Birmovka 2021

 V sobotu 29. mája 2021 sme v našej farnosti opäť prežívali veľkú slávnosť a radosť zároveň. Náš farský kostol sv. košických mučeníkov navštívil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, aby pri svätej omši udelil sviatosť birmovania 54 birmovancom.

Celkovo do prípravy sa zapojilo 58 mladých, ale štyria z nich pre pandemické opatrenia nemohli v ten deň prijať sviatosť kresťanskej dospelosti. (3 chalani ostali v karanténe po kontakte s pozitívnou a jedna žena nemohla priletieť zo zahraničia domov ). Už teraz prejavujeme vďaku dekanovi zo Sniny Slavomírovi Bakoňovi, ktorý vyhovel našej prosbe a trom našim chalanom umožnil 12.6.2021 prijať sviatosť birmovania vo svojej farnosti.

Príprava birmovancov prebiehala vo viacerých skupinách. Štyri skupiny viedli naši animátori – Janka, Martin, Janko a benjamín prípravy Aďa, ktorá si na začiatočníčku viedla mimoriadne skvelo. Za ich čas a kreativitu patrí veľká vďaka. Štyroch dospelých si zase na starosť zobral pán farár Jozef. A zopár ďalších mladých absolvovalo prípravu v mestách svojho aktuálneho štúdia- Košice a Trenčín. Zvlášť chalani v Trenčíne nadviazali skvelý vzťah s kňazom UPC Jurajom Sedláčkom a ich vďaka za prípravu sa pretavila v jeho osobnú prítomnosť na ich veľkej slávnosti.

Kaplán Marek kým sa dalo, mal pre mladých každú stredu svätú omšu s príhovorom a neskôr priamy kontakt vymenil za súbor videí s katechézou o Desatore. Ďakujeme všetkým za krásnu slávnosť. Zvlášť nášmu mládežníckemu zboru za skrášlenie slávnosti. A pozývame všetkých k modlitbe za našich mladých, aby dary Ducha Svätého v nich a cez nich neustále pôsobili.

Birmovka 2021

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí a birmovancov, milé deti, milá mládež,

Vzhľadom k novým opatreniam platným na Slovensku od zajtrajšieho dňa  (15.10.2020 ) do odvolania sa stretká a príprava k birmovke resp. k prvému sv. prijímaniu v priestoroch fary nekonajú. 

Taktiež do odvolania  nemôžeme sláviť verejné bohoslužby – čiže nebudú ani sv. omše pre detí a ani pre mládež.

Príprava k sviatostiam sa tak presúva k vám domov a ostáva hlavne na pleciach vás rodičov a birmovancov samotných.

Inštrukcie pre rodičov detí: zamerajme sa aj doma viac na školskú katechézu a spoločnú modlitbu v rodine –  prílohu mailu tvorí aj zoznam modlitieb s ktorými by ste mali oboznámiť   vaše detí ( tzn. modliť sa postupne s deťmi všetky modlitby) Nálepky: tie im doplníme neskôr. Budeme sa snažiť ostať s vami v kontakte aj tak, že vám raz v týždni zašleme pre detí nejakú aktivitku. 

Inštrukcie pre birmovancov a ich rodičov: naši animátori chcú ostať aj v tomto čase v kontakte s vašimi mladými, preto minimálne raz v týždni ich budú kontaktovať vo svojich „skupinkách“, využite prosím tento čas na oboznámenie sa so životopismi blahoslavených a svätých, aby ste si v danom čase vedeli dobre vybrať birmované meno. Do pozornosti dávame nového blahoslaveného Carla, 15 ročného mladého chalana, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného v sobotu 10.10.2020-  knihu o ňom si môžete objednať na http://www.donbosco.sk/tovar/carlo-acutis

Povzbudzujeme vás milí rodičia – rozprávajte s vašimi mladými o viere a Bohu. Rozprávajte už dnes o možnom kandidátovi na birmovného rodiča

Ak chcete ostať v spojené s našou farnosťou, ponúkame vám možnosť sledovať každú nedeľu o 10.30 hod. online prenos sv. omše na YouTube kanály z nášho kostola. Link nájdete vždy na našej farskom webe a farskej facebookovej stránke. 

Jozef Kozák, farár


BIRMOVNÉ MENO

  • Po narodení dieťaťa mu rodičia vybrali krstné meno. Pri birmovke si dávame meno podľa ľubovoľného svätca alebo blahoslaveného, ktorého životný príbeh nás niečím inšpiruje.
  • Počas prípravy je vhodné prečítať si životopis svätca, ktorého si pri birmovke zvolím za svojho zvláštneho ochrancu.

BIRMOVNÝ RODIČ

  • Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je už pobirmovaný a žije usporiadaným kresťanským životom. Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
  • Birmovanec do Veľkej noci nahlási birmovné meno a birmovného rodiča + nahlási, kde bol birmovný rodič pokrstený.

Kódex kánonického práva: Kánon 874 (a 893)

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného rodiča, je potrebné:

  • aby zavŕšil šestnásty rok života, 
  • aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom,
  • aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.