Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. viac tu…

Ďakovná púť do Ríma

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.

Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

Tešíme sa na vás a na spoločné stretnutie so Svätým Otcom.

A aké sú možnosti?

Letecky – Awertravel, s arcibiskupským úradom 
Letecky – Trinity
 
Autobusom –  CK VIVER TOUR
 

 

DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V RÍME

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnú­torný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:

Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulá­ša,
Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo konkatedralapo@gmail.com , tel. 0911/487341.

JOZEF MIHAĽ

Na prečítanie – Vízia kresťanského Slovenska

Aké by malo byť kresťanské Slovensko? Je vôbec správne, aby Slovensko bolo kresťanské? Čo sa dá chápať pod slovom „kresťanské“, ktoré tak často vyvoláva vášne? Sú tieto vášne oprávnené? A vlastne, je to iba politická záležitosť? Odpovede na tieto otázky nie sú úplne jasné, aj keď sa nájdu ľudia, ktorí ich vidia čiernobielo. Sú čiernobiele, alebo majú viac odtieňov? Viac na https://www.ver.sk/produkt/1100066469/vizia-krestanskeho-slovenska

 

 

Pozvánka na EXODUS 90

Drahí bratia, muži,  nie len z našej farnosti.

Ešte len nedávno sme oslávili narodenie nášho Pána, Ježiša Krista, a už sa do našej pozornosti začínaju dostávať aj Veľkonočné sviatky (14-17.4), na ktoré sa nám treba aj patrične pripraviť. Obvyklá príprava, 40 dňový pôst, síce začína Popolcovou stredou, 2.marca, ale pre odvážnych a horlivých je v ponuke aj o niečo dlhšia a náročnejšia príprava, známa ako EXODUS 90, ktorá začína v pondelok 17.1.2022.

V stručnosti uvediem, že sa jedná o formu prípravy, ktorej základy boli položené pred 11 rokmi v jednom kňazskom seminári v USA, v malej skupinke seminaristov a v priebehu nasledujúcich rokov sa z toho stalo celosvetové hnutie, ktoré oslovilo viac ako 50.000 mužov, laikov, aj zasvätené osoby, v 70 krajinách sveta. S radosťou môžem skonštatovať, že muži na Slovensku patria k tým najhorlivejším. Máme najviac záujemcov z nie anglicky hovoriacich krajín a v celkovo sme šiesta najzastúpenejšia krajina na svete. Počet našincov, ktorí doposiaľ absolvovali Exodus 90 sa odhaduje na viac ako 1500.

Exodus 90 je teda deväťdesiatdňové duchovné cvičenie pre mužov založené na troch pilieroch:

 • Modlitba
 • askéza
 • bratstvo

Prečo modlitba a askéza asi netreba príliš vysvetľovať. Dovolím si uviesť citát z knihy „Páter Vojtěch Kodet: Denne sa pýtam Boha, čo odo mňa chce“

„…Pôst požadoval Pán v duchovnom zápase popri modlitbe. Teda v konkrétnej situácii s konkrétnym cieľom. Naša modlitba teda nie je väčšinou viazaná na pôst. V opačnom poradí je to však inak. Pôst nutne potrebuje modlitbu. Bez modlitby je diétou a asketickým cvičením bez väčšieho významu. Zatiaľ čo pôst je konkrétny občasný prostriedok duchovného života, modlitba je jeho dušou. Bez modlitby žiadny duchovný život neexistuje, pretože modlitba je vyjadrením nášho osobného vzťahu s Bohom…“

A prečo bratstvo?
Keď si pozriete, aké náročné asketické disciplíny vás čakajú, pochopíte, že budete potrebovať oporu niekoho, kto bude prechádzať tým čím vy a vzájomne sa držať. Nakoniec, jednou z disciplín je aj denný kontakt so svojou „kotvou“, stačí aj telefonicky, a týždenné stretnutie celého bratského spoločenstva, ktoré sa do cvičenia zapojilo. Keďže ale my chlapi sme od prírody súťaživí, je prirodzené, že radšej ako sa pred inými priznať, že sme dačo nezvládli, sa to stoj čo stoj pokúsime zvládnuť.

Netreba si však namýšľať, že tento program je zameraný na podanie výkonu!  Ako hovorí riaditeľ tohto projektu, Nathaniel Binversie,  „Exodus vás neskutočne pokorí. Ukáže vám, že to sami nemáte šancu dať. Je toho na mňa príliš veľa. Jedine Boh mi môže dať milosť, ktorú hľadáme, a síce byť slobodný od vecí tohto sveta. Chceme byť lepšími mužmi a manželmi, ale my sami to nespravíme. Iba Boh. Akokoľvek ťažko budete pracovať, nedosiahnete to. Musí to byť dar od Boha… viac tu

Včera, na slávnosť Zjavenie Pána sme si pripomenuli ako traja mudrci z východu priniesli malému Ježiškovi dary, zlato, kadidlo a myrhu. Aj my sme pozvaní prísť k Nemu, pokloniť sa a priniesť mu dar. Aký? To zaznelo aj včera v homílii otca Jozefa Kozáka:

„…V kresťanskom živote nestačí vedieť, že Boh je. Bez vychádzania zo seba, bez stretnutia, bez poklony, nemožno poznať Boha. Preto bratia a sestry, možno keď sa cítime v tejto chvíli alebo v tomto tomto období, ako zákonníci, ako veľkňazi, že hovoríme, toto je cesta, toto je dobré, to rozpoznanie tej hviezdy a doteraz sme len stáli, tak dnes nás Boh pozýva – pohni sa človeče, pohni sa bližšie ku mne. Nič nemusíš priniesť, len seba, len svoj čas. Nič nemusíš robiť, len byť v mojej blízkosti, adorovať moju blízkosť.

Z osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že Exodus 90 mi v tomto veľmi pomohol. Čas, ktorý som získal odbúraním často krát jalovej činnosti, ako vysedávanie pri počítači, pred televízorom, na mobile,… som mohol stráviť práve v Ježišovej blízkosti, v modlitbe, adorácii, s Písmom v rukách. A On sa postaral o ostatné. O lepšie porozumenie Jeho slov v Písme, o silu pre zvládanie studenej sprchy či odriekania si alkoholu, sladkostí, atď. S Ním a pre Neho to totiž všetko dávalo zmysle. Dobrý čas to bol a veľa dobré priniesol.

Ak vás táto výzva oslovila a máte záujem o ďalšie informácie, ako to bude prebiehať, čo všetko preto treba urobiť, ako sa dostať ku predpísaným textom a zamysleniam, kontaktujte ma mailom na kmo3he@gmail.com,  cez messenger na farskej stránke (@kmo3he), alebo osobne v kostole (som kurátor).

Detailnejšie informácie o Exoduse 90 môžete nájsť na

A keď vás náhodou napadne myšlienka, že aj by ste do toho išli, ale na niečo také ešte nie ste dosť pripravení, zrelí, hodní, slabí, atď,…  NEVERTE TOMU!!! Vy ste na to dostatočne pripravení, hodní, ba aj silný… Toto je určené pre každého jedného z vás. Som si istý, že neoľutujete. Nenechajte nás v tom samých. Potrebujeme vás, vašu podporu, spolu to zvládneme lepšie 😉

Ozvite sa aj ked chcete absolvovať len časť predpísaných disiplín alebo len úsek 40 dňového pôstu. Aj tak bude dobre.

Teším sa na spoločne prežitých 90 dní a vopred ďakujem za modlitbové sprevádzanie.

Tomáš Krško

Pozvánka na chlapskú adventnú prípravu

Bratia, chlapi aj chlapci,  nie len z našej farnosti.

Keďže o pár dní začína Advent, teda obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia nášho Pána, Ježiša Krista, rád by som vás pozval na spoločnú duchovnú prípravu, ktorá začína v nedeľu 28.11.2021 a končí 24.12.2021.

Program tejto duchovnej prípravy je založený na modlitbe, askéze & bratstve a vychádza z už pomerne známej pôstnej prípravy „Exodus 90“. Tento rok prišli autori s jej adventnou obdobou, ktorá síce nie je až taká dlhá a náročná ako je pôstna, ale rozhodne tiež nebude jednoduchá. Aj preto je v príprave tak dôležitý prvok bratstva.

