Rozpis sobášnych náuk

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2020

Dátum miesto Kontakt na prihlasovanie
10.-12.1.2020 Snina dubjak.jan@gmail.com
28.2.-1.3.2020 Belá nad Cirochou www.farnostbelanc.sk
6.-8.3.2020 Bardejovské kúpele www.rodina.rimkat.sk.
6.3.-3.4.2020 Snina dubjak.jan@gmail.com
13.-14.3.2020 Humenné Koš. mučeníkov Kapacita kurzu je naplnená.
27.-28.3.2020 Humenné – Sokolej Kapacita kurzu je naplnená.
17.-19.4.2020 Kamenica nad Cirochou www.farnost.kamenicanadcirochou.sk
8.-10.5.2020 Brehov www.rodina.rimkat.sk.,
26.-28.6.2020 Snina dubjak.jan@gmail.com
18.-20.9.2020 Snina dubjak.jan@gmail.com
23.-24.10.2020 Humenné – Sokolej www.humennesokolej.rimkat.sk
20.-21.11.2020 Humenné Koš. mučeníkov www.humenne3.rimkat.sk
11.-13.12.2020 Snina dubjak.jan@gmail.co

Iné kurzy v roku 2020:

Ak žiaden z ponúknutých dátumov vám nevyhovuje, ďalšie stránky a dátumy náuk nájdete na:

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo, (odporúčame aj rok dopredu) a nenechávali si náuky na poslednú chvíľu. Kurz vám veríme pomôže dobre sa pripraviť k prijatiu sviatosti manželstva a dozrievať v láske počas snúbeneckého obdobia.

Prosíme snúbencov (obaja snúbenci spolu), aby minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša k spísaniu cirkevnej zápisnice na farský úrad v úradných hodinách.

Potrebné dokumenty k spísaniu cirkevnej zápisnice:

Krstné listy z farnosti krstu – obaja snúbenci (nie staršie ako 3 mesiace). Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, je potrebné doniesť rodný list.

Štátna zápisnica – spísaná snúbencami na matrike MsÚ v Humennom.


Niečo o predmanželskej príprave

Predmanželská príprava prebieha v piatok od 17.30 a v sobotu od 9.00 do cca.18.00 hod. Dobrovoľný príspevok za pár je 15 €.
Predmanželskú prípravu vedie kňaz spoločne s laikmi na to určenými. Predmanželská príprava sa koná v našom FaPC. Prineste si so sebou pero.

Témy:

  • Kedy je dobré uvažovať o oddialení manželstva
  • Láska (kresťanský koncept lásky, láska romantická, láska zrelá, rast v láske…)
  • Komunikácia (snaha o jednotu, mužsko-ženské pohľady vo videní vecí a v nazeraní na komunikáciu, problémy s otváraním sa, pocit hanby, komunikácia Boha ako model našej vzájomnej komunikácie…)
  • Konflikty (konflikty ako norma vzťahov, konflikty riešiteľné, riešiteľné len za pomoci tretej osoby, neriešiteľné, odpúšťanie…)
  • Sexualita (sexualita ako dar, kresťanský pohľad na sexualitu, rovnosť muža a ženy, sexualita podľa knihy Pieseň piesní, kresťanský pohľad na antikoncepciu…)
  • Úcta k životu (zodpovedné rodičovstvo…)
  • Viera, Boh, rodina (viera v rodine, výchova vo viere, rast vo viere, duchovný život manželov a rodiny, rodinné rituály…)
  • Manželstvo ako sviatosť (manželstvo ako zmluva, Kristus uprostred…)

Najčastejšie kladené otázky ohľadne prípravy:

Pre koho je určená predmanželská príprava?

Predmanželská príprava je určená pre páry, ktoré uvažujú, že spolu uzavrú sviatosť manželstva.

Ako sa môžem nahlásiť na prípravu?

Nahlásiť sa môžete osobne v kancelárii farského úradu alebo prostredníctvom mailovej adresy fara.humenne3@gmail.com   Vždy iba na najbližší termín prípravy.

Dostanem po skončení potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy?

Áno, na konci po príprave dostane každý pár potvrdenie o jej absolvovaní. A platí aj pre sobáše mimo našej farnosti.

Ako dlho je toto potvrdenie platné?

Platnosť tohto potvrdenia nie je špecificky stanovená. Odporúčame absolvovať predmanželskú prípravu minimálne 6 mesiacov pred sobášom.

Ako často sa koná predmanželská príprava v našej farnosti?

Predmanželská príprava sa v našej farnosti spravidla koná  2-krát do roka (približne v týchto mesiacoch: február – marec, október – november). Presný termín najbližšej prípravy je vždy zverejnený na našej webovej stránke.

Môžeme predmanželskú prípravu absolvovať aj inde ako v našej farnosti?

Samozrejme, že áno. Len je potrebné o jej absolvovaní doložiť potvrdenie. Vrelo odporúčame predmanželskú prípravu v UPC centrách ako aj v susedných farnostiach Všetkých svätých a Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom s ktorými úzko spolupracujeme.

Iné ponuky predmanželskej prípravy nájdete na stránke : http://www.domanzelstva.sk/