Duchovná obnova pre birmovancov

Rok sa s rokom snúbil, minuloroční birmovanci si svoje už odžili a našu farnosť zasiahla nová prívalová vlna mladých. Mladých, túžiacich po Bohu a prahnúcich po zážitkoch. Po pravidelne opakujúcich sa stretkách nás z mierne začínajúceho stereotypu vytiahla a príjemne prebudila duchovná obnova.

Hovorí sa, že sme sa jej zúčastnili uplynulý víkend (15.-17.11.2019), ale zbehlo to tak rýchlo, že za pravdivosť tejto informácie neručím. Kľukatou a zložitou cestou sme putovali aj s našimi kuframi (niekto iba s batohmi – tí, čo ste to dali – tajne vás obdivujem), až sme došli na isté miesto. Miesto kde voda tečie inakšie, miesto ako žiadne iné na svete (bez signálu). Čudujete sa? My už nie. (Lekári by toto miesto mali predpisovať ako akúsi technohygienu). Dámy a páni. Vitajte v  mládežníckom centre Bárka v  Juskovej Voli.

O program sa nám postarali kňaz o. Ján Kulan, psychologička Mima a animátor Miroslav z Arcidiecézneho centra pre mládež. Nechýbali zábavné aktivity, ktoré zavŕšil kvíz pre milovníkov filmov, seriálov a ROZPRÁVOK (každý z nás sa v niečom našiel). Hlavnú kostru celého diania tvorili prednášky, ktoré mnohým z nás padli ako uliate. Pri ich počte, ktorý vám prezradím (2), si môžete povedať “LEN?” No skutočne v nich bolo zahrnuté neskutočne veľké množstvo vecí a pre nás aj noviniek. Prvá prednáška bola o našej viere. Tá druhá zas o ťažkostiach mladých. Dozvedeli sme sa, že nie sme šialení a to divadlo, ktoré sa nám odohráva v hlavách je prirodzené. Každý človek musí povinne aspoň raz absolvovať takéto divadelné predstavenie. Na prednášajúcich sme mali obrovské šťastie, pretože sa nebránili diskusie s nami a odpovediam na naše otázky, ktorých nebolo málo. Počas celého víkendu sme mali možnosť zúčastňovať sa na svätých omšiach, adorácii a sv. spovede. Taktiež sme okúsili iné modlitby, na aké sme bežne zvyknutí, a to Korunku k Božiemu Milosrdenstvu alebo Ranné chvály.  Všetci mladí veľmi oceňujeme možnosť, ktorej sa nám dostalo viackrát. Možnosť sa vyjadriť. Na začiatku, kedy sme sa mohli slobodne podeliť o naše očakávania a vypočutí sme boli aj na samotnom konci pri odovzdávaní spätnej väzby.

Sme naozaj vďační za takýto víkend, ktorý sme využili na spoznávanie sa navzájom, ale aj svoj rozvoj po duchovnej stránke. Odniesli sme si blato na topánkach, ale aj veľa radosti a pamiatok. ĎAKUJEME!

Diana Dudová

Duchovná obnova birmovancov 11/2019

Vykroč! (Duchovná obnova – birmovanci)

Vykroč! Aj takto by sa dal charakterizovať víkend 10.-12.05.2019 pre birmovancov v diecéznom CVČ Premeny vo Važci.

V piatok po príchode do Važca sme sa po dlhej ceste vlakom ihneď večerali, ubytovali a hrami utužovali vzťahy medzi sebou. Po menšej „zoznamke“ sme mali diskusiu o hokejistoch, ktorí sa vzdali svojich snov. Keďže práve prebiehajú majstrovstvá v hokeji, tak sme strávili čas aj pozeraním hokeja, konkrétne USA so Slovenskom. Vyhrali sme…

Sobotňajší deň sme začali rannou modlitbou. Dopoludnia sme absolvovali dve prednášky spolu s workshopmi. Animátorka Zdenka nám v prvej prednáške rozprávala o svojom živote – kým je pre ňu vlastne Ježiš a kde ho vidí. Druhá prednáška, v podaní animátora Peťa, bola o hriechu.  Keďže všetci sme hriešni, na znak toho sme dostali na oči šatku a ruky nám zviazali šnúrkou. Potom počas sv. omše pri úkone kajúcnosti nám kňazi odstrihovali tieto šnúrky na znak oslobodenia. Po chutnom obede prišiel aj zaslúžený oddych. Každý ho využil vlastným spôsobom (spoznávaním prírody, spánkom či upevňovaním priateľstiev).

