Pozvánka na EXODUS 90

Drahí bratia, muži,  nie len z našej farnosti.

Ešte len nedávno sme oslávili narodenie nášho Pána, Ježiša Krista, a už sa do našej pozornosti začínaju dostávať aj Veľkonočné sviatky (14-17.4), na ktoré sa nám treba aj patrične pripraviť. Obvyklá príprava, 40 dňový pôst, síce začína Popolcovou stredou, 2.marca, ale pre odvážnych a horlivých je v ponuke aj o niečo dlhšia a náročnejšia príprava, známa ako EXODUS 90, ktorá začína v pondelok 17.1.2022.

V stručnosti uvediem, že sa jedná o formu prípravy, ktorej základy boli položené pred 11 rokmi v jednom kňazskom seminári v USA, v malej skupinke seminaristov a v priebehu nasledujúcich rokov sa z toho stalo celosvetové hnutie, ktoré oslovilo viac ako 50.000 mužov, laikov, aj zasvätené osoby, v 70 krajinách sveta. S radosťou môžem skonštatovať, že muži na Slovensku patria k tým najhorlivejším. Máme najviac záujemcov z nie anglicky hovoriacich krajín a v celkovo sme šiesta najzastúpenejšia krajina na svete. Počet našincov, ktorí doposiaľ absolvovali Exodus 90 sa odhaduje na viac ako 1500.

Exodus 90 je teda deväťdesiatdňové duchovné cvičenie pre mužov založené na troch pilieroch:

  • Modlitba
  • askéza
  • bratstvo

Prečo modlitba a askéza asi netreba príliš vysvetľovať. Dovolím si uviesť citát z knihy „Páter Vojtěch Kodet: Denne sa pýtam Boha, čo odo mňa chce“

„…Pôst požadoval Pán v duchovnom zápase popri modlitbe. Teda v konkrétnej situácii s konkrétnym cieľom. Naša modlitba teda nie je väčšinou viazaná na pôst. V opačnom poradí je to však inak. Pôst nutne potrebuje modlitbu. Bez modlitby je diétou a asketickým cvičením bez väčšieho významu. Zatiaľ čo pôst je konkrétny občasný prostriedok duchovného života, modlitba je jeho dušou. Bez modlitby žiadny duchovný život neexistuje, pretože modlitba je vyjadrením nášho osobného vzťahu s Bohom…“

A prečo bratstvo?
Keď si pozriete, aké náročné asketické disciplíny vás čakajú, pochopíte, že budete potrebovať oporu niekoho, kto bude prechádzať tým čím vy a vzájomne sa držať. Nakoniec, jednou z disciplín je aj denný kontakt so svojou „kotvou“, stačí aj telefonicky, a týždenné stretnutie celého bratského spoločenstva, ktoré sa do cvičenia zapojilo. Keďže ale my chlapi sme od prírody súťaživí, je prirodzené, že radšej ako sa pred inými priznať, že sme dačo nezvládli, sa to stoj čo stoj pokúsime zvládnuť.

Netreba si však namýšľať, že tento program je zameraný na podanie výkonu!  Ako hovorí riaditeľ tohto projektu, Nathaniel Binversie,  „Exodus vás neskutočne pokorí. Ukáže vám, že to sami nemáte šancu dať. Je toho na mňa príliš veľa. Jedine Boh mi môže dať milosť, ktorú hľadáme, a síce byť slobodný od vecí tohto sveta. Chceme byť lepšími mužmi a manželmi, ale my sami to nespravíme. Iba Boh. Akokoľvek ťažko budete pracovať, nedosiahnete to. Musí to byť dar od Boha… viac tu

Včera, na slávnosť Zjavenie Pána sme si pripomenuli ako traja mudrci z východu priniesli malému Ježiškovi dary, zlato, kadidlo a myrhu. Aj my sme pozvaní prísť k Nemu, pokloniť sa a priniesť mu dar. Aký? To zaznelo aj včera v homílii otca Jozefa Kozáka:

„…V kresťanskom živote nestačí vedieť, že Boh je. Bez vychádzania zo seba, bez stretnutia, bez poklony, nemožno poznať Boha. Preto bratia a sestry, možno keď sa cítime v tejto chvíli alebo v tomto tomto období, ako zákonníci, ako veľkňazi, že hovoríme, toto je cesta, toto je dobré, to rozpoznanie tej hviezdy a doteraz sme len stáli, tak dnes nás Boh pozýva – pohni sa človeče, pohni sa bližšie ku mne. Nič nemusíš priniesť, len seba, len svoj čas. Nič nemusíš robiť, len byť v mojej blízkosti, adorovať moju blízkosť.

Z osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že Exodus 90 mi v tomto veľmi pomohol. Čas, ktorý som získal odbúraním často krát jalovej činnosti, ako vysedávanie pri počítači, pred televízorom, na mobile,… som mohol stráviť práve v Ježišovej blízkosti, v modlitbe, adorácii, s Písmom v rukách. A On sa postaral o ostatné. O lepšie porozumenie Jeho slov v Písme, o silu pre zvládanie studenej sprchy či odriekania si alkoholu, sladkostí, atď. S Ním a pre Neho to totiž všetko dávalo zmysle. Dobrý čas to bol a veľa dobré priniesol.

Ak vás táto výzva oslovila a máte záujem o ďalšie informácie, ako to bude prebiehať, čo všetko preto treba urobiť, ako sa dostať ku predpísaným textom a zamysleniam, kontaktujte ma mailom na kmo3he@gmail.com,  cez messenger na farskej stránke (@kmo3he), alebo osobne v kostole (som kurátor).

Detailnejšie informácie o Exoduse 90 môžete nájsť na

A keď vás náhodou napadne myšlienka, že aj by ste do toho išli, ale na niečo také ešte nie ste dosť pripravení, zrelí, hodní, slabí, atď,…  NEVERTE TOMU!!! Vy ste na to dostatočne pripravení, hodní, ba aj silný… Toto je určené pre každého jedného z vás. Som si istý, že neoľutujete. Nenechajte nás v tom samých. Potrebujeme vás, vašu podporu, spolu to zvládneme lepšie 😉

Ozvite sa aj ked chcete absolvovať len časť predpísaných disiplín alebo len úsek 40 dňového pôstu. Aj tak bude dobre.

Teším sa na spoločne prežitých 90 dní a vopred ďakujem za modlitbové sprevádzanie.

Tomáš Krško