Lackovce- Požehnanie kaplnky

V histórii obce Lackovce sa píše, že skôr, ako bol postavený v obci kostol, stretávali sa veriaci pri kaplnke, kde sa spoločne modlili. Táto kaplnka sa tak stala prvým miestom ich verejného náboženského kultu a prejavom nábožnosti. Aj po postavení kostola, požívala kaplnka Panny Márie úctu a pripomínala veriacim obce nábožnosť ich predkov.

V roku 2007 bola pre prace na pozemku kaplnka odstránená. No vzhľadom na úctu, ktorú požívala, zachovali veriaci sochu i kopulu kaplnky. Desať rokov nosili veriaci túžbu, obnoviť jej úctu, i našli vhodné miesto ” na krížnych cestách” v lesíka neďaleko studničky, kde mnohí nachádzajú oddych i relax. A zvlášť traja Jozefovia, pán Sciranka, Behún a Nazad, ako aj pán Igor Hrinda a pán Lazor, sa zasadili, aby krásne miesto mohlo dá stať novým priestorom pre obnovenú kaplnku.

A tak v pondelok 28.8.2017 v malebnom prostredí náš pán farár Jozef Kozák a kňazi Univerzitného pastoračného centra v Košiciach o. Marcel Jurč, o. Dalibor Ondrej – náš bývalý pán kaplán a o. Peter Fogaš prišli na toto aby spoločne slávili Eucharistiu a požehnali obnovenú kaplnku.
Pán farár v úvode citoval sv. Augustína, ktorí povedal: “Taký je človek, aké sú jeho lásky”, a vyjadril radosť, že jednou z lackovských lások je aj Panna Mária. Zároveň privítal kňazov UPC a potešil sa takej symbolike, že pri pohľade na kaplnku vnímame históriu- minulosť obce a pri pohľade na kňazov pracujúcich s mládežou, vnímané budúcnosť nielen obce, vlasti, ale aj viery.

V kázni sa prihovoril o. Dalibor Ondrej, ktorý ponúkol možnosť vnímať túto chvíľu ako možnosť istého symbolického pohľadu: “Stretávame sa na sviatok sv. Augustína a neoddeliteľnou postavou jeho života a premeny je jeho matka sv. Monika. Aj táto kaplnka sa môže stať miestom kde matky môžu prosiť za svoje deti, no môže nám aj všetkým pripomínať, že máme všetci mamu, ktorá nás neopúšťa a záleží jej na našom obrátení!”
Na konci sv. omši krátko pozdravil veriacich aj o. Marek Jurč, ktorý nezabudol poďakovať za nedávnu zbierku a štedrosť veriacich pre UPC a povedal, že pri pohľade na celé toto dielo a zhromaždenie sa mu chce povedať: “ste Božou radosťou.”

Na záver krátku históriu kaplnky a vďačnosť za jej obnovu a požehnanie prejavila starostka obce Ing. Ľuboslava Hofericová.
Po sv. omši na všetkých čakalo milé prekvapenie, agapé pri neďalekej studničke- guláš a fantastické koláče.