Adventná duchovná prípravy zahŕňa tieto, prevažne individuálne denné aktivity:

 • predpísané Adventné čítanie (Starý aj Nový zákon) a zamyslenie
 • 20 minút tichej kontemplatívnej modlitby
 • Zdržať sa sledovania televízie, filmov a športových prenosov
 • Zdržať sa počúvania, hudby, podcastov, audio kníh,… okrem tých s duchovným obsahom
 • Vyhýbať  sa dezertom a sladkostiam
 • Zdržať sa sódy a sladkých nápojov
 • Vyhnúť sa alkoholu
 • Kontrola  svojej dvojičky (diskusia o zvládaní programu)
 • Urobte si večerné / nočné úlohy (spytovanie svedomia,….)
 • Urobte si každý týždeň svätú hodinu

Každodenné vykonávanie týchto  aktivít ide rozhodne ľahšie v spoločenstve aspoň jedného brata, s ktorým sa dajú zdieľať pocity, postrehy či problémy, prípadne inšpirovať sa ním a tak to spoločne zvládnuť. Zvlášť, keď po pár dňoch opadne prvotné nadšenie z niečoho nového a príde „absťák“. Sami budete prekvapený, na čom všetkom ste závislí 🙂 No a o sile modlitby, keďže sa za vás budú ostatní modliť, snáď ani nemusím hovoriť. To treba zažiť.
Môžem to potvrdiť aj na základe osobnej skúsenosti. Tento rok som premiérovo absolvoval spomínanú pôstnu prípravu „Exodus 90“ a denné hovory s mojou „dvojičkou“, respektíve týždenné stretnutie a bilancia, počas ktorej sme sa zdieľali s tým, čo sme prežili a čo nás oslovilo pri čítaní Svätého písma, modlitbe a najmä ako sa nám darilo či nedarilo plniť jednotlivé výzvy, pôsobilo dosť motivačne. Predsa len, sme chlapi a priznať si pred druhým, že som niečo nedal, nám moc nepasuje 🙂

Ako sa píše v knihe Kazateľ 4:9-10: „…Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol….“

Ak vás táto výzva oslovila a máte záujem o ďalšie informácie, ako to bude prebiehať, čo všetko preto treba urobiť,… môžete ich nájsť na https://exodus90.com/, alebo ma kontaktovať mailom na kmo3he@gmail.com,  cez messenger na farskej stránke (@kmo3he), alebo osobne v kostole.

Začíname 28.11. a zatiaľ sme traja. Verím že čoskoro nás bude viac.  Pridať sa môžete aj počas rozbehnutého programu a vyskúšať si takúto formu prípravy. Nie je to o výkone, že kto to dá viac, lepšie, alebo že to všetko musím splniť bezpodmienečne hneď na 100%. Je to o ochote niečo obetovať a dať Bohu priestor, aby nás On mohol formovať.

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.  Jn 15, 1-5

A keď vás náhodou napadne myšlienka, že aj by ste do toho išli, ale na niečo také ešte nie ste dosť pripravení, zrelí, hodní, že úroveň vašej viery ešte nie je dostatočná, atď,…  NEVERTE TOMU!!! Vy ste na to dostatočne pripravení, hodní… Toto je určené pre každého jedného z nás. Bez ohľadu či duchovne horíme, alebo prežívame suchopárnosť, či študujeme, pracujeme na stavbe, pri stroji, riadime oddelenia či firmy, alebo píšeme teologické traktáty. Som si istý, že neoľutujete.

Tešíme sa na spoločne prežitý Advent

Tomáš Krško

Online Manželské večery

Drahí manželia,

keďže sme si vedomí, že  žijeme veľmi neisté časy, plné obmedzení a často sa meniacich pravidiel, rozhodli sme sa ponúknuť Vám možnosť urobiť niečo pozitívne pre svoje manželstvo. Pozývame  Vás stráviť 8 večerov 1x v týždni úplne inak ako zvyčajne. Môžeme sa stretnúť v online priestore na kurze Manželské večery, ktorým Vás budeme radi sprevádzať. Bližšie o kurze si môžete pozrieť na stránke https://manzelskevecery.maranathapo.sk/kurz-manzelske-vecery/.

Zvyčajne tento kurz prebieha v krásnom prostredí s večerou, pri sviečkach, s ružičkou na stole… Keďže teraz takáto forma nie je možná, hľadali sme spôsob ako Vám umožniť zúčastniť sa kurzu a znovu naštartovať svoj vzťah, prípadne počuť, čoho sa vyvarovať, aby Vám vzťah nezovšednel. Atmosféru kurzu si viete pripraviť aj doma, stačí trochu kreativity a ochoty z obidvoch strán (manželka uvarí večeru, manžel prinesie kvietok, prípadne inú drobnosť manželke, alebo naopak… :-D).

Kurz je vhodný aj pre manželov, ktorí majú malé deti, keďže nemusia riešiť dozeranie detí počas kurzu.  Prihlásiť sa na kurz môžete mailom – copovi.jm@gmail.com, prípadne telefonicky 0905970956. Všetky bližšie informácie poskytneme pri prihlásení.

Začíname  4.12.2021 o 19 hod. a tešíme sa na stretnutie s vami.

On-line seminár DUCHAPRÍTOMNÝ

Otcova stodola

Ako žiť prítomný moment a zachovať sa duchaprítomne v dnešnom rozháranom svete? Môže nám prítomnosť Božieho Ducha v nás pomáhať nám v každodennom živote alebo rozhodovaní? Ako si byť viac vedomý Jeho prítomnosti v nás a byť citlivejší na Jeho vedenie?

Aj na tieto otázky budeme hľadať odpoveď na najbližšom online seminári pre mužov 2. 6. 2021 (o 18:00). Hosťom bude katolícky kňaz Ján Buc.
Seminár bude trvať cca 2- 2,5 hodiny a prebiehať bude cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovacie údaje posielame zaregistrovaným.

Tešíme sa na vás!

REGISTRÁCIA

Košický formačno-akademický program SLH

Všetkým, ktorí sa nebojíte zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, dávame do pozornosti formačno-akademický program Spoločenstva Ladislava Hanusa v Košiciach. Príďte lepšie spoznať seba a svoju vieru, diskutovať so súčasnou spoločnosťou o aktuálnych otázkach a spoločne hľadať, ako integrovať evanjeliové hodnoty do každodenného života. Semináre budú prebiehať online (akonáhle to situácia dovolí aj prezenčne).  Deadline odoslania prihlášky je do 16.2.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na www.slh.sk.


v skratke čo je SLH?

Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolíckym akademických spoločenstvom, ktoré je otvorené pre všetkých kresťanov a všetkých ľudí hľadajúcich pravdu. Našou víziou je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku.

Formačno-akademický program

Koncom februára otvárame už po 6. krát semestrálny formačno-akademický program v Košiciach. Účastníkov vo veku 18-30 rokov čaká 12 týždňový intenzívny program. Cieľom seminárov je lepšie spoznať seba a svoju vieru, diskutovať so súčasnou spoločnosťou o aktuálnych otázkach a spoločne hľadať, ako integrovať evanjeliové hodnoty do každodenného života. 

Vzhľadom na situáciu bude program prebiehať na začiatku online, preto prijímame prihlášky aj od záujemcov, ktorí nie sú z okolia Košíc.

Viac o programe a SLH nájdete TU.

18. ročná skúsenosť ukázala krásne príbehy ľudí, ktorým formačno-akademický program pomohol v ich osobnom raste a ďalšom pôsobení. Našim cieľom je preto, aby sa ponuka rozšírila medzi čo najväčší počet mladých.

Poď zažiť dobrý čas s bratmi v Otcovej Stodole

už je po akcii 😉


V Otcovej stodole opäť štartujú…

Potrebuješ nakopnúť po náročnom období? Zažiť povzbudenie a bratské spoločenstvo? Posilniť svojho ducha, porásť vo viere a dôvere, aby si mohol zažívať víťazstva vo veľkých životných otázkach, ale aj v každodenných situáciách?….
Viac nájdete na www.jedenmuz.sk/ alebo facebook.com/OtcovaStodola/

Pre inšpiráciu pripájam zopár svedectiev účastníkov duchovnej obnovy na tému „Premenený obnovením zmýšľania“ z decembra 2019. 😉


Jano:
Zdravím všetkých, chcel by som sa s vami podeliť o skúsenostiach a otcovej stodole.  Ak si slabý unavený a hľadáš odpovede nevieš ako ďalej tak  tam choď a stráv nádherný čas z Pánom Ježišom, nebudeš ľutovať.


Tomáš:
Pre mňa do bola druhá účasť na D.O. v Otcovej Stodole a opäť nesklamala. Pri prvej v apríli 2019 (Muž ako prorok, kňaz a kráľ) som zažil doslova „duchovnú revolúciu“. Boh sa ma neopísateľne krásnym spôsobom dotkol a zmenil smerovanie môjho života z roviny náboženského zvyku do roviny skutočného kráčania s Ním. Zapálil vo mne plameň, ktorý spálil (skoro) všetko staré, suché, neúrodné a začal vo mne tvoriť nové veci. Prvé mesiace po tom boli plné eufórie, nadšenia, sily…  A pochopil som tiež, prečo sa píše v Skutkoch apoštolov (2:13) „… iní s úsmeškom hovorili: „Sú plní mladého vína….“. Skrátka, kráčať s Pánom Ježišom bola naozaj jednoduché, hoc na viacerých  v mojom okolí to muselo miestami pôsobiť asi trochu divne. Vedeli by rozprávať 😉
Po čase však tento plameň zoslabol, eufória pominula, zjavili sa pochybnosti, obavy a ja som začal hľadať odpoveď, čo sa to vlastne deje, kde som urobil chybu, prečo už nie som v tom „Nebi na zemi„, ako teraz ďalej, atď. Tú odpoveď som sa rozhodol vyhľadať opäť u Otca v Stodole, na víkendovke s témou „Premenený obnovením zmýšľania“.

No poviem vám, že ani som sa tam poriadne neusadil a už sa to valilo na mňa zo všetkých strán. A viacnásobne, pre istotu, ak by mi náhodou, ako správnemu „neveriacemu“ Tomášovi, jedna odpoveď nestačila.  Katechézy v podaní Martina Janusa, otca Martina Reinera a otca Janka Buca, ako aj svedectvá bratov v skupinkách ma uistili, že neprežívam nič neobvyklé, a že to chce len vytrvalosť, vernosť a dôveru v Boha. No a samozrejme aj kúsok mojej ochoty. Nedá mi nepodeliť sa s vami o zopár z mnohých myšlienok, ktoré tam zazneli.

„… Boh nečaká našu dokonalosť ale našu vernosť. Vo vernosti budeš pretvorený a staneš sa tým kým máš byť. Vytrvalosť to chce. Pretvorenie príde postupnými krokmi….“ (o.Martin Reiner)

„… Aj po obrátení však nemusíš žiť plnosť do ktorej si povolaný! Nie si ešte v zasnúbenej zemi.  Žijeme ešte na púšti. Izraeliti museli byť na púšti 40 rokov, aby sa naučili plne dôverovať Bohu. Neboli to schopní a museli sa to učiť. …“
„… Po premene sa chováme ináč.  Ale si obrátený len pár mesiacov a čo už chceš? Však si ešte v „perinke“. Duchovné zrenie má svoj proces a niektoré veci sa nedajú preskočiť. Ale zle je ak aj po 30 rokoch sme stále duchovné batoľatá…“ (o.Janko Buc)

„… Premena myslenia sa nerovná uniformnému spôsobu mysleniu pre všetkých. Každý má ísť do svojho spôsobu myslenia/prežívania žitia. Všetci chceme mať Kristovu myseľ, ale tá je tak široká, že dokáže poňať jedinečnosť každého z nás. Sme súčasťou skladačky Božej veľkosti, dobroty…“ (Martin Janus)

„… Vieš, ale ja to beriem ako moje poslanie..“ (odpoveď spoluúčastníka pri rozhovore počas obeda na otázku prečo vykonáva svoju záslužnú prácu za pomerne mizerný plat. Priznávam, že mi  „vyrazil poistky“ a zmenil pohlaď na môj vtedajší pracovný život)

Skrátka, milujem tieto riešenia šité na mieru, ktoré nám Boh ponúka, vždy keď to potrebujeme. Stačí dať len to svoje „FIAT“ a ono to príde.

Preto vás vyzývam, chlapi, neváhajte a poďte zažiť dobrý čas s bratmi v Otcovej Stodole. Neoľutujete 😉


