Jasličková pobožnosť

Malá Alenka prišla za mamkou s otázkou: „Prečo slávime Vianoce?“ Mamka však na ňu nemala čas, kvôli iným povinnostiam. Alenka podobne pochodila aj u ocka, brata a sestry. Nakoniec sa nad ňou zľutovali traja anjeli z neba, ktorý jej s pomocou ďalších detí formou básní a piesní vysvetlili „čo sa stalo na Vianoce“.

Takto vyzerala tohtoročná jasličková pobožnosť 25.12.2018 pred sv. omšou v Lackovciach. Ďakujeme všetkým účinkujúcim na príjemné naladenie na sv. omšu a sprítomnenie Ježišovho narodenia. Veľká vďaka patrí aj „režisérke“ Andrei za prípravu a nácviky s deťmi.