Púť humenských farností k blahoslavenej Anke Kolesárovej

V sobotu 9. novembra 2019  veriaci všetkých troch rímskokatolíckych farností v Humennom putovali spolu so svojimi farármi do Vysokej nad Uhom k blahoslavenej Anke Kolesárovej. Po privítaní sa im ako prvý prihovoril vicerektor Domčeka Anky Kolesárovej otec Tomáš Tupta. Ten našim veriacim predstavil život a okolnosti smrti našej blahoslavenej. Okrem iného zdôraznil dobré a úctivé rodinné vzťahy, spoločnú modlitbu a sviatostný život v rodine Kolesárových. Aj vďaka tomuto základu, Anka dospela ku kvetu mučeníctva.

Nasledovala prehliadka Domčeka a presun do kostola vo Vysokej nad Uhom, kde sme sa spoločne pomodlili svätý ruženec a zúčastnili svätej omše, ktorú pre nás slúžil novokňaz  Rastislav Gὃnci. Po svätej omši sme mali možnosť uctiť si relikvie blahoslavenej.

Pokračovali sme potom návštevou hrobu blahoslevenej Anky a zastavili sme sa aj v kostole svätého Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom, kde sme pri krstnom prameni kde bola pokrstená naša Anka obnovili si krstné sľuby a pomodlili sa v Hodine milosrdenstva Korunku Božieho milosrdenstva.

Domov sme si odnášali nielen krásne zážitky, obrázky, či Ankin prsteň, ktorý je symbolom túžby po vnútornej krásy a čistých vzťahoch. Ale aj túžbu, vrátiť sa opäť na toto milostivé miesto.

Púť humenských farností k blahoslavenej Anke Kolesárovej, 2019

Celohumennské mládežnícke sväté omše

Od začiatku školského roka sa organizujú spoločné sväté omše pre všetkých birmovancov a mladých z Humenného a okolia.

Pred mesiacom (11. 10. 2019) sa konala prvá omša na tému „veRÍM“ v Kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídlisku pod Sokolejom. K mladým sa prihováral hosť, otec Marek Roják, pôsobiaci ako farár v Hermanovciach.

V našej farnosti (Kostol sv. Košických mučeníkov na Sídlisku III) sme minulú stredu (6.11.2019) privítali hosťa otca Marcela Jurča. Otec, pôsobiaci ako moderátor UPC v Košiciach odslúžil druhú mládežnícku omšu na tému „Čo prospieva, keď dospievam.“ Dozvedeli sme sa, akú neplechu dokáže spôsobiť informácia. Informácia je prvým a hlavným prvkom, ktorý mladých ovplyvňuje pri vytváraní si názorov a hodnôt.  Pre všetkých zúčastnených bolo po omši na fare pripravené menšie pohostenie, pri ktorom sa mohli stretnúť a pozhovárať.

V poradí tretia a posledná omša pre mladých sa bude konať v Kostole Všetkých svätých . Tému „Mladí a pokušenie dneška“ nám predstaví 12.12.2019 hosť otec Imrich Dergo (exorcista).

„…vedľa teba je vzkriesený Ježiš, ktorý ťa volá a čaká na teba…“ – pápež František

Diana Dudová

Celohumenská mládežnícka sv. omša, 11/2019