Ako sme pili lásku svätého Jána

Podľa kresťanskej tradície apoštol Ján kedysi požehnal nádobu s otráveným vínom a tým zbavil jed jeho účinku. Žehnanie vína sa tradične koná v deň sviatku tohto svätca. Pripomína túto udalosť a zdôrazňuje i prikázanie lásky zaznamenané v jeho spisoch. Nech požehnané víno utvrdzuje v nás pravdu že Boh je dobrý a verný, nech toto požehnané víno vlieva radosť do ľudských sŕdc a upevňuje aj naše farské spoločenstvo. Podľa starej tradície sa víno požehnané na sviatok sv. Jána podáva na pitie s vetou: „Pi lásku svätého Jána.“
Ďakujeme za varené víno vinotéke „Súdok u Maťa“
Víno sv.Jána, 2023
« z 2 »