Filiálne kostoly

  • Lackovce- kostol Božského Srdca Ježišovho, dátum konsekrácie:  3.10.2015
  • Kochanovce – kostol Narodenia svätého Jána Krstiteľa, dátum konsekrácie: 27.4.2003
  • Kaplnka v Dome sociálnych služieb na laboreckej ulici- Kaplnka Božieho milosrdentva