„Palacinkovica“ s birmovaneckou vareškou

Naši birmovanci vedia skutočne variť delikátne palacinky!
V sobotu 10.12.2016 predviedli svoje kulinárske umenie na spoločnej „Palacinkovici“. Niektorých aj trochu boleli brušká – avšak nie od palaciniek, ale od smiechu. Zistilo sa totiž, že cez žalúdok nejde len láska, ale častokrát aj kamarátske vzťahy .
Ďakujeme všetkým za dobrú náladu i ochotu priložiť ruku k dielu. Veríme, že podobnú akciu zopakujeme v blízkej budúcnosti.

Palacinkovica s birmovaneckou vareškou

Birmovanci – duchovná obnova

Počas víkendu 7.-9.10.2016 bolo na „trojkárskej“ fare opäť rušno. Dvadsať deväť našich birmovancov sa stretlo spolu so svojimi animátormi, aby sa priblížili navzájom k sebe i k Bohu.

Schádzať sme sa začali piatok večer tesne pred sv. omšou. Pri večernej prednáške o Božej láske od kaplána niektorí ešte stále netušili, čo od týchto pár dní čakať. Avšak prvotné rozpaky veľmi rýchlo rozptýlili spoločné hry plné smiechu a zábavy, po ktorých sa nikomu nechcelo do spacákov. Ráno sme pokračovali v téme lásky – tentokrát lásky ľudskej. Po obede sme využili nádherné počasie na „vyvetranie hláv“. Prednáška o vzťahu muža a ženy v podaní animátora Janka vyčerpala nielen tému ale i poslucháčov, a tak športový podvečer v telocvični uvítali všetci. Po večeri sme sa na chvíľu stíšili a utiahli do kostola na adoráciu. No a nakoniec pri večerných hrách sme skoro všetci plakali, avšak od smiechu a radosti. V nedeľu ráno po rýchlom „spacifikovaní“ fary sme zavŕšili našu „víkendovku“ poďakovaním sa na sv. omši o 10.30.

Naša vďaka patrí všetkým odvážnym birmovancom, ktorí sa nebáli to „risknúť“ s nami cez víkend na fare (nie všetkým sa to podarilo), našim animátorom (zvlášť Jankovi, Maťovi a Marcelovi) a vám všetkým za duchovnú podporu. Sme vďační samozrejme aj Bohu, že opäť bol medzi tými, ktorí sa zišli v Jeho mene.

Birmovanci - duchovná obnova 10/2016

Birmovka 2016

V nedeľu 22. mája 2016 prijali naši mladí z rúk otca emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča sviatosť birmovania. Atmosféru tejto slávnosti vám teraz chceme sprostredkovať prostredníctvom nasledujúcich fotografií.

Birmovka 2016

Deň s miništrantmi a s birmovancami

V piatok 4. marca pri večernej svätej omši vo farskom kostole bol pán farár Jozef pri oltári obklopený obrovským zástupom chlapcov-miništrantov, ktorí takto začali nocovačku na fare. Svoj čas venovali chlapci našej farnosti vzájomnému spoznávaniu, upevňovaniu priateľstiev pri hrách. V sobotu svoj čas venovali oboznámeniu sa so životom a príkladom dvoch patrónov miništrantov – sv. Tarzícia a sv. Dominika Savia. Pán farár ich vo svojom príhovore vyzval k aktívnej službe vo farnosti. Vďaka za toto podujatie patrí aj animátorom Antónii, Patrícii, Márii, Matúšovi a Kristiánovi, ktorí sa o deti celý čas starali.

Nocovačka miništranti , 2016

V sobotu 5. marca sa vo farnosti Pod Sokolejom šiesti naši mladí birmovanci Janka, Sandra, Viktória, Dominik, Oliver a Samuel pod vedením hrajúceho kapitána Janka Vaceľa zúčastnili volejbalového turnaja birmovancov. V konkurencii družstiev z farnosti Staré mesto a Pod Sokolejom obsadili naši birmovanci 3. miesto.