Juraj:
Nie som veriaci, ktorý by bol vychovávaný vo viere od malička a dostal by vieru do vienka. Moja rodina nežila život vo viere, a tým som možno trochu iný ako mnohí veriaci. Som veriaci, ktorý sa postupne dostal na cestu viery, ale zastal na polceste a prežíval svoju vieru formálne po dlhé roky. V tom sa určite podobám na mnohých iných. Ako v mnohých iných prípadoch, tak aj v mojom musel byť môj prerod z formálneho prežívania viery na plnohodnotné, skutočné a hlboké, iniciovaný nešťastnými a smutnými udalosťami, ktoré sa stali v mojom živote. Som jedným z tých. Ťažké momenty, ktorými som si prešiel som vo svojej zaslepenosti považoval dlhé roky za veľkú nespravodlivosť, krutú ujmu, ktorej dôvody nie sú rozumom pochopiteľné. Keďže som žil formálnu vieru, snažil som sa hľadať na tieto udalosti racionálne vysvetlenia. Neustále analýzy môjho detstva, udalostí, životných situácií, konfrontácií, konania môjho a konania mojich blízkych, ktoré prispievali k môjmu formovania a formovaniu môjho chápania života ma doviedli do stavu neustáleho obviňovania seba a najbližšej rodiny, a tak na pokraj priepasti plnej zloby, nenávisti, výčitiek, neustávajúcej bolesti a zúfalstva pri hľadaní odpovedí, ktoré ale po dlhé roky neprichádzali.

Toto sa, ale malo čoskoro zmeniť.

Premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Rim 12, 1-2

V dňoch 6-8.12.2019 sa v Otcovej stodole vo Važci konala duchovná obnova pod názvom „Premenený obnovením zmýšľania“. O duchovných obnovách v Otcovej stodole som sa dozvedel viac ako polroka predtým ako som sa na svoju prvú duchovnú obnovu prihlásil. Následne som polroka v duchu svojich „tradícií“ hľadal logické zdôvodnenia prečo odmietať myšlienku svojej účasti na obnove, a dospel som k záveru, že nie som hodný a nie som pripravený na účasť na takejto udalosti. Napriek tomu, že som vo svedectve svojho dobrého priateľa videl, čo všetko mu to prinieslo, čo všetko mu to dalo, nevedel som si predstaviť seba na jeho mieste. Nakoniec som sa, ale na obnovu prihlásil a začal tak svoju cestu prerodu z formálneho na skutočného a úprimného veriaceho.

Do Otcovej stodoly som spolu s ďalšími dvomi bratmi vo viere dorazil v piatok 6.12.2019 vo večerných hodinách. V čase nášho príchodu tam vládol už čulý ruch a početnosť, vekové kategórie účastníkov z rôznych kútov Slovenska a príjemná, uvoľnená, rodinná atmosféra na mňa zapôsobila veľmi upokojujúco. Napätie a nervozita z nového a neznámeho boli rýchlo preč. Samotný piatkový večer prebiehal rýchlo a okrem základných organizačných pokynov, večere a stretnutia s vedúcimi obnovy spojenej s krátkou prednáškou a spoločnou modlitbou mi utkveli v pamäti dve veci:
V prvom rade na mňa zapôsobila kaplnka, ktorá je včlenená do interiéru Otcovej stodoly v podkrovnom priestore. Do kaplnky vedie niekoľko strmých schodov, ktoré vo mne evokovali moju kľukatú a komplikovanú cestu k Bohu. O to väčšia odmena, ale na človeka čaká, keď po tých strmých schodoch vylezie hore, ostane v spoločnosti Boha a ponorí sa do tichej modlitby.

Druhý moment, ktorý mi ostal v pamäti z piatkového večera bola krátka myšlienka, odkaz, ktorý ma zaujal a začal mi vŕtať v mysli a ostal tam dodnes. Išlo o podobenstvo o myšlienke, ktorá je ako orol, ktorý si sadne na našu hlavu a v prípade, že ide o negatívnu myšlienku a neodoženieme ju, ostane zahniezdená v našich mysliach. Rovnako dôležité ako poznanie dôležitosti odohnania takejto myšlienky je aj poznanie, že ak ju úspešne odoženieme a dostaneme sa na správnu cestu, je len otázka času, kedy sa táto myšlienka znovu prihlási o slovo. Je teda potrebné byť vnímavý a bdelý, lebo útoky zla sa opakujú.

Na druhý deň v sobotu 7.12.2019 sme absolvovali prednášku s katolíckym kňazom Matúšom na tému „Obeta dáva hodnotu“. Na prednáške som sa dozvedel, že obeta má prinášať život, nie je o ničení. Obeta má zmysel, len ak je spojená s Ježišom. Často som zažíval hĺbku vzťahu s Bohom, ale nepracoval som na ňom a opakovane prichádzali chvíle, ktoré ma zo vzťahu s Bohom vytrhli. Nebol som dosť verný a trpezlivý a nechápal som, že nadviazanie vzťahu s Bohom je dlhodobý proces. Pochopil som, že hlavné veci, ktoré ma oddeľujú od Boha sú moja netrpezlivosť, sebeckosť a nesprávne chápanie obety.

