Púť do Svätej zeme

Pozývame na arcidiecéznu púť do Svätej zeme s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom… termín: 9. apríl – 16. apríl 2024…kto by mal záujem pripojili by sme sa ako skupina z našej farnosti. Prosím porozmýšľajte a nahláste sa čím skôr v sakristii kostola…