Oznam k 1.svätému prijímaniu

Milí rodičia.

Nakoľko sa začínajú uvoľňovať opatrenia a rátame s ďalšími, pri dnešnom stretnutí s animátormi sme sa rozhodli potvrdiť ohlásené termíny 1.sv.prijímania. Ak Boh dá, slávnosti 1.sv.prijímania budú v našej farnosti takto:

  • 16 mája 2021 – deti zo ZŠ Laborecká, Hrnčiarska a iné
  • 23 mája 2021 – deti zo ZŠ Dargovských hrdinov

Rátame s tým, že prijímania budú v danú nedeľu v dvoch časoch o 9.00. a 11.00.hod. Čas upresníme v piatok 23. apríla 2021 po detskej sv.omši.

V piatok 23.apríla 2021 o 17.00.hod pozývame detí na sv. omšu (vstup do kostola je aktuálne možný v obmedzenom počte,tzn. teraz iba pre deti), rodičia môžu počkať vonku.

Po sv.omši 17.45hod. vám dáme ďalšie informácie ohľadne 1. sv. prijímania a ďalšej prípravy.

Info k prijímaniu:

  • Kvetinová výzdoba, fotograf, kameraman – dohodnú si rodičia samostatne.
  • Deti budú mať na 1.sv. prijímanie oblečené rovnaké rúcho.

V prípade akýchkoľvek súkromných otázok je pán farár  k dispozícii v pondelok 19.4.2021 od 15.30.-16.30 vo farskej kancelárii.

S prianím pekného dňa Gabika, Paťa, Janka a pán farár Jožko