Roráty na Trojke

3-14.12.2018 o 6:00. Kostol sa otvára o 5:45

Futsalový turnaj – Sokolej

V sobotu 4. marca sme sa zúčastnili futsalového turnaja v Humennom. Tento turnaj pripravovala susedná farnosť Humenné – pod Sokolejom na Základnej škole SNP 1. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov z Humenného a okolia.

Po úvodnej sv. omši nasledovalo rozdelenie do skupín. V prvej skupine sa ocitli mladí zo Sokoleja, Ohradzian a Dlhého nad Cirochou. My sme boli v druhej skupine spolu so saleziánmi a mladými z Lieskovca. Futsal sa niesol vo veľmi pokojnej a príjemnej atmosfére.

Naši reprezentanti si v prvom zápase zmerali sily s Lieskovcom, ktorý zdolali ľahko v pomere 3:1. (To bolo bohužiaľ naše prvé a posledné víťazstvo na turnaji.) Druhý zápas bol už o čosi náročnejší, o čom svedčí aj fakt, že saleziánom sme aj napriek bojovnému výkonu podľahli 1:3. Zo skupiny sme postúpili z 2. miesta ďalej do semifinále, kde sme narazili na veľmi náročného súpera z Ohradzian, neskoršieho víťaza turnaja. Ten nás zdolal „lacnými gólmi“ 0:3 po našich zaváhaniach v obrane. Po tejto prehre nám už neostalo nič iné len zabojovať o 3. miesto. V tomto súboji sme opäť narazili na mladých saleziánov, ktorým sme aj napriek veľkej snahe bojovať podľahli vysoko 1:6. Nemilosrdne strestali naše chyby v obrane, a nám zas naopak chýbalo šťastie v koncovke. Naši chlapci si vybojovali povestnú ,,zemiakovú“ medailu, keď skončili na 4. mieste. Víťazom turnaja sa stal minuloročný obhajca titulu – Ohradzany. Vo finále zdolali mladých z Dlhého nad Cirochou v tesne 3:2.

Sláva víťazom, česť porazeným, a nám neostáva nič iné len zablahoželať víťazom a poďakovať naším mladým za bojovný výkon, ktorý predviedli. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a snáď i lepšie umiestnenie.

Simona Kurtíková (alias Magda)

Štedrovečerná pobožnosť

Rodinná pobožnosť

Pdf verzia na stiahnutie – poboznost


Otec (alebo mama): V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Všetci: Amen.

Otec: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Započúvajme sa do slov evanjelia podľa Lukáša (2, 1-14):

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

 


Pieseň: Tichá noc… (JKS 88)

 


Poďakovania a prosby:  volajme spoločne: „Ďakujeme Ti Pane.“

V tento tajomný večer Ti ďakujeme:

  • Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej Štedrej večeri spolu. Ďakujeme Ti Pane
  • Za všetky dary, ktorými sme boli obdarovaní v tomto roku a za všetky úspechy, ktoré sme dosiahli. Ďakujeme Ti Pane
  • Za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami. Ďakujeme ti Pane.
  • (Môžu nasledovať vlastné vďaky)…

 


Prosby:

Volajme spoločne: „Prosíme Ťa, vyslyš nás.“

Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme:

  • za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú rodinu. Prosíme ťa, vyslyš nás
  • Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli oporu v tebe i v nás. Prosíme ťa, vyslyš nás
  • Za nás všetkých (možno vymenovať), aby sme v novom roku pociťovali tvoju pomoc a ochranu. Prosíme ťa, vyslyš nás
  • Za požehnanie našej farnosti, všetkých našich dobrodincov a za pripravované ľudové misie. Prosíme ťa, vyslyš nás
  • Za našich zosnulých, aby sa večne radovali s Tebou v nebeskom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslyš nás.
  • (Môžu nasledovať vlastné prosby)…

 


Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Dajme si znak pokoja: „Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.“


Požehnanie jedla:

Otec: Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj pokoj, ktorý zvestoval anjel v Betleheme, každému človeku. Skrze Krista nášho Pána.

Všetci: Amen.

V mene Otca † i Syna i Ducha Svätého. Amen.