Roráty na Trojke

3-14.12.2018 o 6:00. Kostol sa otvára o 5:45