Víkend pre mužov v Otcovej stodole

Chlapi, nenechajte si ujsť príležitosť dobre stráveného víkendu. Duchovná obnova, plná Božieho slova, pre chlapov v dobre stráviteľnej podobe, vám dá veľa. Naposledy sme tam boli z Humeného piati, predtým traja. Takže teraz žeby sedem? Verím 😉

viac tu…

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. viac tu…

Ďakovná púť do Ríma

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.

Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

Tešíme sa na vás a na spoločné stretnutie so Svätým Otcom.

A aké sú možnosti?

Letecky – Awertravel, s arcibiskupským úradom 
Letecky – Trinity
 
Autobusom –  CK VIVER TOUR
 

 

DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V RÍME

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnú­torný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:

Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulá­ša,
Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo konkatedralapo@gmail.com , tel. 0911/487341.

JOZEF MIHAĽ

Na prečítanie – Vízia kresťanského Slovenska

Aké by malo byť kresťanské Slovensko? Je vôbec správne, aby Slovensko bolo kresťanské? Čo sa dá chápať pod slovom „kresťanské“, ktoré tak často vyvoláva vášne? Sú tieto vášne oprávnené? A vlastne, je to iba politická záležitosť? Odpovede na tieto otázky nie sú úplne jasné, aj keď sa nájdu ľudia, ktorí ich vidia čiernobielo. Sú čiernobiele, alebo majú viac odtieňov? Viac na https://www.ver.sk/produkt/1100066469/vizia-krestanskeho-slovenska

 

 

Pozvánka na EXODUS 90

Drahí bratia, muži,  nie len z našej farnosti.

Ešte len nedávno sme oslávili narodenie nášho Pána, Ježiša Krista, a už sa do našej pozornosti začínaju dostávať aj Veľkonočné sviatky (14-17.4), na ktoré sa nám treba aj patrične pripraviť. Obvyklá príprava, 40 dňový pôst, síce začína Popolcovou stredou, 2.marca, ale pre odvážnych a horlivých je v ponuke aj o niečo dlhšia a náročnejšia príprava, známa ako EXODUS 90, ktorá začína v pondelok 17.1.2022.

V stručnosti uvediem, že sa jedná o formu prípravy, ktorej základy boli položené pred 11 rokmi v jednom kňazskom seminári v USA, v malej skupinke seminaristov a v priebehu nasledujúcich rokov sa z toho stalo celosvetové hnutie, ktoré oslovilo viac ako 50.000 mužov, laikov, aj zasvätené osoby, v 70 krajinách sveta. S radosťou môžem skonštatovať, že muži na Slovensku patria k tým najhorlivejším. Máme najviac záujemcov z nie anglicky hovoriacich krajín a v celkovo sme šiesta najzastúpenejšia krajina na svete. Počet našincov, ktorí doposiaľ absolvovali Exodus 90 sa odhaduje na viac ako 1500.

Exodus 90 je teda deväťdesiatdňové duchovné cvičenie pre mužov založené na troch pilieroch:

 • Modlitba
 • askéza
 • bratstvo

Prečo modlitba a askéza asi netreba príliš vysvetľovať. Dovolím si uviesť citát z knihy „Páter Vojtěch Kodet: Denne sa pýtam Boha, čo odo mňa chce“

„…Pôst požadoval Pán v duchovnom zápase popri modlitbe. Teda v konkrétnej situácii s konkrétnym cieľom. Naša modlitba teda nie je väčšinou viazaná na pôst. V opačnom poradí je to však inak. Pôst nutne potrebuje modlitbu. Bez modlitby je diétou a asketickým cvičením bez väčšieho významu. Zatiaľ čo pôst je konkrétny občasný prostriedok duchovného života, modlitba je jeho dušou. Bez modlitby žiadny duchovný život neexistuje, pretože modlitba je vyjadrením nášho osobného vzťahu s Bohom…“

A prečo bratstvo?
Keď si pozriete, aké náročné asketické disciplíny vás čakajú, pochopíte, že budete potrebovať oporu niekoho, kto bude prechádzať tým čím vy a vzájomne sa držať. Nakoniec, jednou z disciplín je aj denný kontakt so svojou „kotvou“, stačí aj telefonicky, a týždenné stretnutie celého bratského spoločenstva, ktoré sa do cvičenia zapojilo. Keďže ale my chlapi sme od prírody súťaživí, je prirodzené, že radšej ako sa pred inými priznať, že sme dačo nezvládli, sa to stoj čo stoj pokúsime zvládnuť.

