Zostante s nami

Aj v týchto dňoch potrebujeme vašu vernosť a podporu.Váš finančný príspevok nám môžete zaslať na niektorý z našich účtov:

SK60 0900 0000 0004 6246 5726 (farský kostol)

SK8309000000000460339945 (Lackovce)

SK67 0900 0000 0050 3351 2224 (Kochanovce)