Zoznam mimoriadnych rozdávateľov prijímania

Podľa Kódexu kánonického práva je riadnym vysluhovateľom svätého prijímania biskup, presbyter (kňaz) a diakon. Mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania je akolyta, ako aj iný veriaci, ktorý má vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov a predpísaným liturgickým obradom je prijatý do služby mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania; toto udelenie služieb mu však nedáva právo na poskytovanie materiálneho zabezpečenia zo strany Cirkvi.

Mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania s vedomím svojho farára môže prinášať Eucharistiu chorým pri zachovaní liturgických predpisov.

V našej farnosti túto službu vykonávajú:

 • Ladislav Belej
 • Peter Ficik
 • Jozef Ficko
 • Marián Franko
 • Matúš Jeňo
 • Martin Kuľha
 • Miroslav Kuľha
 • Ľuboš Kračanský
 • Tomáš Krško
 • Peter Slávik
 • Marek Šutka
 • Ján Vaceľ