Krížové cesty na Kalvárii a v Lackovciach

Krížová cesta – Lackovce

Krížová cesta – Kalvária