Popoludní nás čakali ďalšie dve prednášky. Otec Ľuboš nám hovoril o približovaní sa k Bohu. Zároveň sme dostali možnosť vziať si šatku, ktorá znamenala prijatie Boha do našich životov. V ďalšom vstupe sme sa zamysleli nad tým, ako naše hriechy pribili Ježiša na kríž. Nakoniec – opäť dobrovoľne – sme absolvovali „cestu dôvery“, keď sme so zaviazanými očami kráčali do neznáma držiac sa napnutého lana. Nakoniec sme došli do kaplnky, kde sme napísali list Bohu – kým pre nás je, resp. čo pre nás znamená a či veríme alebo neveríme v Neho. Zvyšok večera sme strávili pozeraním hokeja, spoločenskými hrami alebo pri rozprávaní sa s priateľmi.

Nedeľu po rannej omši a po raňajkách, nasledovala prednáška o láske medzi mužom a ženou v podaní o. Ľuboša a nášho animátora Janka. Po debate v skupinkách a napísaní spätnej väzby sme našu duchovnú obnovu ukončili obedom a poďakovaním.

Za seba môžem povedať, že to bol veľmi požehnaný a príjemne strávený čas, ktorých nás na chvíľu odtrhol od internetu a bežných povinností. Načerpali sme nové vedomosti, spoznali nových ľudí, upevnili staré priateľstvá – aj to s Bohom. Myslím si, že tento čas pomohol nám všetkým nabrať nové skúsenosti a nebol to len stratený čas bez internetu. J

Adriána Belcáková

Duchovná obnova birmovanci. 5/2019
« 1 z 2 »

Birmovanci – Seminár Ako žiť

Pôstne obdobie sme s birmovancami začali spoločne na našej fare. V sobotu 9.3.2019 popoludní k nám zavítali manželia Jozef a Lucia Červeňákovci zo Sabinova. Poodkryli nám časť svojho života – čosi z detstva, spoločného chodenia i manželstva. Na príkladoch zo života a osobnom príbehu poukázali na rôzne zranenia, ktoré si nesieme z detstva, najčastejšie práve z prostredia vlastnej rodiny. V druhej prednáške rozprávali o rozdieloch medzi mužom a ženou a o prežívaním manželstva. V tretej prednáške sa dotkli svojho života pred manželstvom, zvlášť poukázali, že krásny vzťah počas chodenia spolu sa dá prežívať aj bez sexu.

Na záver sme všetky tieto vlastné zranenia, túžby i pády odovzdali na kolenách Ježišovi, niektorí aj symbolicky zapálili sviečku a položili ju pod oltár, pretože jedine Ježiš dokáže uzdravovať tieto naše problémy.

Ďakujeme Bohu a i manželom Červeňákovcom za krásne prežité spoločné popoludnie. Aj vďaka nim sme sa opäť presvedčili, že život s Bohom sa oplatí.

kaplán Marián

Palacinkovica

Pre mladosť je charakteristická túžba stretávať sa a na rozvíjať  či nadväzovať nové priateľstvá. Nie je nič horšie, ako cítiť sa osamelý. Zároveň príslušnosť k dobrej partii, pocit, že niekam patrím, je na nezaplatenie.

Aj preto sme sa s našimi birmovancami rozhodli stretnúť večer v sobotu 15.12.2018 u nás na fare. Tento krát sme nepreberali žiadne „ťažké témy“. Pri neformálnom stretnutí sme sa porozprávali, zahrali spoločenské a kartové hry, objavili nové kuchárske talenty a pochutnali si na výborných palacinkách.

Duchovná obnova pre birmovancov

Počas víkendu 16. – 18.11.2018 sa naši birmovanci zúčastnili Duchovnej obnovy v Juskovej Voli. V piatok  večer sme začali tak „zľahka“. Po večeri a ubytovaní sa celá atmosféra niesla v duchu vzájomného spoznávania a utužovania nových priateľstiev. Začali sme „zoznamovačkami“ najprv v menších skupinách, neskôr sme si na pomoc zobrali aj rôzne hry. Piatkový večer sme zakončili svätou omšou, po ktorej nasledovali dlhé ,,večerné dialógy“.

Sobotňajší deň sme začínali modlitbou ranných chvál. Dopoludnia sme absolvovali 2 prednášky v podaní o. Marek Rojáka z ACM v Prešove. Cieľom prednášok (témy: Zachej, Kardinálne čnosti) bolo priblížiť Boha mladým ľuďom a vďaka tomu lepšie spoznať samého seba. Všetky naše nejasnosti sme sa snažili vydiskutovať si s našimi animátormi v 4 menších skupinkách. Nakoniec sme to všetko vložili do modlitby počas sv. omše. Po chutnom obede prišiel čas na zaslúžený oddych. Každý ho využil svojim vlastným spôsobom (spánok, bližšie spoznávanie iných či prechádzka). Popoludní sme sa spoločne pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a následne rozhýbali naše trocha stuhnuté končatiny na ihrisku. Po večeri sme si zahrali asi najobľúbenejšiu hru zvanú ,,Mäso“. Deň sme zakončili adoráciou v kaplnke.

V nedeľu po raňajkách a spoločnej modlitbe, nasledovala v skupinkách debata o svätosti a spätná väzba. Duchovnú obnovu sme zakončili sv. omšou.

Za seba môžem povedať, že to bol veľmi požehnaný čas, ktorý nás aspoň na chvíľu vytrhol z našich bežných povinnosti. Načerpali sme nové skúsenosti, spoznali nových ľudí, naučili sa nové veci. Veríme, že aj tento čas pomohol birmovancom vo svojom zdokonaľovaní sa a nebol to pre nich stratený čas.

Simona Kurtíková

Birmovka na Trojke, 2018

V nedeľu 17.júna 2018 sme v našej farnosti prežívali radosť z prijatia sv. birmovania našich mladých z rúk a modlitby otca arcibiskupa Bernarda Bobera. Zopár fotkami sa chceme vrátiť a pripomenúť si túto milú slávnosť. Nech sa páči 😉
PS: ďakujeme Jankovi, Martinovi , Marcelovi a kaplánovi Mariánovi za prípravu

Birmovanecké popoludnie

V sobotu 3.3.2017 absolvovali naši birmovanci duchovnú obnovu. Tentokrát sme nikam necestovali, ale pricestovali k nám mladí zo spoločenstva Christoforus („Nositelia Krista“), ktoré funguje pri košickom Univerzitnom pastoračnom centre.

Začali sme o 13:00 u nás na fare. Po úvodnom privítaní v štýle „Si hviezda“ sme sa rozdelili do ôsmich pracovných skupín, v ktorých sme neskôr rozoberali jednotlivé témy.

Na úvod sme si zahrali na ihrisku hru „Torpéda“. V prvom bloku zaznela prednáška na tému „Boh – milujúci otec“ od v podaní RNDr. Veroniky Hubeňákovej, PhD. Po nej nám zasa Mirka priblížila svoj vzťah s Bohom a vnímanie Jeho lásky vo svojom živote.

Po krátkej prestávke, druhý blok sme začali hrou „Zoznámte sa prosím“, pri ktorej si účastníci navzájom podávali ruky. „Háčik“ spočíval v tom, že zopár animátorov malo „špinavé“ ruky od atramentu a zašpinili pri zoznamovaní sa aj ostatných. Táto aktivita slúžila ako úvod k prednáške otca Petra Kuriška na tému „Hriech – nepriateľ lásky“.

V tretí blok začal scénkou o jednom dievčati. Tá prežívala veľkú radosť z toho, že je milovaná Bohom. Neskôr ju zvádzal diabol rôznymi pokušeniami – alkohol, krása, peniaze až to skončilo depresiou a pokusom o samovraždu. Ale Boh na ňu nezabudol, oslobodil ju a prinavrátil radosť do jej života. Taktiež sa nám prihovoril Mgr. Miroslav Barutiak. Vo svojom vstupe nám priblížil svoj pohľad na Ježiša, kým je pre neho Ježiš a prečo sa mu oplatí veriť.

