoniec by som chcela pozdraviť mojich malých Zelených monsterov, všetkým deťom zapriať krásne leto a dúfam, že sa o rok vidíme znova.

Elenka


Ďakujem animátorkám a animátorom za super aktivity a zábavu. Našla som si veľa nových kamarátok a už  teraz sa teším na budúci rok.

Zuzka


Na tábor som sa úprimne veľmi netešil, ale nakoniec to bol jeden z najlepších táborov na akých som kedy bol. Som rád, že som mal takú skupinu, akú som mal a ďakujem aj za super animátorky. Taktiež sa mi veľmi páčila strašidelná noc a hra pašeráci.

Kubko


Tábor ma veľmi bavil. Animátori, technici a zdravotníci boli veľmi milí a nápomocní, či k deťom alebo k sebe navzájom. Vymýšľali rôzne hry a dávali si na tom záležať. Chodili sme nielen na túry, ale aj na rôzne zábavné akcie. Zdravotníčky nenechali deti bez jedného škrabanca alebo kusanca od komára. Animátori nemali chybu. Bavili sa s nami akoby boli našimi rovesníkmi. A pani kuchárky mali zásluhu na tom, aby sme nikdy neboli hladní. Zasýtili nás skvelými raňajkami, obedmi a večerami. Hrali sme aj veľmi zábavné hry, napríklad pašerákov alebo transfúziu. Na tábore som bol už po štvrtýkrát a stále ma neomrzel. Tábor nemá chybu, odporúčam.

Peťo 


Mne sa veľmi páčili vodné hry, hra šatka a pašeráci. Bola to sranda. Ešte sa mi páčila párty. Ďakujem všetkým.

Emily


Tábor sa mi veľmi páčil, lebo tam boli super hry, super animátori a dobré jedlo bolo. Našiel som si kamošov a zabavil sa na párty. O rok tam chcem ísť zas.

Mirko


Čas strávený na tábore som si užila, aj keď niektoré aktivity boli pre mňa už asi trochu nezaujímavé, keďže som staršia. Najviac sa mi páčil vodný deň a strašidelná noc a chcela by som sa poďakovať animátorom za pekne prežitý týždeň.

Sofia


Myslím si, že tento tábor bol veľmi vydarený na to, že vyše roka sme žiaden tábor neorganizovali a na prípravu sme mali ani nie mesiac. Deťom sa veľmi páčili vodné hry, pašeráci a hlavne nočná hra. Som rada zato, akú skupinku som mala. Týmto by som chcela pochváliť všetky moje čokoládky, a hlavne si všetci užite toto krásne leto.

Emka


Ja som si tohtoročný tábor veľmi užila. Tým, že sme minulý rok tábor nemali, tak mi veľmi chýbala tá táborová atmosféra. Mala som pred ním rešpekt, no aj napriek tomu to prekonalo všetky moje očakávania. Decká v mojej skupinke  (a nie len tie) boli úžasne a som za ne neskutočne vďačná. Vytvorili sme si obrovské množstvo spomienok a zážitkov, na ktoré do konca života, dúfam, nezabudneme. Som rada, že sme mohli stráviť spolu pár dni, ktoré sme si užili najviac, ako sme mohli. Z tejto atmosféry budem isto čerpať energiu najbližších pár týždňov a už teraz sa neviem dočkať ďalšej farskej akcie.

Nina


Farský tábor 2021

Spoločné poďakovanie za starostlivosť

V pondelok 5. júla 20021 pri svätej omši o 10:30 hod. sme v našom farskom kostole vzdávali vďaky viac ako kedykoľvek predtým. A to nielen Bohu, za dedičstvo otcov sv. Cyrila a Metoda, ale aj mimoriadne všetkým zdravotníkom, lekárom, členom Červeného kríža a dobrovoľníkom za ich prístup, pomoc a zaangažovanie sa zvlášť v pandemickom období.

Vyše 30 dobrovoľníkov a členov Slovenského Červeného kríža – územný spolok Humenné, zdravotných sestier a lekárov z rôznych oddelení  Nemocnice A. Leňa Humenné sa prišlo nielen poďakovať Boha za ochranu a požehnanie v tomto náročnom Covidovom období, ako aj prijať poďakovanie tých ktorým slúžili, ktoré im vo svojom mene, ako aj v mene ostatných tlmočil pri sv. omši farár farnosti Jozef Kozák. Ten v kázni nielen vyzdvihol ich odvahu a nasadenie, ale zvlášť ľudskosť a profesionalitu, ktoré vložili do svojej služby.

Na záver príhovoru citoval slová sv. Kamila, ktorý svojim nasledovníkom hovorieval: „Dajte viac srdca do tých rúk“ Týmito slovami apeloval nielen na veriacich, ale aj na všetkých ľudí dobrej vôle, zvlášť tých, ktorí sa vložili do služby iným.

