Svätá omša pri príležitosti stých narodenín pána Juraja Pandoša

V sobotu 30. 4.2022 bola slávená svätá omša na úmysel stých narodenín pána Juraja Pandoša, najstaršieho obyvateľa v našej filiálnej obci Lackovce.

Kňazi farnosti ako aj ostatní spoluobčania a spolufarníci prajú oslávencovi všetko najlepšie k významnému jubileu a modlia sa a žehnajú mu hojnosť nebeských požehnaní a darov od nášho Pána, Ježiša Krista

100.rokov, Juraj Pandoš