Svätá omša pri kaplnke Panny Márie

Vďaka iniciatíve pani starostky Ing. Ľuboslavy Hofericovej a obecnému zastupiteľstvu sme sa opäť po roku mohli stretnúť pri kaplnke Panny Márie blízko studničky svätého Jozefa v Lackovciach. Krásne počasie a nádherná príroda nás privítali v našej oáze pokoja a modlitby kde bola slávená svätá omša.

Hlavným celebrantom a kazateľom bol ThLic. Dalibor Ondrej, farský administrátor vo farnosti Veľká Lodina. Vo svojom príhovore nás povzbudil ostať verným nášmu povolaniu i Božej vôli.

Po skončení svätej omše na všetkých čakalo skvostne pripravené agapé. Ďakujeme obci Lackovce a dobrovoľníkom za krásny spoločný čas.

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie, 2020