Aj deti môžu pomáhať

V sobotu 9. decembra bolo v sakristii v Lackovciach veselo. Pre deti boli pripravené „tvorivé dielne“. Celý stôl sa trblietal rôznymi ozdobami. Deti vyrábali anjelov, vianočné stromčeky… Aby bolo pri práci veselo, zneli vianočné koledy a piesne. „Tvorivé dielne“ mali aj charitatívny rozmer: časť výrobkov bola určená na predaj na 2. ročníku „Vianočných trhov“ v Lackovciach, ktorých výťažok bol určený na príspevok pre MŠ v Lackovciach. Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom, ktoré si našli čas a prišli.​​​​​​