Pomazanie chorých

Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života, preto je vhodný čas na jej prijatie isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. (por. KKC 1514)

V prípade vážneho stavu vášho príbuzného v nemocnici v Humennom volajte na zaopatrovací mobil: 0902 228 711