APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH

Registrácia je rozšírená aj pre testovaných všetkých vekových kategórií.

Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastné vstupy a sektory, sa na podujatiach na Lokomotíve i na Luníku IX môžu zúčastniť aj neočkovaní, ktorí sa zaregistrujú cez určený link na stránke www.navstevapapeza.sk a po obdŕžaní a vytlačení vstupenky sa pri označenom vstupe pre OTP (na Lokomotíve to bude vstup č. 1 do areálu) preukážu buď platným negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Link na prihlasovanie  OTP bude podľa dohody s registračným portálom spustený v nedeľu, 5.9.2021 o 24:00 hod.

Testy je potrebné absolvovať ešte pred príchodom na podujatie. Upozorňujeme, že každý účastník sa musí registrovať.

Viac informácií na tkkbs:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210904003