Noví kňazi vo farnosti

Ako už všetci určite viete, od 1.7.2022 pôsobia v našej farnosti noví kňazi. Do funkcie farára bol vymenovaný vdp.František Petro, ktorý ku nám prišiel z farnosti Nižný Hrušov a na miesto farského vikára – kaplána prišiel dp. Matúš Hatok, ktorý pôsobil vo farnosti Košice – juh.

Vdp.František Petro bol uvedený do úradu farára počas svätej omši, slávenej 3.7.2022 o 8:00 pomocným biskupom košickej arcidiecézy, Mons. Marekom Forgáčom, aj za účasti pána dekana vdp.Františka Mariňáka.

Duchovným otcom vyprosujeme veľa Božieho požehnania a darov Ducha svätého do ich pastoračnej činnosti a tešíme sa na spoločné kroky aj roky strávené na ceste do našej nebeskej vlasti.

V prílohe pripájam zopár obrazových zastavení z prvých svätých omší zo dňa 1.7.2022 ako aj svätej omše z nedele.

Noví kňazi
« z 2 »

Rada KBS a TV LUX prinášajú projekt videí k Svetovému stretnutiu rodín

P:3, 10. 06. 2022 11:28, DOM
Foto: Print screen YouTube

Bratislava 10. júna (TK KBS) Televízia LUX a Rada KBS pre rodinu pozývajú rodiny všetkých farností k bezprostrednej príprave na 10. svetové stretnutie rodín v Ríme i v slovenských diecézach. Urobia to prostredníctvom špeciálneho projektu siedmich videí, v ktorých sa rodinám prihovoria viacerí slovenskí kňazi.

V týždni od 13. – 19. júna 2022 vždy o 12:15 vo vysielaní TV LUX a o 12:30 na kanáloch Rady KBS pre rodinu zverejnia jednu video-katechézu. „Pozrite si upútavku už dnes na YouTube či na Facebooku. Ak máte možnosť zazdieľať ju na farských stránkach, pomôžete dobrej veci,“ avizuje Rada KBS pre rodinu.

Tohtoročné Svetové stretnutie rodín bude výnimočné, pretože sa prvýkrát v histórii bude sláviť v diecézach sveta a na podujatia v Ríme bude mať skrze médiá prístup každý. Oficiálny program v slovenčine je možné nájsť na stránke SSR. Celý program kongresu bude streamovaný s prekladom do svetových jazykov.

Prenosy z festivalu rodín, svätej omše i Anjel Pána s pápežom Františkom zabezpečia slovenské katolícke médiá.

K stretnutiu bolo publikovaných viacero materiálov: symboly, katechézy, videá, i slovenská verzia hymny s notami.  Vo viacerých slovenských diecézach sa budú konať Diecézne stretnutia rodín s biskupmi, ich zoznam je možné nájsť na stránke www.svetovestretnutierodin.sk

Svätá omša pri príležitosti stých narodenín pána Juraja Pandoša

V sobotu 30. 4.2022 bola slávená svätá omša na úmysel stých narodenín pána Juraja Pandoša, najstaršieho obyvateľa v našej filiálnej obci Lackovce.

Kňazi farnosti ako aj ostatní spoluobčania a spolufarníci prajú oslávencovi všetko najlepšie k významnému jubileu a modlia sa a žehnajú mu hojnosť nebeských požehnaní a darov od nášho Pána, Ježiša Krista

100.rokov, Juraj Pandoš

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Dobrý deň,

Mesto Humenné vyhlasuje Zbierku materiálnej pomoci Mesta Humenné pre Ukrajinu, bližšie informácie sú v prílohe.
Ďakujeme a ostávame s pozdravom

Kancelária primátora mesta Humenné

Povolaný ku kňazstvu

Cítite povolanie ku kňazstvu? Prihláste sa do Kňazského seminára v Košiciach a zároveň na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v akademickom roku 2022/2023.

Podmienky prijatia:

  • mravný a bezúhonný život kresťana
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
  • odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2022 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I. II.; názov programu: katolícka teológia) a zároveň poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami (podrobnosti na webstránke) na adresu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity.

Viac informácií na webstránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského:
www.kske.sk/?option=podmienky
alebo na webstránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity:
https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/

2% pre Podaj ruku

2 % z vašich už zaplatených daní nám pomáhajú fungovať. Môžete sami o nich rozhodnúť a darovať ich! Dúfame, že nás podporíte aj tento rok.

V roku 2021 sme z 2 % prispeli na školské potreby, drogériu, na detský letný tábor sociálne slabším, na výlet pre seniorov, nakúpili a rozdali sme vitamíny C a D.

Tlačivá nájdete tu:

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 30.1.2022

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane.

Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?

Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi…

Keď nad touto témou uvažuje Svätý Otec František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo jej čelia, ale násilným spôsobom. Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať takýto medzigeneračný dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme vypestovali semená trvalého a spoločného pokoja.“

Je také miesto aj na Slovensku, kde sa pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. Podobné krízy, aké prežívame dnes, len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého školstva, dokonca v našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť viery, ktoré sú nerozlučne spojené.

Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich spomienkach vyhľadať znamenia, ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho nehu a blízkosť.

Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov biskupov založiť Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, a napokon dielo, ktoré spoločne spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou našej alma mater. Pripojte sa k nám a spojme sa v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky.

To by malo byť zárukou lepšieho života aj po skončení súčasnej pandémie.

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku