Spytovanie svedomia

Kdesi som čítal, že Gándhi ukradol raz otcovi peniaze. Po krádeži sa zrazu začal báť. No napriek strachu cítil, že sa potrebuje otcovi priznať. Napísal teda na papier svoj zlý čin a podal ho otcovi. Ten si jeho priznanie prečítal, roztrhal papier a objal syna. Myslím, že aj my neraz túžime po takom odpustení, po zbavení sa našej záťaže – po objatí nášho Otca. Aby sme to dokázali, ponúkam vám v týchto riadkoch spytovanie svedomia, ktoré verím, pomôže nám k priznaniu hriechu a zároveň k odpusteniu, po ktorom prahneme.
Modlitba pred spytovaním svedomia a svätou spoveďou:
Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, aby som ich s dôverou v tvoje milosrdenstvo vyznal, aby som ich úprimne oľutoval a aby som sa naozaj polepšil. Amen.
Sv. Ján Mária Vianney, patrón spovedníkov, oroduj za môjho spovedníka.

1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
Boh má mať v živote človeka prvé miesto. Prehrešujem sa proti tomuto prikázaniu – neverou v Božiu existenciu, zúfalstvom. !Verím na povery, veštenie, dôverujem mágii a opieram svoj život o horoskopy. Som poverčivý, bol som pri veštici, pri ľudovom liečiteľovi? Prehrešujem sa taktiež ľahostajnosťou, vlažnosťou v duchovnom živote, nenávisťou voči Bohu. Nachádzam si denne čas na osobnú modlitbu? Aké sú moje modlitby? Mám snahu rásť v duchovnom živote? Venujem sa dobrému čítaniu – čítaniu Sv. Písma?

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
Boh si týmto žiada úctu k svojmu menu – zakazuje zneužívať svoje meno. Prehrešujem sa proti tomuto keď preklínam, rúham sa, nevhodne a zbytočne používam Božie meno, meno Ježiša a Panny Márie, krivou prísahou.

3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.
Alebo ináč, uvoľni sa pre Boha, vyjadri svojim životom, kam patríš. Prehrešujem sa neúčasťou na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Keď počas sv. omše stojím bezdôvodne vonku pred kostolom (sv. omša v rádiu či televízii nenahrádza povinnosť účasti na sv. omši). Znesväcujem nedeľu prácou, nakupovaním v obchodoch.

4. Cti otca svojho aj matku svoju.
Boh v tomto zákone žiada, aby sme preukazovali úctu, rodičia deťom, deti rodičom, aj autorite. Modlím sa za rodičov, za svoje deti? Som ochotný im pomôcť? Hanbím sa za nich, za ich vek, názor, výzor? Dávam dobrý príklad? Venujem im svoj čas? Koľko? Dbám o ich výchovu – kresťanskú, osobnostnú? Vzdelanie? Viem byť vďačným? Poslušným? Aký je môj rodinný život? Tolerujem život môjho dieťaťa v konkubináte (tzn. keď žijú spolu muž a žena bez sobáša v jednej domácnosti)? Vzťah k autorite: Ctím si autoritu? Štátnu, cirkevnú? Zneucťujem svojimi správaním, slovami tých, ktorí ma zákonite spravujú?

5. Nezabiješ.

Boh žiada lásku a úctu k svojmu telu a životu, ale aj lásku a úctu k telu a životu iného od chvíle počatia až po smrť. Prehrešil som sa, keď mojím zavinením niekto utrpí telesné zranenie, keď podporujem či túžim po eutanázii. Prehrešil som sa úmyselnou vraždou, vykonaním či súhlasom s potratom (ten musia vyznať nie len ženy, ktoré boli na potrat, ale aj tí, ktorí pomáhali, nabádali k potratu!). Premýšľam, plánujem, súhlasím so samovraždou. Dostatočne sa nestarám o svoje zdravie, podceňujem rady lekárov, zanedbávam svoju životosprávu nadmerným používaním alkoholu, cigariet a ďalších návykových látok (patrí tu aj rozširovanie, predávanie takých látok maloletým, marihuana). Málo spím, neochotne oddychujem riskujem so životom, telom. Nedodržiavam dopravné predpisy! Strácam čas – ničnerobením, nekontrolovateľným sledovaním televízie; počítačovými hrami, internetom – dnes najmä facebook! Ale aj hnev. Nenávisť. Telesná týranie, mučenie, rasizmus. Používanie antikoncepcie.