Netreba si však namýšľať, že tento program je zameraný na podanie výkonu!  Ako hovorí riaditeľ tohto projektu, Nathaniel Binversie,  „Exodus vás neskutočne pokorí. Ukáže vám, že to sami nemáte šancu dať. Je toho na mňa príliš veľa. Jedine Boh mi môže dať milosť, ktorú hľadáme, a síce byť slobodný od vecí tohto sveta. Chceme byť lepšími mužmi a manželmi, ale my sami to nespravíme. Iba Boh. Akokoľvek ťažko budete pracovať, nedosiahnete to. Musí to byť dar od Boha… viac tu

Včera, na slávnosť Zjavenie Pána sme si pripomenuli ako traja mudrci z východu priniesli malému Ježiškovi dary, zlato, kadidlo a myrhu. Aj my sme pozvaní prísť k Nemu, pokloniť sa a priniesť mu dar. Aký? To zaznelo aj včera v homílii otca Jozefa Kozáka:

„…V kresťanskom živote nestačí vedieť, že Boh je. Bez vychádzania zo seba, bez stretnutia, bez poklony, nemožno poznať Boha. Preto bratia a sestry, možno keď sa cítime v tejto chvíli alebo v tomto tomto období, ako zákonníci, ako veľkňazi, že hovoríme, toto je cesta, toto je dobré, to rozpoznanie tej hviezdy a doteraz sme len stáli, tak dnes nás Boh pozýva – pohni sa človeče, pohni sa bližšie ku mne. Nič nemusíš priniesť, len seba, len svoj čas. Nič nemusíš robiť, len byť v mojej blízkosti, adorovať moju blízkosť.

Z osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že Exodus 90 mi v tomto veľmi pomohol. Čas, ktorý som získal odbúraním často krát jalovej činnosti, ako vysedávanie pri počítači, pred televízorom, na mobile,… som mohol stráviť práve v Ježišovej blízkosti, v modlitbe, adorácii, s Písmom v rukách. A On sa postaral o ostatné. O lepšie porozumenie Jeho slov v Písme, o silu pre zvládanie studenej sprchy či odriekania si alkoholu, sladkostí, atď. S Ním a pre Neho to totiž všetko dávalo zmysle. Dobrý čas to bol a veľa dobré priniesol.

Ak vás táto výzva oslovila a máte záujem o ďalšie informácie, ako to bude prebiehať, čo všetko preto treba urobiť, ako sa dostať ku predpísaným textom a zamysleniam, kontaktujte ma mailom na kmo3he@gmail.com,  cez messenger na farskej stránke (@kmo3he), alebo osobne v kostole (som kurátor).

Detailnejšie informácie o Exoduse 90 môžete nájsť na

A keď vás náhodou napadne myšlienka, že aj by ste do toho išli, ale na niečo také ešte nie ste dosť pripravení, zrelí, hodní, slabí, atď,…  NEVERTE TOMU!!! Vy ste na to dostatočne pripravení, hodní, ba aj silný… Toto je určené pre každého jedného z vás. Som si istý, že neoľutujete. Nenechajte nás v tom samých. Potrebujeme vás, vašu podporu, spolu to zvládneme lepšie 😉

Ozvite sa aj ked chcete absolvovať len časť predpísaných disiplín alebo len úsek 40 dňového pôstu. Aj tak bude dobre.

Teším sa na spoločne prežitých 90 dní a vopred ďakujem za modlitbové sprevádzanie.

Tomáš Krško

Pozvánka na chlapskú adventnú prípravu

Bratia, chlapi aj chlapci,  nie len z našej farnosti.

