Preberanie relikvií sv. Jána Pavla II.

Preberanie relikvií sv. Jána Pavla II.

Farská púť Wadovice – Čenstochová 2023

Farská púť Wadovice - Čenstochová 2023
« z 2 »

Trojka v Tatrách

Trojka v Tatrách 2023

Ďakovná púť tretiakov

Prvoprijímajúci z našej farnosti sa vybrali v rámci hodín náboženskej výchovy poďakovať za dar Eucharistie. Prvou zastávkou bola Výrobňa hostií v Prešove, kde im rehoľné sestry ukázali celý proces výroby hostií. Odmenou bola aj ochutnávka hostií. Ďakovná púť pokračovala do Konkatedrály sv. Mikuláša a na vežu. Potešili sa výhľadom na mesto Prešov. Púť pokračovala aj na Mariánsku horu do Levoče. Zdolali poriadny kus cesty ako pútnici až k Bazilike. Cestou sa pomodlili Zdravas Mária, ktorý obetovali za rodičov, za pokoj vo svete, za učiteľov, za kňazov, za chorých. Vrcholom bola sv. omša, po sv. omši pán kaplán zasvätil deti Panne Márii. Unavení, ale naplnení zážitkami sa vrátili večer domov.

Ďakovná púť tretiakov, 2023

Duchovná obnova animátorov

Cez víkend, v dňoch 4. a 5. februára sa animátori z našej farnosti zúčastnili duchovnej obnovy vo Vysokej nad Uhom. V Domčeku bl. Anky Kolesárovej nás privítali s radosťou a otvorenou náručou. Víkend sme začali krátkou diskusiou s otcom Františkom o láske a medziľudských vzťahoch, najmä vzťahoch medzi nami animátormi. Uvedomili sme si, že aj napriek našim rozdielnym vlastnostiam, vďaka správnej komunikácii vieme držať spolu.

Neskôr sme sa spoločne presunuli do Kostola Sedembolestnej Panny Márie, kde sme slávili svätú omšu. Po nej sme navštívili Ankin hrob.

Večer sme utužovali vzťahy teambuildingom, ktorý sprevádzali hry, hudba, zábava a jedlo.

Nedeľu sme začali svätou omšou, po ktorej sa traja z nás pridali k ,,Ankinej bande”. Zložili sľub čistoty a zapísali sa do knihy čistých sŕdc.

Príjemný víkend sme zakončili spoločným obedom, kde sa nám ušlo aj z torty. 🙂

Domov sme odišli s novou silou, radosťou a odhodlaním do ďalších dní.

Duchovná obnova animátorov

Púť do Krakova

Prinášame vám zopár obrazových zastavení z farskej púte do Krakova, ktorá sa konala 3-4.12.2022. Putovali sme do Sanktuária Božieho milosrdenstva, kde sme prevzali relikviu svätej Faustíny Kowalskej, ktorá bude uložená v našom farskom kostole, ako aj vedľa ležiace Sanktuárium sv.Jána Pavla II.
No a keďže Vianoce sú za rohom, nenechali sme si ujsť ani vyhlásené Vianočné trhy v Krakove.

puť

Púť do Krakova, 2022
« z 2 »

Domaša 2022

Uplynulý víkend počas dní 10.-12.6.2022 sme my, animátori, absolvovali formačný víkendový pobyt na Domaši. Ubytovaní sme boli v Chate Dobra v oblasti s rovnomenným názvom.

Účelom nášho spoločne stráveného času bolo čo najviac sa pripraviť na letný tábor, ktorý pre deti z farnosti organizujeme v dňoch 11.-15.6.2022. Už v piatok sme sa odhodlane pustili do strihania a v kreatívnej práci sme pokračovali aj nasledujúci deň. Aktívne sme sa venovali programu a prvýkrát sme si spoločne zaspievali novú táborovú hymnu.

V sobotu nechýbala opekačka a v nedeľu sa na nás konečne usmialo aj slniečko. Zaslúžený oddych a osvieženie sme si užili aj pri bazéne. Víkendovka bola pre nás akousi predzvesťou tábora a už dnes sa úprimne tešíme na všetky deti, s ktorými sa stretneme v našom tábore.

Ďakujeme si navzájom za požehnaný čas a všetkým, ktorí nám umožnili ho spoločne stráviť. 

Godzone 2021

BOH NIE JE MŔTVY!… bola správa, ktorá zvučne znela 15.11.2021 v Prešove. Projekt GODZONE každoročne tvoria mladí ľudia s túžbou ohlasovať radostné evanjelium Ježiša Krista. Jeho hlavným zameraním je práve evanjelizácia mladých na Slovensku. Túžbou a víziou ich služby je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vedia, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chcú ho priniesť spôsobom, ktorý zasahuje naše srdicia – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Mnohí mladí sa pre pandemickú situáciu nedokázali naživo zúčastniť turné, no o to vďačnejší sme však my, čo sme tu možnosť mali. Všetkým ostatným môžeme len odporúčať zhliadnutie záznamu online: https://youtu.be/zueBW02Ee4Q

Fotogaléria:

Godzone 2021