Volejbal birmovanci, 2016

Krížová cesta birmovancov

Na 3. pôstnu nedeľu 28. februára 2016 sa vo farskom kostole konala krížová cesta, ktorú pod vedením animátorov Martina Kuľhu a Jána Vaceľa pripravilo štrnásť mladých birmovancov. Popoludňajšiu pobožnosť krížovej cesty za hojnej účasti veriacich sprevádzal spevom mládežnícky zbor pod vedením gitaristu Lukáša Jeňa.

Krížová cesta birmovancov, 2016

Víkendovka birmovancov

Od piatku 23. októbra do nedele 25. októbra sa deväť chlapcov a jedenásť dievčat z našej farnosti zúčastnilo v priestoroch Farského pastoračného centra na víkendovej duchovnej obnove. Dvadsiati birmovanci boli počas nej pod vedením pána kaplána Braňa sprevádzaní hlavnými animátormi birmovancov Jankom a Martinom a pomocnými animátorkami Viktóriou, Jankou, Viktóriou a miništrantom Kristiánom, alias Tinom. Cieľom duchovnej obnovy bolo, aby birmovanci sami vytvorili a zažili spoločenstvo mladých veriacich ľudí, čo sa myslím aj podarilo. Navzájom sme sa lepšie spoznali, nadviazali sme nové priateľstvá, upevnili sme vzájomné vzťahy. Program bol veľmi pestrý. Ten duchovný spočíval hlavne v troch katechézach zameraných na sebapoznanie a sebaprijatie, ďalej v spoločnej modlitbe a slávení liturgie. Vrcholom víkendovky bolo prijatie sviatosti zmierenia a sobotná nočná adorácia s osobitným požehnaním. Birmovanci spoločne relaxovali pri stolnom futbale a tenise, pri „belgickom tanci“, či pri vzájomných rozhovoroch a filme. Akurát nočného spánku bolo pomenej. Vďaka patrí Bohu za požehnaný čas, ktorý v birmovancoch zanechal dobré spomienky a zážitky.

Tu sú svedectvá niektorých z nich, ktorí víkendovku zhodnotili takto:

  • Absolútne úžasne tu bolo. Spovedanie bolo fakt super, dlho som nemala takú dobrú spoveď. Bolo úžasne, výborne, super… Ďakujem.
  • Ďakujem za malú zlatú Janku, v ktorej vidím svetlo. Ďakujem za kaplánove rady. Táto spoveď je moja prvá, v ktorej som cítil Boha a odpustenie. Ďakujem za Janka. Ďakujem, pán kaplán!
  • Ďakujem za úžasné dni strávené so super ľuďmi, s ktorými som sa nenudil. Uvedomil som si ďalšie veci, ktoré ma posunú ďalej v mojom živote a pomôžu mi. Dúfam, že to nebola posledná takáto akcia. Upevnil som si vzťahy a za to ďakujem.
  • Páčili sa mi katechézy, to, že sme mali byť strážnymi anjelmi, aj ľudia, ktorí boli ku nám milí a dobrí.
  • 100% spokojná! Spoznala som úžasných ľudí, veľa zábavy, smiechu, naučila som sa vnímať veci inak, iný pohľad na život. Ďakujem za všetko! Dokonalý víkend…
  • Táto víkendovka bola proste super! Všetko sa mi páčilo, nič by som nemenila. Tých pár dní, čo som tu zažila s úžasnými ľuďmi, mi dalo strašne veľa. Pochopila som veľa vecí a zistila som, že nie je v živote škola všetko, že príde deň, kedy nás opustí niekto blízky, či už rodina alebo kamarát, a my si až potom uvedomíme, o čo všetko sme prišli. Som veľmi rada, že som tu mohla byť. Ďakujem, že sa o nás starali a poskytli ste nám faru na odpočinok. Patrí vám všetkým veľká vďaka!
Víkendovka birmovancov, 10/2015
« z 2 »