Godzone 2021

BOH NIE JE MŔTVY!… bola správa, ktorá zvučne znela 15.11.2021 v Prešove. Projekt GODZONE každoročne tvoria mladí ľudia s túžbou ohlasovať radostné evanjelium Ježiša Krista. Jeho hlavným zameraním je práve evanjelizácia mladých na Slovensku. Túžbou a víziou ich služby je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vedia, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chcú ho priniesť spôsobom, ktorý zasahuje naše srdicia – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Mnohí mladí sa pre pandemickú situáciu nedokázali naživo zúčastniť turné, no o to vďačnejší sme však my, čo sme tu možnosť mali. Všetkým ostatným môžeme len odporúčať zhliadnutie záznamu online: https://youtu.be/zueBW02Ee4Q

Fotogaléria:

Godzone 2021

Birmovka 2021

 V sobotu 29. mája 2021 sme v našej farnosti opäť prežívali veľkú slávnosť a radosť zároveň. Náš farský kostol sv. košických mučeníkov navštívil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, aby pri svätej omši udelil sviatosť birmovania 54 birmovancom.

Celkovo do prípravy sa zapojilo 58 mladých, ale štyria z nich pre pandemické opatrenia nemohli v ten deň prijať sviatosť kresťanskej dospelosti. (3 chalani ostali v karanténe po kontakte s pozitívnou a jedna žena nemohla priletieť zo zahraničia domov ). Už teraz prejavujeme vďaku dekanovi zo Sniny Slavomírovi Bakoňovi, ktorý vyhovel našej prosbe a trom našim chalanom umožnil 12.6.2021 prijať sviatosť birmovania vo svojej farnosti.

Príprava birmovancov prebiehala vo viacerých skupinách. Štyri skupiny viedli naši animátori – Janka, Martin, Janko a benjamín prípravy Aďa, ktorá si na začiatočníčku viedla mimoriadne skvelo. Za ich čas a kreativitu patrí veľká vďaka. Štyroch dospelých si zase na starosť zobral pán farár Jozef. A zopár ďalších mladých absolvovalo prípravu v mestách svojho aktuálneho štúdia- Košice a Trenčín. Zvlášť chalani v Trenčíne nadviazali skvelý vzťah s kňazom UPC Jurajom Sedláčkom a ich vďaka za prípravu sa pretavila v jeho osobnú prítomnosť na ich veľkej slávnosti.

Kaplán Marek kým sa dalo, mal pre mladých každú stredu svätú omšu s príhovorom a neskôr priamy kontakt vymenil za súbor videí s katechézou o Desatore. Ďakujeme všetkým za krásnu slávnosť. Zvlášť nášmu mládežníckemu zboru za skrášlenie slávnosti. A pozývame všetkých k modlitbe za našich mladých, aby dary Ducha Svätého v nich a cez nich neustále pôsobili.

Birmovka 2021