Afterparty na fare

Po úspešných prvých svätých prijímaniach v našej farnosti v uplynulé tri nedele sme si my, animátori, a naše prvoprijímajúce deti zorganizovali radostný večer na fare. Bol plný vďaky, smiechu, veselých aktivít a v neposlednom rade aj jedla.

Zakončenie našej celoročnej cesty sme odštartovali poslednou detskou svätou omšou v piatok 4. júna 2021. Po niekoľkých kolách tancovania na farskom dvore sa deti pustili do plnenia všelijakých zábavných úloh vo forme stanovíšť. Samozrejme, nechýbala pizza ani kofola, ktoré sme vzápätí každý opäť vytancovali. Po roku prípravy, ktorá z veľkej časti prebiehala prostredníctvom počítačov a internetu, sa atmosféra, ktorú sme si všetci prítomní vytvorili, nedala prehliadať.

Na záver sa konala obrovská burza sladkostí a slaností, ktorú sme nikto neplánovali, ale aj tak bola perfektným koncom večera. Každé dieťa (a nepochybne aj všetci animátori) si odnieslo domov obľúbenú sladkosť vlastného výberu.

Ďakujeme skvelým deťom, ich rodičom, animátorkám a miništrantom a pánu farárovi za pridanú hodnotu toho dňa. Zároveň pozývame všetky šikovné deti, ktoré s nami chcú zažiť ešte viac, na letný farský tábor 12.-16. júla 2021.
Tešíme sa na vás, rovnako, ako sa tešíme z vás!

Afterparty na fare, 2021