Keďže o pár dní začína Advent, teda obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia nášho Pána, Ježiša Krista, rád by som vás pozval na spoločnú duchovnú prípravu, ktorá začína v nedeľu 28.11.2021 a končí 24.12.2021.

Program tejto duchovnej prípravy je založený na modlitbe, askéze & bratstve a vychádza z už pomerne známej pôstnej prípravy „Exodus 90“. Tento rok prišli autori s jej adventnou obdobou, ktorá síce nie je až taká dlhá a náročná ako je pôstna, ale rozhodne tiež nebude jednoduchá. Aj preto je v príprave tak dôležitý prvok bratstva.

Adventná duchovná prípravy zahŕňa tieto, prevažne individuálne denné aktivity:

 • predpísané Adventné čítanie (Starý aj Nový zákon) a zamyslenie
 • 20 minút tichej kontemplatívnej modlitby
 • Zdržať sa sledovania televízie, filmov a športových prenosov
 • Zdržať sa počúvania, hudby, podcastov, audio kníh,… okrem tých s duchovným obsahom
 • Vyhýbať  sa dezertom a sladkostiam
 • Zdržať sa sódy a sladkých nápojov
 • Vyhnúť sa alkoholu
 • Kontrola  svojej dvojičky (diskusia o zvládaní programu)
 • Urobte si večerné / nočné úlohy (spytovanie svedomia,….)
 • Urobte si každý týždeň svätú hodinu

Každodenné vykonávanie týchto  aktivít ide rozhodne ľahšie v spoločenstve aspoň jedného brata, s ktorým sa dajú zdieľať pocity, postrehy či problémy, prípadne inšpirovať sa ním a tak to spoločne zvládnuť. Zvlášť, keď po pár dňoch opadne prvotné nadšenie z niečoho nového a príde „absťák“. Sami budete prekvapený, na čom všetkom ste závislí 🙂 No a o sile modlitby, keďže sa za vás budú ostatní modliť, snáď ani nemusím hovoriť. To treba zažiť.
Môžem to potvrdiť aj na základe osobnej skúsenosti. Tento rok som premiérovo absolvoval spomínanú pôstnu prípravu „Exodus 90“ a denné hovory s mojou „dvojičkou“, respektíve týždenné stretnutie a bilancia, počas ktorej sme sa zdieľali s tým, čo sme prežili a čo nás oslovilo pri čítaní Svätého písma, modlitbe a najmä ako sa nám darilo či nedarilo plniť jednotlivé výzvy, pôsobilo dosť motivačne. Predsa len, sme chlapi a priznať si pred druhým, že som niečo nedal, nám moc nepasuje 🙂

Ako sa píše v knihe Kazateľ 4:9-10: „…Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol….“

Ak vás táto výzva oslovila a máte záujem o ďalšie informácie, ako to bude prebiehať, čo všetko preto treba urobiť,… môžete ich nájsť na https://exodus90.com/, alebo ma kontaktovať mailom na kmo3he@gmail.com,  cez messenger na farskej stránke (@kmo3he), alebo osobne v kostole.

Začíname 28.11. a zatiaľ sme traja. Verím že čoskoro nás bude viac.  Pridať sa môžete aj počas rozbehnutého programu a vyskúšať si takúto formu prípravy. Nie je to o výkone, že kto to dá viac, lepšie, alebo že to všetko musím splniť bezpodmienečne hneď na 100%. Je to o ochote niečo obetovať a dať Bohu priestor, aby nás On mohol formovať.

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.  Jn 15, 1-5

A keď vás náhodou napadne myšlienka, že aj by ste do toho išli, ale na niečo také ešte nie ste dosť pripravení, zrelí, hodní, že úroveň vašej viery ešte nie je dostatočná, atď,…  NEVERTE TOMU!!! Vy ste na to dostatočne pripravení, hodní… Toto je určené pre každého jedného z nás. Bez ohľadu či duchovne horíme, alebo prežívame suchopárnosť, či študujeme, pracujeme na stavbe, pri stroji, riadime oddelenia či firmy, alebo píšeme teologické traktáty. Som si istý, že neoľutujete.

Tešíme sa na spoločne prežitý Advent

Tomáš Krško