Svätá omša pri kaplnke 2021

Aj napriek nepriazni počasia  sa v piatok 27. augusta 2021  v miestnom lese nad obcou Lackovce stretli  veriaci, aby tak už po piaty krát mohli  pri kaplnke Panny Márie  sláviť svätú omšu, ktorú celebroval bývalý kaplán našej  farnosti Dalibor Ondrej za asistencie farára Jozefa Kozáka a bohoslovca Šimona Mesarča.

Omše sa zúčastnili aj hostia z nového pôsobiska Dalibora Ondreja, starostka obce Lodina a kantorka miestneho kostola.  V závere omše starostka obce Lackovce  Ľuboslava Hofericová poďakovala všetkým prítomným a tým, ktorí sa zaslúžili o vznik tohto krásneho miesta.  Po vzdaní vďaky a úcty našej nebeskej Matke a po duchovnom občerstvení v týchto veľmi náročných časoch všetkých zúčastnených čakalo malé občerstvenie, ktoré nebolo ako po minulé roky pri studničke, ale vo dvore obecného úradu.

Všetci sme tu boli zídení ako jedna veľká rodina pri našej nebeskej Matke, a tešili sa z tohto krásneho dňa stráveného pri nej.