Kvetná nedeľa na Trojke

Kázeň pána farára:

Celá sv.omša:

Foto (aj) zo zákulisia prenosu:

Kvetná nedeľa 2020