Celé popoludnie sme zakončili „na kolenách“ v kostole pri adorácii, kde sme ďakovali i prosili – predkladali Bohu všetko to, čo nosíme vo svojich srdciach.

Ďakujeme Bohu za tento spoločný čas. Ďakujeme za ochotných ľudí, ktorí aj dnes pociťujú túžbu venovať sa druhým a žiť pre druhých. Veríme, že aj vďaka tejto akcii máme bližšie k Bohu i k sebe navzájom.

kaplán Marián

Birmovanecký volejbal

Dňa 17.2.2018 sa naši birmovanci spolu s animátormi zúčastnili na volejbalovom turnaji pre birmovancov. Tento turnaj organizovali, ako už tradične, mladí z farnosti Humenné – pod Sokolejom na Základnej škole SNP1.

Naši birmovanci sa na tento turnaj dobre pripravili, o čom svedčí aj fakt, že nastúpili až z dvoma mužstvami. Okrem nás tu mali svoje zastúpenie aj mužstvá domácich a „polo-domáci“, mladí z filiálky Jasenov.

Hráči si na palubovke nič nedarovali, a veru bolo sa na čo pozerať. 9 družstiev bolo rozdelených do 3 skupín. Po skupinových zápasoch „každý s každým“ sa v semifinále stretli proti sebe víťazi zo skupín A a B, druhý zápas boli víťazi C skupiny (Trojka B) a najlepší „manšaft“ z tabuľky druhých tímov. Tím „Trojka A“ ukončil svoje pôsobenie v základnej časti. Nakoniec sme sa vo finále stretli s družstvom „sokolejských animátorov“. Po veľmi vyrovnanom zápase a dobrom výkone sa nám nakoniec podarilo zvíťaziť po setoch 17:20, 20:15 a 10:7 a obhájiť tak minuloročné prvenstvo.

Všetci sa tešíme z príjemne stráveného sobotňajšieho dňa a nových priateľstiev. Sme radi, že sa nám podarilo rozhýbať si nielen svaly, ale aj hlasivky. Preto nakoniec trošku pozmenenými slovami Cézara treba povedať len jedno:,, Prišli sme, videli sme, zvíťazili sme!“.

Megy

 

Sobotňajší deň s mladými

Deň sa začal dopoludňajším stretnutím miništrantov na fare. Na programe bolo totižto ďalšie kolo FHL- Farskej hokejovej ligy. Aj počasie sa na takú udalosť výnimočne pripravilo. Predtým než sa začali hrať zápasy bolo potrebné trocha upraviť hraciu plochu, a tak si chlapci povedali, že spoja príjemné s užitočným, a svoje hokejky na chvíľu vymenili za lopaty. Po krátkej mierne pracovnej rozcvičke už nič nebránilo tomu, aby sa odštartovali zápasy. Aj napriek hustému sneženiu si chlapci vychutnali hru, a opäť otužili svoje priateľstvá.

V športovom duchu sa niesol aj sobotňajší večer. Hokejky sme vymenili za futsalovú loptu a rozbehali sme si stuhnuté svaly v telocvični. Po dvojhodinovke športovania každému poriadne vyhladlo, a tak sme sa celí poriadne vybehaní a hladní presunuli na faru, kde nás čakali pochúťky, ktoré dokážu prilákať nejedného maškrtníka- palacinky. Pod týmto krycím názvom sa skrývalo stretnutie birmovancov, animátorov a všetkých ľudí dobrej vôle za účelom utuženia vzťahov a nadväzovania nových kamarátstiev. Bol to večer plný dobrej nálady a smiechu. Po tom ako sme dobre najedli, sme sa mohli s plnými bruchami pustiť do rôznych spoločenských hier a priateľských rozhovorov. Bola to jedinečná príležitosť dozvedieť sa niečo viac hlavne o našich birmovancoch. Čas rýchlo letí ak ho  človek strávi v príjemnej spoločnosti a s príjemnými ľuďmi. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa nám ísť domov veľmi nechcelo. Neostáva nám nič iné len poďakovať všetkým zúčastnením, zato že si našli čas a chuť stráviť spoločné chvíle s ľuďmi, ktorí sú príkladom toho, že aj mladým ľuďom viera sekne.
Megy