6. Nezosmilníš.
Boh chráni pohlavnosť – sexualitu človeka. Stráži čistotu slov, skutkov. Prehrešujem sa: chlipnosťou – nezriadená túžba po pohlavnej rozkoši, neprimerané dotyky, onánia; smilstvom – sexuálny styk slobodných; cudzoložstvom: jeden je viazaný; pornografiou, prostitúciou. Sledujem a šírim filmy, vtipy, ktoré urážajú ľudskú sexualitu, iné pohlavie. Flirtujem zo žartu, či s osobou, ktorá má záväzky. Žijem homosexualitu, či lesbickú lásku. Predávam svoje telo za peniaze? Znásilnil som niekoho? Trpím sexuálnou zvrátenosťou a žijem ju – pedofíliou, exhibicionizmom, sadizmom? Previnil som sa cudzoložstvom, t.j. podviedol som svojho manžela, manželku s iným človekom? Treba si pripomenúť, že nikdy pri spovedi nespomíname meno toho s kým sme sa prehrešili!

7. Nepokradneš.
Boh chráni právo súkromného a verejného majetku. Hriechy – krádež (aj s otcovej či maminej peňaženky), nedodržanie zmluvy, pravidelné stávkovanie, či neprimerané stávkovanie – hazardné hry (karty, automaty)! Aj tí, čo ich schválili, aj čo prevádzkujú, vytvárajú prostredie pre hriech. Zadržiavam spravodlivú mzdu. Ale aj opačne – vyúčtujem si nekvalitnú prácu. Ničím verejný majetok. Nevrátim požičaný majetok, vážim si svoj majetok i majetok blížneho? Som svedomitý v práci? Usilujem sa hľadať si prácu, alebo sa spolieham, že ma bude živiť rodina, štát? Ak podnikám – používam spravodlivé ceny, miery, váhy? Som nespravodlivý voči mojim zamestnancom a krivdím im? Dávam im za prácu spravodlivú mzdu, alebo ich vykorisťujem? Pokúsil som sa vrátiť nájdenú vec? Previnil som sa voči majetku blížneho krádežou alebo lúpežou? Vrátil som ukradnutú či ulúpenú vec? Napravil som škodu, ktorú som spôsobil? Napaľoval som CD k predaju?

8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
Boh chráni česť každého človeka. Prehrešujem sa, keď ohováram (hovorenie o chybách iných), osočujem (vymýšľanie chýb iných), neprimerane sa chválim, klamem, prezradím úradné tajomstvo, nerešpektujem dobré meno iného. Tu patrí aj prezumpcia neviny (kým nie je niekto právoplatne odsúdený, je nevinný). – som povinný očistiť meno (ak som vedel povedať zlo, musím vedieť povedať aj dobro!). Nerozvážne som posudzoval, pretvaroval sa, zneužíval dôveru. Chránim česť svojho blížneho?

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
Boh chráni hodnotu manželstva. Prehrešujem sa, keď flirtujem, necudne sa obliekam, vystupujem, som neverný v myšlienkach, predstavách, túžbach. Propagujem, napomáham, či súhlasím s polygamiou, rozvodom, mileneckými aférami, voľnými zväzkami.

10. Nebudeš žiadostivo túžiť po majetku svojho blížneho,
ani po ničom, čo jeho je.
Boh chráni právo na osobné vlastníctvo. Prehrešujem sa závisťou, žiarlivosťou, chamtivosťou. Nárokujem si nejaký majetok rodičov, známych? Plánujem si v mysli, čo by som mal dediť?

Iné hriechy.
Mlčanlivosť pri hriechu iných, podceňovanie, preceňovanie vlastných schopností, pýcha, lakomstvo, hnev, lenivosť, domáce týranie (psychické a fyzické), pytliactvo a prevádzačstvo, klamstvo a podvody (v daňovníctve, školstve, polícii, v obchodovaní, poisťovníctve). Nedodržiavanie pôstnej disciplíny – tá viaže ľudí od 14. do 60. roku života! Ako som užíval dary, ktoré mi zveril Boh? Zneužívam svoje povolanie? Postavenie? Spravodlivo som rozhodoval (v konkurzoch, v súdnictve)? Ctil som si zákon? Prijal som či dal úplatok, aby som dosiahol, čo mi nepatrilo? Podporoval som korupciu?
Možno sa vám stalo, že ste zo strachu alebo pre hanblivosť zatajili pri poslednej spovedi nejaký hriech. Vtedy ste spáchali svätokrádež, využite preto tento čas nato, aby ste vyznali to za čo ste sa hanbili a obnovili svoj vzťah s Bohom.
Možno ste tu nenašli to, čo trápi vaše svedomie, čo trýzni vašu dušu. Nič sa nedeje, povedzte to pri spovedi. Boh je pripravený odpúšťať!

