O zmysle Ježišovej obety a veľkosti kríža

Posledné obdobie sme boli všetci skúšaní neľahkými životnými situáciami a takmer nič nešlo podľa našich predstáv. Pomaly sa však vraciame k životu v našej farnosti, ktorý sa čím ďalej, tým viac podobá na ten spred pandémie. Naše animátorky mladým v stredu 2.3.2022 na birmovaneckom stretku ukázali iný, interaktívny spôsob modlitby. Taký, ktorým môžu osviežiť svoje každodenné povinnosti a povzbudiť sa do života naplneného Duchom Svätým. Ďakujeme Pánu Bohu za príležitosť  vstupovať takýmto spôsobom do života mladých ľudí v našej farnosti.

Kríž – život, láska – život, kríž – láska! Áno! V kríži je život! Že ja a Ty máme život, to je vďaka obete lásky, vďaka obete z lásky, vďaka láske, ktorá sa obetovala! V to slávne nedeľné ráno, kríž poliaty presvätou krvou, z nekonečnej lásky vyliatej za nás zakvitol. A priniesol nám život – večný život! Preto že sa Láska obetovala, my môžeme žiť! Vďaka, Bože, za Tvoj kríž.

Birmovanci 2/2022