Červený kríž
« z 2 »

Požehnanie kalicha, patény a misiek

V utorok 29. júna 2021 v úvode svätej omše zazneli tieto slová: „Bratia a sestry, podľa pradávneho zvyku používa Cirkev pri Eucharistických sláveniach zvláštne vzácne nádoby, predovšetkým kalich a paténu, ktoré sa pred prvým použitím požehnávajú čím sa vyjadruje  ich trvalé určenie pre Boží kult.“

Týmito slovami bol oznámený zámer farára Jozefa Kozáka pri sv. omši na sviatok sv. Petra a Pavla požehnať kalich, paténu a misky zakúpené vďaka finančnému daru ružencového bratstva pri farskom kostole sv. košických mučeníkov a fondu primátora mesta. Na túto chvíľu sme v našej farnosti čakali vyše 6 mesiacov, nakoľko tieto liturgické predmety boli zakúpené už v roku 2020, kedy sme si v našej farnosti pripomínali 25. výročie konsekrácie farského kostola.

Kalich bol zakúpený v Ríme, na stopke sú znázornené symboly štyroch evanjelistov a v hornej časti kalicha obrazy Ježiša, Panny Márie a sv. Petra a Pavla. Kalich sa bude používať pri najväčších slávnostiach a bude nám pripomínať nielen naše prepojenie s Rímom a pápežom, ale aj našu vďačnosť tým, ktorí stáli na začiatku stavby nášho farského kostola.

Požehnanie kalicha

Po roku majú Saleziáni don Bosca na Slovensku opäť novokňaza

Peter Boško sa narodil 6.4.1984 v Humennom. Má jednu sestru. Za svoju kresťanskú výchovu vďačí svojím rodičom. Saleziánov spoznal už ako osemročný v svojom rodnom meste. Ihneď ho oslovilo ich priateľstvo, veselosť, otvorenosť a rodinný duch. Takto postupne spoznával dona Bosca a jeho charizmu cez mnohých saleziánov vo svojom rodnom meste.

Po ukončení gymnázia v roku 2003 začal študovať na vysokej škole v Bratislave, na Univerzite Komenského na fakulte manažmentu, ktorú úspešne ukončil v roku 2008. Po roku práce v medzinárodnej počítačovej firme, nastúpil do saleziánskeho prednoviciátu na Mamateyovej ulici v Bratislave.

O rok nato, Po tejto prvej skúsenosti života v saleziánskej komunite, v roku 2010 nastúpil do saleziánskeho noviciátu v Poprade-Veľkej, ktorý ukončil, avšak nezložil prvé rehoľné sľuby. Opäť sa vrátil do Bratislavy, kde rok pracoval ako projektový manažér. Otázka saleziánskeho povolania sa mu stále vracala a tak si po roku podal žiadosť o vstup do spoločnosti sv. Františka Saleského. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil 20. apríla 2013 v Žiline, kde potom pokračoval v ponoviciáte vo filozofických štúdiách.

Po ukončení štúdia filozofie ostal v Žiline, kde si vykonal svoju saleziánsku pastoračnú prax medzi mladými, zapojením do výchovného projektu na škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline, konkrétne ako vychovávateľ na internáte. Posledné štyri roky študoval teológiu na Saleziánskom teologickom inštitúte pápežského práva v Taliansku v Turíne, počas ktorých zložil v Bratislave 7. septembra 2019 večné sľuby a minulý rok 13. júna bol vysvätený v Turíne za diakona.

Po vysviacke sa vracia do školskej komunity sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

Vysviacka P.Bosko

Primicie P.Bosko

Afterparty na fare

Po úspešných prvých svätých prijímaniach v našej farnosti v uplynulé tri nedele sme si my, animátori, a naše prvoprijímajúce deti zorganizovali radostný večer na fare. Bol plný vďaky, smiechu, veselých aktivít a v neposlednom rade aj jedla.

Zakončenie našej celoročnej cesty sme odštartovali poslednou detskou svätou omšou v piatok 4. júna 2021. Po niekoľkých kolách tancovania na farskom dvore sa deti pustili do plnenia všelijakých zábavných úloh vo forme stanovíšť. Samozrejme, nechýbala pizza ani kofola, ktoré sme vzápätí každý opäť vytancovali. Po roku prípravy, ktorá z veľkej časti prebiehala prostredníctvom počítačov a internetu, sa atmosféra, ktorú sme si všetci prítomní vytvorili, nedala prehliadať.

Na záver sa konala obrovská burza sladkostí a slaností, ktorú sme nikto neplánovali, ale aj tak bola perfektným koncom večera. Každé dieťa (a nepochybne aj všetci animátori) si odnieslo domov obľúbenú sladkosť vlastného výberu.

Ďakujeme skvelým deťom, ich rodičom, animátorkám a miništrantom a pánu farárovi za pridanú hodnotu toho dňa. Zároveň pozývame všetky šikovné deti, ktoré s nami chcú zažiť ešte viac, na letný farský tábor 12.-16. júla 2021.
Tešíme sa na vás, rovnako, ako sa tešíme z vás!

Afterparty na fare, 2021