Predmanželská náuka Humenné

Sobota 01.05.2021 

Program:

9.00 – 10.00 hod.  Privítanie  a  Vierouka (kňaz)

10.15 – 11.15 hod.  Príprava na manželstvo a Rozdiely medzi mužom a ženou (manželia)                

11.30 – 12.30 hod.  Komunikácia v manželstve (kňaz)

 

12.30 – 14.00 obedňajšia prestávka – obede si zabezpečí každý pár individuálne

 

14.00 – 15.00 hod.  Podoby lásky a konflikty v manželstve (manželia)

 15.15 – 16.15 hod.  Sviatosti (kňaz)

 16.30 – 17.30 hod. Vplyv rodiny a plánovanie rodičovstva (manželia)

 

 • Predmanželskú náuku budú viesť kňazi farnosti a manželský pár zo Sniny
 • Kurz bude prebiehať v kostole.
 • Nakoľko sa jedná o väčšie stretnutie, na základe konzultácie s RUVZ platí: Podmienkou je dobrý zdravotný stav, negatívny antigen./ PCR test nie starší ako 7 dní, absolvované očkovanie resp. doklad o  prekonaní ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní.  Respirátor- rozostupy- dezinfekcia rúk.
 • Priniesť so sebou pero na písanie

 

Rozpis predvianočného spovedania

Bratia a sestry,
nakoľko v tomto roku z rôznych dôvodov počet spovedníkov sa v našom dekanáte výrazne znížil ( sme na mínus 4 oproti roku 2018- farnosť Všetkých svätých má o jedného kaplána menej, miesto kaplána v Ohradzanoch  je prázdne, o jedného kňaza menej je aj v komunite saleziánov a jeden z kňazov dekanátu je po operácii ), prosíme vás, aby ste neodkladali sv. spoveď na poslednú chvíľu. Povzbudzujeme vás, využite možnosť sv. spovede aj v skoršom termíne. Zároveň už teraz vás prosíme o trpezlivosť a dodržiavanie pokynov kurátorov. Pripomíname, že v našom kostole majú prednosť v rade ženy v požehnanom stave.
Rovnako vás prosíme, aby sme si všetci dali záležať na svojej vlastnej sv. spovedi, aby ste pamätali v modlitbe na spovedníkov aj na tých, ktorí váhajú s prijatím sv. zmierenia.

Predmanželská náuka – november 2019

Termín:

 • Piatok a Sobota 22.-23.11.2019

Miesto konania:

 • Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné
  Dargovských hrdinov 6177/22

Program v piatok 22.11.2019 

 • 17:40 – Registrácia
 • 17:45 – 18:15 hod.    Predstavenie kurzu, zoznámenie
 • 18:30 – 19 :45 hod.   Príprava na manželstvo
 • 20:00 – 21:15 hod.   Podoby lásky  

Program v sobotu 23.11.2019

 • 09:00 –10 :00 hod.   Rozdiely medzi mužom a ženou
 • 10:30 – 11:30 hod.   Komunikácia v manželstve
 • 11:45 – 12:15 hod.   Život kresťanskej rodiny
 • 12:15 – 13:30 obedňajšia prestávka
 •  13:30 – 14:30 hod.    Konflikty v manželstve a ich riešenie
 •  15:00 – 16:15 hod.   Sviatosti a Vierouka
 • 16:30 – 17:30 hod.   Plánovanie  rodičovstva a príprava na                     rodičovstvo
 • 17:30 –18:00 hod.   Záverečný dotazník a ukončenie kurzu

Primície Mareka Pančuru SDB

V nedeľu 24.júna 2018 v našom farskom kostole slávil svoju primičnú sv.omšu náš rodák salezián Marek Pančura. S radosťou preto zverejňujeme zopár záberov z tejto milej slávnosti. Marekove prvé miesto pôsobenia bude komunita salezianov v Bardejove. V tomto týždni sa budeme môcť ešte s ním stretnúť na sv. omši v piatok 29.júna o 12.00 hod. v Humennom a o 18.00 hod. v Lackovciach.

Predmanželská náuka Humenné

Piatok a Sobota 16 – 17.3.2018
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Košických mučeníkov
Dargovských hrdinov 6177/22
fara.humenne3@gmail.com


Program v piatok:
18.00 – 18.20 hod. Predstavenie kurzu, zoznámenie

18.30 – 19 .45 hod. Príprava na manželstvo

20.00 – 20.45 hod. Podoby lásky – I.časť

Program v sobotu:
09.00 –09 .45 hod. Podoby lásky – II.časť

10.15 – 11.00 hod. Rozdiely medzi mužom a ženou

11.15 – 12.15 hod. Komunikácia v manželstve

12.15 – 13.30 obedňajšia prestávka

13.30 – 14.30 hod. Konflikty v manželstve a ich riešenie

14.50 – 15.30 hod. Život kresťanskej rodiny, príprava na rodičovstvo a výchova detí

15.50 – 16.45 hod. Sviatosti a Vierouka

17.00 – 17.45 hod. Plánovanie rodičovstva

Predmanželskú náuku budú viesť kňazi farnosti a manželský pár zo Sniny