Jasličková pobožnosť 2017 – Lackovce

Na prvý sviatok vianočný popoludní „lackovské“ deti a mládež pripravili Jasličkovú pobožnosť. Pásmo piesní, krátkych scénok a vinšov nám spríjemnili vianočnú atmosféru a  priblížili narodenie nášho Pána.

Ďakujem všetkým účinkujúcim (bolo ich vyše dvadsať), a hlavne kantorke Andrei za prípravu a čas.