Stretká – 1.sväté prijímanie

1.skupina:
Darg.hrdinov

  • 4.10.2019
  • 18.10.2019
  • 8.11.2019
  • 22.11.2019
  • 6.12.2019
2.skupina:
Laborecká, Hrnčiarska, a iné ZŠ

  • 11.10.2019
  • 25.10.2019
  • 15.11.2019
  • 29.11.2019
  • 13.12.2019
Začínajú sa o 16.45 hod. vo Farskom pastoračnom centre. O 18.00 je sv. omša pre deti.