Poobede nám Ján Búc katolícky kňaz a garant projektu Otcova stodola, prednášal o procese duchovného zrenia. V tomto procese je najdôležitejšie nájsť odpoveď na otázku „Kto som“? Človek sa môže nachádzať v štyroch rôznych etapách osobného duchovného zrenia:

 • OTROK, kedy sa človek cíti sám, neslobodný, podliehajúci svojej hriešnosti, človek bez viery
 • DIEŤA, kedy človek cíti strach z neznámeho je naivný a bezbranný, lebo jeho viera je povrchná
 • SYN, človek cíti oporu, je slobodný, odvážny, uvedomuje si svoj potenciál a dôveruje Bohu
 • DEDIČ, človek žije hlboký a úprimný vzťah s Bohom, naplno rozvinie svoj duchovný potenciál, proces duchovného zrenia je dokonaný.

Duchovné zrenie je teda proces, kde treba hľadať a zadefinovať svoju identitu a to nielen vo fyzickom svete, ale aj v duchovnom. Cesta duchovného zrenia a obnovy je dlhá a náročná a je potrebné neustále sýtiť ducha, aby bol dostatočne silný, aby porazil telo. Boh je však na tejto ceste s nami a nikdy nás neopustí.

V posledný deň v nedeľu 8.12.2019 sme si zhrnuli štyri hlavné kroky potrebné pre premenenie obnovením zmýšľania:

 • Čítanie pravdy – Božieho slova, ktoré vytesňuje klamstvo z mysli človeka
 • Modlitba, ktorou si budujeme svoj vzťah s Bohom, do ktorého sme slobodne pozvaní
 • Zdieľanie sa s inými – zdieľanie zážitkov, svedectiev, srdca, emócií a myšlienok. Človek v zajatí emócií často nie je schopný vidieť situácie objektívne a práve zdieľanie sa môže pomôcť vidieť veci inak, respektíve pomôcť nájsť riešenie aj zdanlivo neriešiteľného problému. Človek nesmie ostať v ťažkých situáciách sám. Viem aké je to dôležité, lebo aj mňa Otec požehnal a zoslal mi do života ľudí silných vo viere, pokorných, inšpiratívnych, ochotných pomôcť v núdzi.
 • Každodenný zápas o svoju myseľ skrze budovania vzťahu s Bohom a odovzdania sa do jeho láskavých milujúcich rúk

Následne sa za každého z nás zvlášť Ján Buc pomodlil. Tento moment bol jedným z najsilnejších zážitkov počas tohto víkendu a osobne som pocítil silu ducha svätého prúdiacu cezo mňa.  Na záver sme mali svätú omšu a bolo nám udelené požehnanie.

Ako som spomínal, pred duchovnou obnovou som žil plytkú formálnu vieru a bol som v začarovanom kruhu myšlienok, racionálnych analýz, súdenia seba a iných, bez nádeje, že nájdem odpovede na svoje otázky. Víkend strávený v Otcovej stodole mi tieto roky hľadané odpovede ponúkol a pomohol mi tak získať nádej a vieru v dobré konce. Zistil som čo ma oddeľuje od Boha, čo robí moju vieru povrchnú a mňa nešťastného. Duchovná obnova mi otvorila oči a ukázala, že treba odpúšťať a prosiť o odpustenie, milovať bezpodmienečne a chápať kríž, ktorý si každý z nás nosí, za požehnanie, lebo nás nasmeruje k životu v Kristu. Odnášam si veľké povzbudenie z poznania, že s Bohom je všetko možné, že sme deti Otca, dediči všemohúceho Boha a spoluhráči víťaza Ježiša Krista.

Duchovný otec Janko Búc a kolektív Otcovej stodoly, ďakujem za duchovnú obnovu, ktorú ste pre nás pripravili a verím, že v nás zaseje semienko, ktoré vyklíči a prinesie mnohonásobnú úrodu. Nech Pán žehná vaše kroky! Úprimné Pán Boh zaplať!