Birmovka 2012

Fotografie z birmovky v našej farnosti zo dňa 3.6.2012. Sviatosť birmovania udeľoval emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.  K birmovke pristúpilo 79 birmovancom.

Birmovancov prosíme, aby si DVD zo svojej slávnosti prišli vyzdvihnúť do sakrestie.

[nggallery id=28]

2. Duchovná obnova pre birmovancov

V poradí druhá duchovná obnova pre birmovancov sa uskutočnila v PC od piatka 2.3 do nedele 4.3. Hosťom bol kňaz o. Marek Uličný, pôsobiaci medzi mladými vo Vysokej nad Uhom. Bolo nám spolu dobre. Otec Marek sa nám počas duchovnej obnovy snažil vysvetliť to, že naše vnímanie Boha – ako Otca, je ovplyvnené aj postavou vlastného otca. Boh nás má veľmi rád, prijíma nás takých akí sme. Vďaka tejto Láske môžu aj z nás raz vyrásť dobrí rodičia. Po spoločne strávených chvíľach v ovzduší  „prijatia“ sa nám v nedeľu  po sv. omši nechcelo ísť domov. Bohu vďaka.

[nggallery id=23]

Termín Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania sa podľa rozpisu z Arcibiskupského úradu v Košiciach našej farnosti bude udeľovať 3.6.2012 o 8.30 hod

Duchovná obnova pre birmovancov

V dňoch 3. – 5. 2. 2012 sa v našom Pastoračnom centre uskutočnila duchovná obnova pre birmovancov. Pôvodné miesto kde sa mala konať duchovná obnova bola chata v dedinke Jasenovce. Avšak zlé počasie nás prinútilo zmeniť toto miesto duchovnej obnovy. Program sa začal v piatok sv. omšou vo farskom kostole. Po nej nasledoval večerný program. V sobotu birmovancov okrem raňajok, obeda a večere čakala aj sv. omša v našom Pastoračnom centre, práca v skupinkách a prednáška, ktorú viedol vdp. kaplán Vladimír Štefanič. V nej sa zameral na priateľstvo s Bohom a zdôraznil birmovancom, že nikto nemôže zabrániť tomu, čo Boh pre mňa pripravil iba ja sám. Program Duchovnej obnovy sa skončil v nedeľu sv. omšou vo farskom kostole. Ďalšie duchovné obnovy pre našich birmovancov sú naplánované v mesiaci marec.

[nggallery id=21]