Duchovná obnova ružencového bratstva

V dňoch 23.-24. október 2021 sa v našej farnosti uskutočnila duchovná obnova pod vedením bratov dominikánov, ktorí okrem iného prišli k nám, aby spustili reorganizáciu ružencových bratstiev v našej farnosti. Reorganizácia Ružencového bratstva ( RB ) pozostáva z nového zápisu všetkých členov RB, ale aj tých, ktorí by radi do RB vstúpili. V každom kostole je v týchto dňoch k dispozícii pre každého záujemcu Prihláška člena RB. Záujemca prihlášku vyplní a rozhodne sa pre formu členstva v RB (poznáme tri formy: Živý, Svätý a Večný ruženec), ktorú na prihláške označí krížikom. Vyplnenú prihlášku potom anonymne odovzdá do vopred určenej a označenej schránky (krabice), ktorá je pri východe z kostola.

Duchovná obnova ružencového bratstva, 2021, 2021