700 rokov obce Lackovce

V sobotu 7. októbra 2017 sme po krátkom čase privítali v našej farnosti, presnejšie v našej filiálnej obci Lackovce, otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Otec arcibiskup k nám zavítal s príležitosti 700. výročia prvej písomne zmienky o obci Lackovce. Okrem slávenia Eucharistie náš arcibiskup Bernard Bober požehnal novú mariánsku kaplnku a urobil zápis v pamätnej knihe na Obecnom úrade v Lackovciach. Fotografie z tejto milej slávnosti si môžete pozrieť tu: